ICON Real Estate Fund V – Ilves Ky
Omistusrahasto

Riihimäki
Ilveskatu 3

9 rakennusta
13.500 m2
300 asuntoa

Sijoituskohde


  • ICON Kristalli Ilves omistusrahaston sijoituskohteena on 5 kerrostalotonttia Riihimäellä vanhan lasitehtaan alueella.

 

  • Tontit sijaitsevat noin kaksi kilometriä rautatieasemalta länteen. Kohteeseen tullaan rakentamaan 9 kerrostaloa. Talot rakennetaan
   tehtaassa ja toimitetaan moduleina rakennuspaikalle.

 

  • Hanke rahoitetaan rahastosijoituksilla, velkakirja-lainoilla, sekä pankkilainalla.

 

Sijoittajana omistusrahastossa

Tuoton muodostuminen


Tuotto muodostuu kohteen kehittämisen aikaansaamana arvonnousuna ostetulle kohteelle. Kohde on ostettu varakkaalta suomalaiselta suvulta ja se on entistä Riihimäen lasitehdas aluetta. Oston jälkeen on laadittu arkkitehtisuunnitelmat ja haetaan rakennuslupa.

Rakennusluvan jälkeen tontille rakennetaan kahdessa vaiheessa yhteensä yhdeksän kerrostaloa. Tuotto syntyy aikaansaadusta myyntivoitosta. Valmistumisen ja myynnin jälkeen tuotot kotiutetaan sijoittajille ja pääomat palautetaan.

 • Kustannus ennen rakentamista 4,0 MEUR
 • Rakentamisen kustannukset 31,0 MEUR
 • Rakennuskustannukset noin 2.500 €/m2
 • Muut kustannukset 0,8 MEUR
 • Myyntitulot 41,0 MEUR
 • Keskihinta noin 3.400 €/m2
 • Vastike noin 2,00 €/m2
 • Tuotto noin 5,0 % (velaton hinta)
 • Projektin voitto 6,0 MEUR
 • ICON menestyspalkkio 20 % 1,20 MEUR
 • Rahaston muut kulut 0,5 MEUR (juoksuajalle)
 • Rahaston tuotto 4,3 MEUR
 • Rahaston ROI 107,5 % tai 21,50 % p.a. (laskettu 5 vuodelle)

 

Rahaston tuotot ovat yksityissijoittajalle pääomatulon alaista tuloa. ICON ei suorita ennakonpidätystä maksetuista tuotoista. Pääomat palautetaan kun kohde on rakennettu ja myyty.

Sijoitusmuoto on Ky-pohjainen vaihtoehtorahasto, johon sijoittaja liittyy äänettömänä yhtiömiehenä. Sijoituksesta tehdään sijoitussitoumus ja pääoma kutsutaan rahastoon kesäkuussa 2018.

Kohde on kehityskohde, minkä kokoluokka on suuri. Kiinteistökehittämisessä suurimmat riskiskenaariot liittyvät aikatauluihin, sillä prosessissa on aina mukana viranomaistahoja, joiden toimintaan ei voida vaikuttaa. Tästä syystä voi hankkeissa tapahtuva suunnitelmista poikkeavia viivästyksiä. Viivästymisen vaikutus usein kokonaistuottoon on melkoisen pieni, sillä hanke sijaitsee markkina-arvonsa pitävällä alueella, eikä ole kovinkaan todennäköistä, että myyntihinnat alueella laskisivat radikaalisti projektin aikana. Huomioitavaa on se, että vuosituotto heikkenee jos hanke viivästyy.

Urakoitsijariski on aina olemassa, kun rakennetaan. Tähän olemme tehneet teollisuudesta tutun hankintajärjestelmän, joka karsii pois riskeiltään isompia tekijöitä jo alkuvaiheessa. Lisäksi projektit pilkotaan aina sellaisiin kokonaisuuksiin, että urakoitsijariskin kohdatessa voidaan hanke saattaa loppuun toisen toimijan kanssa. Riskin realisoituminen aiheuttaa kuitenkin ylimääräisiä kuluja ja pääsääntöisesti siirtää kohteen valmistumista jonkun verran.

Riskeistä voit lukea enemmän rahaston dokumentista ”olennaiset ja riittävät tiedot”

Maa-alueella olevilla kiinteistöillä on voimassa oleva asemakaava. Maa-alue on merkitty AK – Asuinkerrostalojen korttelialueeksi.

Kaavassa on alueelle osoitettu 9 rakennuspaikkaa, joista kukin mahdollistaa 1500 kem2 rakennuksen rakentamisen. Asemakaavan määräyksissä otetaan myös kantaa mm. autopaikkoihin, niiden laatuun ja sijaintiin. Asemakaavan tavoitteena on luoda alueelle viihtyisä ja yhtenäinen korttelikokonaisuus.

Asemakaava sellaisenaan soveltuu ja mahdollistaa moduulirakentamisen.

Asunnot


Kristalli Ilvekseen valmistuu kaikkiaan n. 300 asuntoa. Asunnot huokuvat nykyaikaista ja ekologista rakennustapaa. Talot on rakennettu puumoduuleista, joten asukkaat tietävät asuvansa puhtaassa ja laadukkaassa asuinympäristössä.

Asunnoista yli 60 prosenttia on yksiöitä ja loput kaksioita sekä kolmioita. Kaikissa asunnoissa on tehokkaat ja käytännölliset pohjaratkaisut.

Autopakkoja tulee olemaan piha- ja katospaikkoina. Piha-alueella toteutetaan leikkipaikat lapsille.

Tavoitteet


Kristalli Ilves on ensimmäinen kohde, missä yhdistyvät ICONin tavoitteet eko, digi ja rakentaminen. Kohde tullaan rakentamaan moduleista (tilaelementeistä) lähes kokonaisuudessaan tehdasolosuhteissa. Asunnot saavat lämmön poistoilmalämpöpumpuista tai maalämmöstä mikä vähentää ostoenergian tarvetta. Ilmanvaihto on on älykäs ja itseohjautuva.

Kristalli Ilves rakennetaan kahdessa vaiheessa niin, että ensimmäiset neljä taloa valmistuvat vuonna 2019 ja loput viisi taloa vuonna 2020.

Vuonna 2010 perustettu ICON Kiinteistörahastot on yksi Suomen viime vuosien tuottavimmista kiinteistösijoitusrahastoista. Menestyksemme perustuu kehityskohteisiimme. Valitsemme sijoituskohteiksi kiinteistöjä, joiden käyttötarkoituksen muutamme ja kunnostamme uuden veroiseksi tai puramme vanhat rakennukset ja rakennamme tilalle uusia. Lisäksi sijoitamme tontteihin, joille rakennutamme uusia rakennuksia. Rakennamme tarkasti valikoiduille kohteille lisäarvoa kehittämällä niitä.

Sijoitamme pääkaupunkiseudulle ja muihin kasvukeskuksiin, sillä näillä alueilla asuntojen kysyntä on taattu vahvan kaupungistumisen johdosta. Yksistään pääkaupunkiseudulla asuu tällä hetkellä noin 1,4 miljoonaa ihmistä ja arvioiden mukaan vuoteen 2050 mennessä luku on jo yli 2 miljoonaa.

Rakennutamme ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita rakennuksia, joissa huomioidaan digitaalisuus, älykäs talotekniikka ja jotka ovat elinkaarikustannuksiltaan tehokkaita. Rakennukset ovat arkkitehtuurisesti kauniita ja niissä on miellyttävä asua. Toimintamme perustuu avoimuuteen, rehellisyyteen ja tehokkaisiin toimintatapoihin yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa. Näin rakennamme parempaa huomista ja käsinkosketeltavaa tuottoa™.

1

Rekisteröidy

2

Tunnistaudu

3

Lopuksi sijoittamaan