OLIKA PLACERINGSSTRATEGIER

UTVECKLINGSOBJEKTEN GES ETT MERVÄRDE


UTVECKLING

Som experter på fastighetsbranschen och placeringar vet vi att det inte lönar sig att placera pengar i ett sådant objekt där en värdeökning har lämnats åt slumpen. Till våra fonder väljer vi därför speciellt utvecklingsobjekt som kan ges ett mervärde genom att fastigheten utvecklas. Utöver utvecklingsdugliga objekt är det lika viktigt att vi ser till att våra placeringsobjekt ligger i framgångsrika tillväxtcentra. Bekanta dig med våra objekt  här.

I praktiken köper vi en gammal kontorsfastighet och skaffar nödvändiga myndighetstillstånd för att kunna ge fastigheten ett nytt användningsändamål. När vi fått alla lov och tillstånd, renoverar vi fastigheten så att den blir som ny, inklusive all husteknik. Det kan också hända att vi river den gamla fastigheten och bygger nytt i stället, ifall det är ekonomiskt mera lönsamt. Vi koncentrerar oss på att skapa fastigheter som är arkitektoniskt vackra, energieffektiva och ger en behaglig användarupplevelse.

Objekten kan även vara tomter som vi bygger en helt ny fastighet på. Vi säljer bostäderna redan under byggtiden eller senast när de är färdiga. Vi själva ger alltså fastigheten ett mervärde genom att utveckla den. Fastighetsutveckling i större skala ger kännbara synergiförmåner. Inköpspriserna för fastigheterna och entreprenaderna hålls nere, fastighetens användningsändamål kan ändras och det är även möjligt att göra omfattande ändringar i fastighetstekniken.

Placerarna förbinder sig till våra alternativfonder för en viss tid, och pengarna inklusive avkastning fås tillbaka när objektet är klart. Ett undantag från detta är ICON Fastighetsutvecklings Specialinvesteringsfond, som alltid är öppen för nya placeringar och inlösningar. Utgående från resultaten från fonderna ICON Real I- och ICON Real Estate Fund II kan vi konstatera att ICONs placeringsstrategi saknar motstycke.

ÖVRIGA STRATEGIER FÖR FASTIGHETSINVESTERING


Uudet asunnot

NYA BOSTÄDER

När man investerar i nya bostäder är problemet ofta att de ger avkastning endast i form av hyror. Det är svårt att öka värdet på bostaden senare, eftersom objektet redan är nytt och i tipp-topp-skick. Dessutom försvinner avkastningen från hyran snabbt i fondens förvaltningskostnader och placeraren blir utan vinst. Med andra ord, om man vill investera i nya bostäder, lönar det sig att äga bostaden själv för då kan placeraren undvika dyra provisioner.

Vanhat asunnot

GAMLA BOSTÄDER

Oftast lönar det sig inte att investera i en enskild gammal fastighet, speciellt inte om fastigheten ligger i glesbygden. Bostäder som sett sina bästa dagar behöver renoveras och för det behövs i många fall ett lån. Ett lån sänker i sin tur avkastningen och om ingen värdeökning kan väntas, är det inte alltid ens förnuftigt att renovera.

Liikekiinteistöt

AFFÄRSFASTIGHETER

Ett problem som ofta uppstår i dag när man investerar i affärsfastigheter är att det är svårt att behålla lönsamheten i investeringen. Näthandeln växer sig allt större och det finns inte längre samma behov av en fysisk affärslokal.

Logistiikka

LOGISTIK

Utmaningen med logistikcentren är att de måste vara toppmoderna för att en investering ska löna sig.

Hoiva

OMSORG

Om det är fråga om ett omsorgsboende, blir orten ytterst viktig ur ett investeringsperspektiv. Omsorgsboenden på landsbygden blir förr eller senare obehövliga, eftersom antalet åldringar minskar och de unga flyttar till tillväxtcentra. Om det inte finns tillräckligt många åldringar per servicehusboende, blir fastigheten obehövlig och därigenom utan värde.