TEAMET

ICONITERNA


Markus

 

MARKUS HAVULEHTO

VD

Havulehto ansvarar för förvaltning och medelanskaffning på ICON Fastighetsfonder. Han har verkat inom placeringsbranschen sedan 2004. Tidigare har han jobbat som investeringsmäklare och fastighetsförmedlare. Under de senaste åtta åren har han jobbat som fastighetsinvesterare och grynder i flera höghusprojekt. Havulehto är utbildad studentmerkonom och har även avlagt examen i placeringsärenden (APV-1), företagarexamen samt disponentexamen, ITS.

TEEMU NUUTINEN

FÖRSÄLJNINGS- OCH MARKNADSFÖRINGSDIREKTÖR

Nuutinen fungerar som försäljnings- och marknadsföringsdirektör för ICON Fastighetsfonder. Nuutinen har arbetat i flera tillväxtföretag med ansvar för tillväxtstrategi, försäljning och byggande av framgångsrika team. Han har en mycket gedigen erfarenhet av att coacha företag ända från golvnivå upp till börsbolagens ledning. Han har jobbat som investerare inom många branscher och vet hur en investerares tankevärld ser ut och hur man på bästa sätt hjälper dem som ska fatta beslut om investeringar att nå framgång.  Nuutinen har en BBA-examen och utöver den har han avlagt bl.a. specialexamen i ledarskap.

Sami Saarnisto

FASTIGHETSDIREKTÖR

På ICON Fastighetsfonder ansvarar Saarnisto för ledning och förvaltning av fastigheter under hela deras livscykel. Hans inställning utgår ifrån en investerarsyn och han behärskar fastighetsförvaltning. Innan Saarnisto kom till ICON jobbade han som VD för ett företag i fastighetsförvaltningsbranschen. Han har även erfarenhet från OP-gruppen där han har jobbat på såväl bank- som fastighetssidan. Saarnisto har en tradenomutbildning och en disponentexament, ITS.

Susanne Vatanen

PROJEKTLEDARE

Vatanen ansvarar för ledning, genomförande och övervakning av utvecklingsobjekt. Vatanen är med i projekten ända från planeringsskedet där man säkerställer att projekten blir lönsamma. Vatanen har erfarenhet från ett internationellt byggbolag och har haft otaliga förtroende- samt projektledningsuppdrag i urbaniseringsprojekt på kärnområden i huvudstadsregionen och i Ryssland. Vatanen kom till ICON från SRV Rakennus Oy där hon jobbade i 12 år.

Jan Hellbom

Business Controller

Hellboms huvudansvar ligger på ekonomiförvaltning. Hellbom ansvarar även för kontinuerlig utveckling av rapporteringsverktygen samt rapporteringen och juridiken tillsammans med ledningsgruppen. Hellbom har erfarenhet från internationella, projektinriktade bolag och har under många år i karriären varit medlem i olika ledningsgrupper. Till ICON kom Hellbom från Destia Ab.

Giia Lindström

EKONOMICHEF

Lindström ansvarar för ekonomiförvaltning och back-office på ICON Fastighetsfonder. Hon har tidigare arbetat med ekonomiförvaltning på EPV Energia Oy och med revisionsuppgifter på PricewaterhouseCoopers Oy. Lindström har ekonomexamen och genom sina revisionsuppdrag har hon fått en omfattande inblick i företagens ekonomiförvaltning och behärskar till fullo helheterna inom ekonomiförvaltningen.

Jari

 

Jari Koskinen

STYRELSEORDFÖRANDE

Koskinen är styrelseordförande för ICON Fastighetsfonder. Koskinen är en av de stiftande delägarna i Vacon Abp och han har verkat som produktionsdirektör samt suttit i Vacons ledningsgrupp i 18 år. Dessutom har han varit VD för Vacon i Kina samt suttit i Vacons styrelser i Italien och USA och även i styrelsen för Vacon Abp Group. Koskinen har EM- och MBA-examen. Dessutom är han ekonomie doktor i dynamisk strategi.

SAMARBETSPARTNERS


Vi utvecklar våra objekt i samarbete med branschens experter.

Främmande kapital: Nordea, DanskeBank och Sparbanken
Revisionsbyrå: PwC
Experter: PwC, Realia Management, Catella, WH Management, KAK-laki ja JLM Law
Entreprenörer: Fira Rakennusliike ja Skanska
Arkitekter: Arkkitehtitoimisto Tommila ja Arkkitehtitoimisto Ruuskanen

nordeadanskebanksaastopankkipwcruuskanentommilajlmkak-lakiwh-managementcatellarealia