FASTIGHETER SOM PLACERINGSOBJEKT

FASTIGHETSINVESTERING I ETT NÖTSKAL


Den grundläggande idén med att investera i fastigheter är bekant för ganska många. Ett av de vanligaste sätten att bli fastighetsinvesterare är att köpa en bostad och hyra ut den. I sådana fall är det fråga om ett s.k. kassaflödesobjekt, som månatligen ger sin ägare avkastning i form av hyresintäkter. Lika vanligt är att köpa ett renoveringsobjekt. Genom att sedan förnya och renovera skapar ägaren ett tilläggsvärde för sin placering. På liknande sätt är det möjligt att köpa en tom tomt, bygga en fastighet på den och sälja hela paketet vidare för en större summa än man investerat. Detta är tanken bakom fastighetsinvestering i ett nötskal.

Fastighetsinvestering är en populär placeringsform, för i den kombineras såväl ett månatligt kassaflöde som en möjligt värdeökning. Det här garanterar både en god och säker avkastning. Det är alltså ingen överraskning att så många privatpersoner, stiftelser och företag beslutat sig för att börja investera i fastigheter.

VARFÖR DÅ FASTIGHETSINVESTERINGSFONDER?


Om du beslutar att satsa pengar i en enskild fastighet, börjar placeringsprocessen alltid med köp av en fastighet. Om du hyr ut en bostad, ger det upphov till hyresintäkter. Olika saker inverkar på hur stor avkastning ägaren slutligen får: fastighetens inköpspris, eventuella finansieringskostnader, prisförändring i fastigheten, hyrans storlek, bolagsvederlagen och eventuella renoverings- och underhållskostnader. En fastighetsinvestering måste övervakas och underhållas regelbundet. En fastighetsägare har bland annat följande ansvar: hyresövervakning, vederlagsreskontra, kommande renoveringar och övervakning av husbolagets styrelse. Ägaren bör ha erfarenhet och tid för att klara av alla delområden.

Många lockas av fastighetsinvesteringens goda avkastning, men listan på investerarens skyldigheter får ofta intresset att svalna. Om du känner igen dig på beskrivningen, så kan fastighetsinvesteringsfonder vara din grej. När du äger en fastighet måste du sköta om allting själv, men i en fastighetsinvesteringsfond så är det någon annan som sköter allt för din räkning. Inga möten i husbolaget eller jakt på hyresgäster!

Att investera i en enskild fastighet skiljer sig ytterligare från fondplacering i att när du investerar i en enskild fastighet är dina pengar beroende av värdet på den fastigheten, medan din investering i en fond är spridd på flera fastigheter. Då förblir riskerna måttliga och hålls i styr.

FONDER PASSAR ÄVEN FÖR PRIVATPERSONER


Fastighetsinvestering har tidigare varit en lekplats bara för institutioner och andra stora aktörer. ICON har dock gjort det möjligt även för vanliga dödliga att investera i fastigheter. Till exempel ICON Fastighetsutvecklings Specialinvesteringsfond, som ännu är under utveckling, kommer att ha en minimiplacering på 20 000 euro. Tack vare fonder kan du med ett litet kapital ta del av den placeringsstrategi för fastighetsinvestering som avkastar mest, dvs. fastighetsutveckling och dess kännbara fördelar.