Eri sijoitusstrategiat

Lisäarvo rakennetaan kehityskohteissa


Kehitys

Kiinteistöalan ja sijoittamisen asiantuntijoina tiedämme, ettei rahoja kannata sijoittaa sellaiseen kohteeseen, jossa arvonnousu on jätetty sattuman varaan. Siksi valitsemme rahastoihimme erityisesti kehityskohteita, joille luodaan lisäarvoa kiinteistöjä kehittämällä. Kehityskelpoisten kohteiden lisäksi yhtä tärkeää on se, että keskitymme sijoituksissamme menestyviin kasvukeskuksiin. Tutustu kohteisiimme täällä.

Käytännössä ostamme vanhan toimistokiinteistön ja haemme tarvittavat viranomaisluvat, jotta voimme muuttaa kiinteistön käyttötarkoituksen. Saatuamme luvat kunnostamme kiinteistön uudenveroiseksi sisältäen koko talotekniikan uusimisen. Voimme myös purkaa vanhan kiinteistön ja rakentaa tilalle uuden, mikäli se on taloudellisesti kannattavampaa. Keskitymme rakentamaan arkkitehtuurisesti kauniita, energiatehokkaita ja miellyttäviä käyttökokemuksia tarjoavia kiinteistöjä.

Kohteet voivat olla myös tontteja, joihin rakennamme kokonaan uuden kiinteistön. Myymme asunnot jo niiden rakennusaikana tai viimeistään välittömästi tämän jälkeen. Rakennamme siis itse kiinteistölle lisäarvoa kehittämällä kohdetta. Kiinteistökehityksen tekeminen isossa mittakaavassa tuottaa tuntuvia synergiaetuja. Kiinteistöjen ja urakoiden ostohinnat pysyvät alhaisina, kiinteistön käyttötarkoitusta voidaan muuttaa ja myös laaja kiinteistötekniikan muutos on mahdollista.

Sijoittajien on sitouduttava tietyksi määräajaksi vaihtoehtorahastoihimme joiden tuotot ja pääomapanokset ovat saatavissa kohteen valmistuttua. Tähän tekee poikkeuksen ICON Kiinteistökehitys Erikoissijoitusrahasto, joka on aina auki uusille sijoituksille ja lunastuksille. ICON Real I- ja ICON Real Estate Fund II -rahastojen tulosten pohjalta voimme todeta, että ICONin sijoitusstrategia on vertaansa vailla.

Muut kiinteistösijoittamisen strategiat


Uudet asunnot

Uudet asunnot

Uusiin asuntoihin sijoittaessa ongelmana on usein se, että niistä on saatavilla ainoastaan vuokratuottoa. Asunnon arvoa on vaikea nostaa myöhemmin, koska kohde on valmiiksi uusi ja viimeistelty. Lisäksi vuokrasta saatava tuotto menee nopeasti rahaston hallinnointikuluihin, eikä sijoittajalle jää välttämättä mitään. Jos siis haluaa sijoittaa uusiin asuntoihin, kannattaa asunto omistaa itse jolloin sijoittaja välttyy kalliilta palkkioilta.

Vanhat asunnot

Vanhat asunnot

Yksittäiseen vanhaan kiinteistöön sijoittaminen ei useimmiten kannata varsinkaan, jos kiinteistö sijaitsee syrjäseudulla. Parhaat päivänsä nähneet asunnot kaipaavat remonttia, jota varten tarvitaan monesti lainaa. Laina puolestaan laskee tuottoa, ja jos arvonnousua ei ole luvassa, ei remonttia ole aina edes järkevä toteuttaa.

Liikekiinteistöt

Liikekiinteistöt

Liikekiinteistösijoittamisessa ongelmaksi koituu nykyään se, että sijoitusta ei ole helppoa pitää kannattavana. Nettikauppa kasvaa entisestään, eikä kivijalkaliikkeille ole samanlaista tarvetta kuin ennen.

Logistiikka

Logistiikka

Logistiikkakeskuksien kohdalla haasteena on se, että niiden on oltava erittäin moderneja, jotta sijoitus kannattaisi.

Hoiva

Hoiva

Jos kyseessä on hoivakiinteistö, paikkakunta nousee äärimmäisen tärkeäksi sijoituksen kannalta. Maaseudulla sijaitsevat hoivakiinteistöt käyvät ennen pitkää tarpeettomiksi, koska vanhuksien määrä vähenee ja nuoret siirtyvät kasvukeskuksiin. Jos vanhuksia ei ole riittävästi hoivakiinteistöä kohden, se käy tarpeettomaksi ja siten arvottomaksi.