ICON Real Estate Fund III – Suurpelto

Strategia


Toisin kuin muut rahastomme, ICON Real Estate Fund III – Suurpelto koostuu vain yhdestä kohteesta, joka on 100-prosenttisesti kehityskohde. Rahasto keskittyy Espoon Suurpellon keskuskorttelihankkeeseen. Keskustakortteliin haetaan kaavamuutosta. Kaavamuutoksen jälkeen on keskustakorttelissa noin 25 000 kerrosalaneliön rakennusoikeus. Kohteessa on sen valmistuttua liiketila, neljä asuinkerrostaloa ja parkkihalli. Projektin myyntihinta kipuaa hankkeen valmistuttua noin 100 miljoonaan euroon. Kohde valmistuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe valmistuu 2018 ja toinen vaihe on määrä olla valmis vuonna 2019.

ICON Real Estate Fund III – Suurpelto tulee omistamaan hankkeesta noin kaksi kolmasosaa. Loput omistaa ICON Real Estate Fund II. ICON Real Estate Fund III – Suurpelto on tarkoitettu ensisijaisesti instituutioille ja muille ammattimaisille sijoittajille. Minimisijoitus on 250 000 euroa ja sijoitusaika noin neljä vuotta. Rahastolle haetaan yhteensä 12 miljoonan euron pääomaa. Rahaston juoksuaika päättyy, kun kohde on valmis.

Tehdyt sijoitussitoumukset:

ICON Real Estate Fund II Ky: 4,0 miljoonaa euroa (32 %)
ICON hallitus: 500 000–1,1 miljoonaa euroa (11 %)
Rahastoon on vielä merkittävissä 6,9 miljoonaa euroa (57 %).

Kohde


Espoon Suurpeltoon rakennetaan omistus-, vuokra- ja asumisoikeusasuntoja noin 15 000 asukkaalle. Lisäksi alueelle on tarkoitus saada jopa 5 000 työpaikkaa.

Suurpelto on lähtenyt kehittymään viime vuosien aikana. Alueelle valmistuu tänä vuonna kirjasto ja koulu, ja ICONin projekti kehittää aluetta entisestään. Suurpellosta pääsee bussilla Helsingin keskustaan 25–30 minuutissa. Kun länsimetro valmistuu, lyhenee aika Helsingin keskustaan vain 20 minuuttiin. Näin ollen myös julkinen liikenne toimii hyvin. Lisäksi ICONin hanke tuo alueelle kattavat palvelut, mikä tekee Suurpellosta houkuttelevan kohteen asuntojen ostajien silmissä.

Suurpellon alueen kaupunkikonsepti pyrkii ekologisesti kestäviin ratkaisuihin, jotka lisäävät niin rakentamisen kuin yhteiskunnankin energiatehokkuutta. Kaikki taloyhtiöt liitetään automaattiseen jätteenkeräysjärjestelmään, joka kulkee katujen alla.

Koko Suupellon alue on yhteensä 325 hehtaarin kokoinen. Rakennusoikeutta on kaavojen valmistuttua yhteensä noin miljoona kerrosneliömetriä. Kaavasuunnittelun on arvioitu valmistuvan vuonna 2015. Alueella on yhteensä seitsemän kaava-aluetta, joista alueilla 1 ja 2 on jo nyt lainvoimainen asemakaava. Näiden alueiden infrastruktuuri on pääosin valmis. Tonttimme sijaitsee alueella 1.

www-kohde-suurpelto-wire

Projektin eteneminen


Kauppakirja on allekirjoitettu 1.12.2014. Kohteen omistaa ICON Real Estate Fund III – Suurpelto -rahasto. Kiinteistön panttikirjat jäävät rahaston vakuudeksi. Ne säilytetään kolmannella osapuolella, kuten pankissa. Kohteen perustamisasiakirjat on laadittu yhdessä KAK-lakitoimiston kanssa.

Rakennusaikaista rahoitusta haetaan RS-lainana. Toinen vaihtoehto on myydä asuntotuotannot ja liiketila ennen sen valmistumista esimerkiksi instituutiolle tai vastaavalle sijoittajataholle. Urakoitsijat kilpailutetaan Q3/2016–Q1/2017 välisenä aikana. Rakentamisen on määrä alkaa keväällä 2017. Kohde toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe sisältää kolmen asuinkerrostalon ja parkkihallin rakentamisen ja on tarkoitus valmistua 2018 loppuun mennessä. Toiseen vaiheeseen kuuluu 20 kerroksinen tornitalo joka on tarkoitus valmistua 2019 loppuun mennessä.

Tuotonmuodostuminen


Rahaston tuottoarvio on noin 19 prosenttia vuodessa. Mikäli markkinahinnat laskevat 5 prosenttia, tuotto on 13,56 prosenttia p.a., eli yhteensä 54,27 prosenttia. Jos hinnat taas laskevat 17,8 prosenttia, tuotto jää 0 prosenttiin, jolloin sijoittajat saavat sijoittamansa pääoman takaisin.

Nykyisellä markkinahinnalla kokonaisuuden myyntihinta tulee olemaan noin 100 miljoonaa euroa mikä jakautuu seuraavasti:
-asuntojen myyntihinta on 90,5 miljoonaa euroa
-liiketilan 4,5 miljoonaa euroa
-autopaikkojen 5,0 miljoonaa euroa.

Projektin voitto tulee siis olemaan 13 miljoonaa euroa, josta 3,8 miljoonaa euroa menee ICON Kiinteistörahastoille ja loput 9,2 miljoonaa euroa tuloutetaan sijoittajille.

Avaintiedot


Rahasto: ICON Real Estate Fund III – Suurpelto Ky
Sijoituskohteet: Suurpellon aihio
Aika: noin neljä vuotta
Minimisijoitus: 250 000 euroa
Vakuus: Kohteen kaikki panttikirjat ovat rahaston hallinnassa rakentamisen aloittamisen asti. Lisäksi rahastolla on välittömässä hallussaan yhden as.oy:n osakkeet.
Tuottotavoite sijoitetulle pääomalle: 76 % (19,16 % / vuosi)
Hankeen myyntiarvo: noin 100 miljoonaa euroa
Merkintäpalkkio: 0 %
Hallinnointipalkkio: 0,5 % p.a.
Menestyspalkkio: 25 %
Aihion toteuttaja: ICON Kiinteistörahastot Oy

Sijoitustavat


Espoon Suurpeltoon voi sijoittaa viidellä tavalla:

ICON Real Estate Fund II
Lue lisää ICON Real Estate Fund II -rahastoon sijoittamisesta.

ICON Real Estate Fund III – Suurpelto
Voit tehdä merkinnän ICON Real Estate Fund III – Suurpelto -rahastoon.

Voittovelkakirjalaina
Varat sijoitetaan ICON Real Estate Fund III – Suurpelto -rahaston voittovelkakirjalainaan, jonka korko on 3 prosenttia p.a. + 3 prosenttia p.a., kun projektin tuotto on vähintään 3 miljoonaa euroa. Minimisijoitus on 1 000 000 euroa ja sijoitusaika neljä vuotta. Voittovelkakirjalainalla on vakuutena maakiinteistön panttikirjoja lainan arvosta. Velkoja saa panttikirjat omaan haltuunsa.

RS-hankkeen käynnistyttyä vakuus vaihdetaan as.oy:n osakkeisiin (RS-5-todistuksiin) lainan arvosta. Velkoja saa osakkeet omaan haltuunsa. Vakuuksia palautetaan sitä mukaan kun asuntoja myydään.
Tuottoarvio voittovelkakirjalainalle on 6 prosenttia vuodessa. Korko maksetaan kokonaisuudessaan lainan takaisinmaksun yhteydessä eli hankkeen valmistuttua noin neljän vuoden kuluttua.

Combo
Combo koostuu rahastosijoituksesta yhdessä voittovelkakirjalainan kanssa. Varoista 50 prosenttia sijoitetaan ICON REF III – Suurpelto -rahastoon ja 50 prosenttia voittovelkakirjalainaan. Minimisijoitus on 1 000 000 euroa ja sijoitusaika noin neljä vuotta. Rahastosijoituksen tuottoarvio on 19 prosenttia vuodessa, kun taas voittovelkakirjalainan tuottoarvio on 6 prosenttia vuodessa. Tuottoarvio on yhteensä 12,5 prosenttia vuodessa. Rahastosijoituksen vakuuksista voi lukea Avaintiedoista ja voittovelkakirjalainan vakuuksista kohdasta Voittovelkakirjalaina.

Asuntotuotannon / liiketilan ostaminen
Sijoittaja voi valita joko kokonaisen tai puolikkaan asuntokerrostalon (alustava vh. 4 400 euroa / hum). Varausmaksu on 10 prosenttia velattomasta hinnasta, ja se maksetaan kaupantekohetkellä ja loput RS-maksuaikataulun mukaisesti. Liiketilan alustava velaton hinta on 14 300 000 euroa, jolle tuotto on alustavasti 7 prosenttia p.a. Käsiraha (10 prosenttia) maksetaan kaupantekohetkellä ja loput rakentamisen maksuaikataulun mukaisesti.

 


ICON-www-kohteet_0007_Suurpelto

Prosessikaavio

prosessikaavio-1-1

 

prosessikaavio-3-1

prosessikaavio-4-1

prosessikaavio-5-1

prosessikaavio-6-1

prosessikaavio-7-1