MISSION

MÅLET ÄR ATT BLI FINLANDS BÄST AVKASTANDE FASTIGHETSFOND


Vår mission har ända från början varit att vara Finlands bäst avkastande fastighetsfond. Därutöver strävar vi efter att kontinuerligt bygga ekologiskt vänliga och energisnåla bostäder som är arkitektoniskt vackra, trivsamma att bo i och trevliga att använda.

Vårt mål var att före 2016 förvalta en fastighetsförmögenhet värd över 100 miljoner euro och som vid varje marknadssituation i medeltal ger över 10 procents årlig avkastning till sina placerare. Dessutom överväger vi en börsnotering på listan Nasdaq First North före år 2020, då vår fastighetsförmögenhet som vi förvaltar skulle uppgå till över 500 miljoner euro.

AVKASTNING MED MÅTTLIG RISK


Investerarfokus, ärlighet, öppenhet och resultatinriktning är våra värden. En bit åt gången förändrar ICON och dess placerare marknadens uppfattning om bostäder och affärslokaler. I fortsättningen koncentrerar vi oss på att få allt fler institutioner som placerare, men för oss är det lika viktigt att göra det möjligt även för privatpersoner att placera i fastighetsfonder. En placering i fastighetsfonder kan vara lönsam, trots att risken är måttlig. Genom att erbjuda placerarna bästa möjliga avkastning så ökar vi även avkastningen på deras förmögenhet. Samtidigt gör vi Finland till ett litet bättre land att bo i.

VI UTVECKLAR FRAMTIDENS FASTIGHETER


Energieffektivitet ligger oss varmt om hjärtat och det är något som kommer att bli allt viktigare i framtiden. Vi har stora planer på att satsa på ekovänliga och energieffektiva fastigheter som så långt det är möjligt är självförsörjande. Vi är övertygade om att framtidens fastigheter är helt självförsörjande. I dessa fastigheter överförs överbliven energi från elbilen till fastigheten och likaså omvandlas avfallet till energi. Invånarna skulle alltså själva genom sina val kunna påverka sina koldioxidfotavtryck.

Ett bra exempel på detta är projektet Storåkern i Esbo som ingår i vår tredje fond. Stadskonceptet för Storåkersområdet strävar efter ekologiskt hållbara lösningar som höjer energieffektiviteten på såväl byggande som samhället i stort. Läs mer om projektet Storåkern.