ICON Fastighetsfonder

ICON – SKAPAR FASTIGHETSFONDER SOM GER AVKASTNING


ICON Fastighetsfonder Ab, grundat 2010, är en av de fastighetsinvesteringsfonder som gett bäst avkastning i Finland under de senaste åren. ICON förvaltar för närvarande tre alternativfonder, som är ICON Real I, ICON Real Estate Fund II och ICON Real Estate Fund III – Suurpelto. Den första och den andra fonden har genererat cirka 6-7 procents årlig avkastning till dem som placerat i dem, medan den tredje fonden just har grundats. Utöver dessa håller vi på och grundar en ny fond kallad ICON Fastighetsutvecklings Specialinvesteringsfond.

Fonderna som vi förvaltar har ett värde på cirka 23 miljoner euro (GAV) och värdet på våra projekt uppgår till över 100 miljoner euro. Våra fonder har lockat hundratals placerare och även stiftelser och institutioner har hittat våra fonder. Våra verksamhetsorter är Vasa och Helsingfors.

Vart är vi då på väg i framtiden? Läs om våra planer här.

ICON TAR SINA FÖRSTA STEG


ICON föddes när en fastighetsutvecklare och en placeringsexpert slog sina kloka huvuden ihop 2009. Den här duon visste att den snabba urbaniseringen i huvudstadsregionen skapade ett behov av trevliga fastigheter. Trots det överraskades man av den verkliga efterfrågan på sådana här fastighetsfonder. Mycket snabbt översteg antalet placerare etthundra och antalet objekt ökade till tvåsiffrigt. De följande fonderna grundades redan åren 2013, 2014 och 2015.

ICONs organisation fick en betydande förstärkning 2014, när dåvarande styrelsemedlemmen i Vacon Abp och stiftande delägaren Jari Koskinen valdes till ordförande för ICONs styrelse och blev en betydande delägare i ICON.

EXCEPTIONELL INVESTERINGSSTRATEGI


I enlighet med vår investeringsstrategi är största delen av våra objekt utvecklingsobjekt och resten kassaflödesobjekt. Vi fokuserar på utvecklingsobjekt, eftersom fastighetspriserna inte längre har gått upp sedan 2011. Därför måste man själv öka värdet på fastigheterna genom att aktivt förädla och utveckla dem.

Våra objekt finns i huvudstadsregionen och i tillväxtcentra som Tammerfors, Jyväskylä och Vasa. Den goda servicenivån i tillväxtcentrumen lockar nya invånare till städerna, vilket i sin tur skapar ett behov av nya och bra fastigheter.

EFFEKTIV PROJEKTLEDNING


För oss är det viktigt att projekten som ingår i fastighetsinvesteringen förvaltas på ett effektivt sätt. I projektledningen drar vi nytta av en metod som industrin har gjort bekant. Enligt den metoden kallar man samman alla samarbetspartners som deltar i projektet till ett möte där man kommer överens om hur saker och ting ska genomföras i praktiken. Då känner alla till det gemensamma målet och projektet framskrider smidigt. Samtidigt undviker man att det uppstår eventuella missförstånd senare.

FÖR PROFFSINVESTERARE


ICON Fastighetsfonder Ab är en flexibel samarbetspartner i allt som rör fastighetsinvestering. Tillsammans med institutioner och stiftelser skräddarsyr vi fastighetsinvesteringar som lämpar sig för dem.

Tillsammans med ICON kan ni investera i en färdig, välallokerad ICON alternativfond för fastighetsutveckling. Vi är också öppna för diskussioner om olika slags fastighetsapporter och finansieringsarrangemang (t.ex. skuldebrev), vilka kan relatera till utvecklingsobjekt eller traditionella hyresavkastningsobjekt. Via oss kan ni dessutom investera direkt i nya hyresbostäder.