ICON REAL ESTATE FUND III – SUURPELTO

STRATEGI


Till skillnad från våra andra fonder, består ICON Real Estate Fund III – Suurpelto av endast ett objekt, som är ett 100-procentigt utvecklingsobjekt. Fonden koncentrerar sig på ett kvartersprojekt i centrum av området Storåkern i Esbo. Efter en lagenligt ändring av detaljplanen har centrumkvarteret en byggrätt på cirka 25 000 kvadratmeter. När objektet är klart omfattar det affärslokaler, fyra bostadshöghus och ett parkeringshus. Försäljningspriset kommer att överstiga 100 miljoner euro. Objektet byggs i två faser som blir klara i slutet på år 2018 och 2019.

ICON Real Estate Fund III – Suurpelto kommer att äga ungefär två tredjedelar av projektet. Resten ägs av ICON Real Estate Fund II. ICON Real Estate Fund III – Suurpelto är i första hand avsett för institutioner och andra yrkesmässiga placerare. Minimiplacering är 250 000 euro och placeringstiden är cirka fyra år. Fonden strävar efter ett kapital på sammanlagt 12 miljoner euro. Fondens löptid avslutas när objektet är klart.

GJORDA PLACERINGSFÖRBINDELSER:

ICON Real Estate Fund II Kb: 4,0 miljoner euro (32 %)
ICONs styrelse: 500 000–1,1 miljoner euro (11 %)

Det går fortfarande att teckna andelar i fonden till ett värde av 6,9 miljoner euro (57 %).

OBJEKT


I stadsdelen Storåkern i Esbo byggs ägar-, hyres- och bostadsrättsbostäder för cirka 15 000 invånare. Dessutom är avsikten att skapa hela 5 000 arbetsplatser i området.

Utvecklingen av Storåkern har tagit fart under de senaste åren. I området färdigställs i år ett bibliotek och en skola och ICONs projekt utvecklar området ytterligare. Från Storåkern tar man sig med buss in till Helsingfors centrum på 25-30 minuter. När den västra delen av tunnelbanan blir klar, förkortas tiden in till Helsingfors centrum till endast 20 minuter. Med andra ord, fungerar även kollektivtrafiken bra. Dessutom innebär ICONs projekt att området får omfattande tjänster, vilket gör Storåkern till ett attraktivt objekt i bostadsköparnas ögon.

Stadskonceptet för Storåkersområdet strävar efter ekologiskt hållbara lösningar som höjer energieffektiviteten på såväl byggande som samhället i stort. Alla bostadsaktiebolag ansluts till ett automatiskt system för avfallsinsamling som löper under gatorna.

Hela Storåkersområdet är totalt 325 hektar stort. När planläggningen är klar kommer byggrätten att uppgå till totalt cirka en miljon kvadratmeter våningsyta. Planläggningen beräknades vara klar år 2015. Det finns sammanlagt sju planområden på området, av vilka områdena 1 och 2 redan nu har en detaljplan som vunnit laga kraft. Infrastrukturen på dessa områden är i huvudsak färdig. Vår tomt finns på område 1.

www-kohde-suurpelto-wire

SÅ HÄR FRAMSKRIDER PROJEKTET


Köpebrevet undertecknades 1.12.2014. Objektet ägs av fonden ICON Real Estate Fund III – Suurpelto. Pantbreven för fastigheten förblir som säkerhet för fonden. De uppbevaras hos en tredje part, t.ex. i en bank. Objektets stiftelsehandlingarna har gjorts upp tillsammans med advokatbyrå Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy.

Finansiering för byggtiden söks som lån med skydd under byggnadsfasen (RS-lån). Ett annat alternativ är att sälja bostadsproduktionen och affärslokalerna innan de blir klara, exempelvis till någon institution eller motsvarande placeringssektor. Entreprenörerna konkurrensutsätts under tiden Q3/2016–Q1/2017. 
Byggandet är planerat att inledas våren 2017. Bygget genomförs i två faser varav i den första fasen byggs tre bostadshöghus och ett parkeringshus. Första fasen blir klar i slutet av år 2018. Den andra fasen som blir klar år 2019 innehåller ett 20 våningar högt tornhus.

SÅ HÄR UPPSTÅR AVKASTNINGEN


Fonden beräknas ge en årlig avkastning på cirka 19 procent. Ifall marknadspriserna sjunker med 5 procent, är avkastningen 13,56 procent p.a., dvs. sammanlagt 54,27 procent. Om priserna däremot sjunker med 17,8 procent blir avkastningen 0 procent, varvid placerarna får tillbaka sitt placerade kapital.

Med nuvarande marknadspriser blir försäljningspriset för hela helheten sammanlagt 100 miljoner euro:
– försäljningspriset för bostäderna 90,5 miljoner euro
– för affärslokalerna 4,5 miljoner euro
– för bilplatserna 5,0 miljoner euro.

Projektvinsten blir alltså 13 miljoner euro, av vilka 3,8 miljoner euro går till ICON Fastighetsfonder och resterande 9,2 miljoner euro betalas ut till placerarna.

NYCKELINFO


Fond: ICON Real Estate Fund III – Suurpelto Ky
Placeringsobjekt: Projektet Storåkern
Tid: cirka fyra år
Minimiplacering: 250 000 euro
Säkerhet: Objektets alla pantbrev är i fondens besittning ända tills byggandet inleds. Dessutom har fonden ett direkt innehav av en aktie i bostadsbolaget.
Avkastningsmål för placerat kapital: 76 % (19,16 % / år)
Objektets försäljningsvärde: cirka 100 miljoner euro
Teckningsprovision: 0 %
Förvaltningsavgift: 0,5 % p.a.
Avkastningsbaserad provision: 25 %
Projektet förverkligas av: ICON Fastighetsfonder Ab

PLACERINGSSÄTT


Man kan placera i Storåkern i Esbo på fem sätt:

ICON Real Estate Fund II
Läs mer om hur du placerar i fonden ICON Real Estate Fund II

ICON Real Estate Fund III – Suurpelto
Du kan teckna andelar i fonden ICON Real Estate Fund III – Suurpelto.

Konvertibelt skuldebrevslån
Medlen placeras i fonden ICON Real Estate Fund III – Suurpeltos konvertibla skuldebrevslån, vars ränta är 3 procent p.a. + 3 procent p.a., om projektets avkastning blir minst 3 miljoner euro. Minimiplacering är 1 000 000 euro och placeringstiden är cirka fyra år. Som säkerhet för det konvertibla skuldebrevslånet finns pantbreven för jordfastigheten, vilkas värde motsvarar lånet. Borgenären får pantbreven i sin besittning.

När RS-projektet har startat byts säkerheten till aktier (RS-5-certifikat) i bostadsaktiebolaget motsvarande lånets värde. Borgenären får aktierna i sin besittning. Säkerheterna returneras vartefter bostäder säljs.
Förväntad årlig avkastning på det konvertibla skuldebrevslånet är 6 procent. Räntan betalas i sin helhet i samband med återbetalningen av lånet, dvs. när projektet är klart om cirka fyra år.

Combo
Combo består av fondplacering kombinerat med konvertibla skuldebrevslån. Av medlen placeras 50 procent i fonden ICON REF III – Suurpelto och 50 procent i det konvertibla skuldebrevslånet. Minimiplacering är 1 000 000 euro och placeringstiden är cirka fyra år. Förväntad årlig avkastning på fondplaceringen är 19 procent, medan förväntad årlig avkastning på det konvertibla skuldebrevslånet är 6 procent. Förväntad sammanlagd, årlig avkastning är 12,5 procent. Du kan läsa mer om säkerheterna för fondplaceringen under rubriken Nyckelinfo och om säkerheterna för det konvertibla skuldebrevslånet under rubriken Konvertibla skuldebrevslån.

Köp av bostadsproduktion/affärslokal
Investeraren kan välja antingen ett helt eller ett halvt bostadshöghus (preliminärt skuldfritt pris 4 400 euro/rum). Reserveringsavgift är 10 procent av skuldfritt pris och den betalas vid köpslutet och resten erläggs i enlighet med betalningstidtabellen (RS). Preliminärt skuldfritt pris på affärslokalerna är 14 300 000 euro, för vilka den preliminära årliga avkastningen är 7 procent. Handpenning (10 procent) betalas vid köpslutet och resten i enlighet med betalningstidtabellen för byggandet.

 


ICON-www-kohteet_0007_Suurpelto

PROCESSCHEMA

prosessikaavio-1-1

 

prosessikaavio-3-1

prosessikaavio-4-1

prosessikaavio-5-1

prosessikaavio-6-1

prosessikaavio-7-1