ICON Real I

STRATEGI


ICON Real I Kb är en fond för fastighetsplacering grundad 2010. Medlen har i huvudsak placerats i bostadsfastigheter runtom i Finland. Juvelen bland objekten är en byggrätt på cirka 3 000 kvadratmeter på Drumsö i Helsingfors. Fondplacerarna utgörs främst av finländska privatpersoner och företag.

Sedan år 2010 har avkastningen från ICON Real I Kb gett placerarna i genomsnitt cirka 9 procent om året. Hela vinsten betalas ut till placerarna årligen. Det sammanlagda kapitalet uppgick i slutet av 2012 till 5 miljoner euro. Placeringstiden för fonden är 10 år.

Teckning av fondandelar i den här fonden har upphört.

OBJEKT


Suoramantie 2–10, Kangasala


På Suoramantie i Kangasala finns ett bostadshöghus byggt 1966. Det har sex våningar och 30 bostäder. Totalarealen är 2 332 kvadratmeter (våningsyta).

HARJULANKATU 13, LAHTIS


Ett bostadshöghus byggt 1968 som ligger på Harjulankatu i Lahtis. Huset har fyra våningar och 24 bostäder.

HANTVERKAREGATAN 6, VASA


Vi köpte en fastighet som använts av en förening. Utgångsläget när renoveringen inleddes var att endast stommen fanns kvar av huset. Inköpspriset på fastigheten var 25 000 euro. ICON konkurrensutsatte entreprenörer och vinnaren färdigställde 12 nya bostäder på hösten 2014. Renoveringen kostade nästan en miljon euro. Tack vare renoveringen nästan fördubblades det placerade kapitalet på två och ett halvt år och det slutliga försäljningspriset blev 1,5 miljoner euro.

SKINNBYXVÄGEN 5, HELSINGFORS


På Drumsö i Helsingfors finns en kontors- och lagerbyggnad byggd 1969, i vilken ICON Real Estate Fund II äger 17 procent och ICON Real 50 procent. Målet är att bevara fastighetens värde och attraktionskraft ännu en tid, varefter den gamla byggnaden rivs och man låter bygga ett nytt åttavåningshöghus på tomten. Höghuset får 52 bostäder och 46 bilplatser i källaren. Projektet är planerat att stå klart år 2017.

SÅ HÄR UPPSTÅR AVKASTNINGEN


År 2011 var första året som placerarna fick en gottskrivning. Den totala årsavkastningen för placerarna blev cirka 13,5 procent på placerat kapital. Avkastningen kom från försäljningsvinsten för bostäderna i Kangasala. 2012 var avkastningen 4 procent, vilket berodde på att inte alla renoverade bostäder i bostadsaktiebolaget Suoramantie 2 sålts under ifrågavarande räkenskapsperiod. Dessutom gick köpet av fastigheten på hamnområdet i Åbo i stöpet. För det här projektet hade över en halv miljon euro reserverats i cirka ett halvt år. Kontorsbyggnaden på Skinnbyxvägen 5 i Helsinfors köpte vi 2012. Byggnaden rivs och i stället byggs ett nytt bostadshöghus som säljs när det blivit klart. När det här projektet realiseras erhåller placerarna en beräknad medelavkastning under fem år på cirka 15-17 procent p.a.

PROCESSCHEMA

prosessikaavio-1-1

 

prosessikaavio-3-1

prosessikaavio-4-1

prosessikaavio-5-1

prosessikaavio-6-1

prosessikaavio-7-1