Rakennuslehti: EKE urakoi Espoon Suurpellon keskustakorttelin

05
lokakuu
2017

EKE-Rakennus on saanut rakennuttaja ICON Kiinteistörahastoilta projektinjohtourakan Espoon Suurpellon keskustakorttelin toteutuksesta.

Espoon Suurpellon keskustakortteliin toteutetaan yhteensä 25000 kerrosneliömetrin suuruinen rakennuskokonaisuus. Siihen kuuluu asuntoja, liiketilaa, huoneistohotelli sekä niiden vaatimat pysäköintitilat. Korttelin maamerkiksi kohoaa 20-kerroksinen tornitalo. Kohteen ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkaa vuonna 2018, ja koko kohteen arvioidaan valmistuvan vuoteen 2022 mennessä.

Espoon Suurpellon keskustakortteli

  • Yhteensä 4 kerrostaloa – 20-kerroksinen tornitalo ja kolme 8-kerroksista lamellikerrostaloa
  • Yhteensä noin 440 huoneistoa
  • Kokonaisuus noin 25000 kerrosneliömetriä
  • Noin 220 pysäköintipaikkaa

Lue artikkeli Rakennuslehden sivuilta

ICON KL:n johtajuus liitteessä - Avaimet menestykseen: hyvä johtaminen ja dynaaminen kyvykkyys

26
syyskuu
2017

Yrityksen menestys ei tule sattumalta vaan määrätietoisen johtamisen tuloksena. ICON Kiinteistörahastot Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jari Koskinen kehitti väitöstutkimuksessaan dynaamista liiketoimintamallia.

– Dynaaminen kyvykkyys on sitä, että tanssitaan tangoa asiakkaan kanssa ja hengitetään samaa ilmaa asiakkaan hengityksen tahtiin, kuvailee kauppatieteiden tohtori Jari Koskinen. Koskinen on yksi Vacon Oyj:n perustajaosakkaista.

Dynaaminen liiketoimintamalli koostuu neljästä pääelementistä: yksilöllisestä ja rohkeasta yrityksen strategiasta, yrityksen kyvykkyydestä tuoda uusia tuotteita markkinoille, toimintojen tehokkuudesta sekä osaamisesta.

– On kyettävä rakentamaan, organisoimaan ja integroimaan sellainen ympäristö, että se pystyy vastaamaan nopeasti muuttuvan maailman haasteisiin. Yrityksellä on oltava selkeät päämäärät ja tavoitteet johon ihmisiä johdetaan. Henkilöstön on tunnettava tavoitteet, jotta se osaa tehdä oikeita toimenpiteitä, Koskinen jatkaa.

ICON rakennuttaa arkkitehtonisesti kauniita, energiaomavaraisia kiinteistöjä, joissa on miellyttävä asua sekä tarjoaa turvallista tuottoa kiinteistörahastosijoittamisen avulla. ICON:n arvoja ovat sijoittajalähtöisyys, rehellisyys, avoimuus ja tuloshakuisuus.

– Menestys lähtee henkilöstön sitoutumisesta: tehdään yhdessä töitä yhteisten tavoitteiden eteen, digitalisaatio ei yksin riitä menestykseen. Pitää olla nostetta siipien alla, positiivisuutta, motivaatiota, joka toimii moottorina ja draiverina parempiin tuloksiin. Yhdessä tekemistä ja samaan hiileen puhaltamista tarvitaan myös oman organisaation ulkopuolella. Verkostoituminen ja verkoston hyödyntäminen ovat tärkeitä, Koskinen sanoo... jatka lukemista tältä.

Rakennuslehti: Yritykset tekivät radikaalin ehdotuksen Helsingin keskustan alittavasta väylästä

05
syyskuu
2017

Lemminkäisen ja Siton tekemä ehdotus Helsingin keskustan alittavaksi väyläksi poikkeaa täysin aikaisemmista keskustatunneliehdotuksista. Se ei ole pelkkä kaupungin läpiajoväylä.

Katso yritysten väyläehdotus tästä.

Esillä ollut SRV:n ehdotus noudattaa keskustatunnelin vanhaa linjausta.

Uusi linjaus kulkee aiempaa etelämpänä, väylä palvelee Länsisataman ja Katajanokan sataman liikennettä ja keskustaan päättyvää liikennettä. Siitä on yhteys maanalaiseen huoltokatuun ja pysäköintilaitoksiin, mutta ei suoraa yhteyttä katuverkkoon.

Ehdotuksen päätekijöinä ovat Siton kaupunki- ja väylät -toimialan johtaja Jannis Mikkola ja seniorisuunnittelija Seppo Karppinen sekä Lemminkäisen projektikehitysjohtaja Juha Virtanen ja kalliorakentamisen kehitysjohtaja Martti Keskinen.

Kyseessä on alustavan yleissuunnitelman tasoinen ehdotus. Kaupunki ei ole tilannut selvitystä, yhtiöt ovat tehneet sitä omaehtoisesti.

Kaupungilla on ollut keskustatunnelin suunnittelukielto siitä lähtien, kun usean vuosikymmenen aikana ideoitu kaupungin läpiajotunneli haudattiin viimeisimmän kerran.

Kevään kunnallisvaalikampanjoissa keskustatunneli nousi jälleen esiin. Silloin Lemminkäinen ja Sito päättivät jatkaa vuonna 2014 keskeyttämäänsä suunnittelua.

Lue koko kirjoitus tästä.

KL: Vuokrapyynnit laskussa pk-seudulla, "Vuokratulojen veronkevennystä kannattaisi kokeilla"

21
elokuu
2017

Pääkaupunkiseudulla yksityisten vuokranantajien vuokrapyynnit ovat laskussa, kertoo Suomen Vuokranantajien selvitys.

Selvityksen mukaan yksityisten vuokranantajien vuokrapyynnit nousivat koko Suomessa 0,1 prosenttia alkuvuoden 2017 aikana. Yritystoimijoiden vuokrapyynnit ovat nousseet jopa 4,3 prosenttia.

Helsingin ja pääkaupunkiseudun vuokramarkkinat näyttävät yleisesti suuntaa koko Suomen vuokramarkkinoille. Yksityisten vuokranantajien vuokrapyynnit ovat Vuokraovi.comin tilastojen mukaan jo toista vuotta hienoisessa laskussa. Helsingissä laskua tarkasteluajanjaksolla tammi-kesäkuussa 2017 kaikissa vuokra-asunnoissa on 2,6 prosenttia, Espoossa 0,6 prosenttia ja Vantaalla 2,4 prosenttia. Vastaavasti yritystoimijoilla vuokrapyynnit ovat nousseet Helsingissä 1,5 prosenttia, Espoossa 2,6 prosenttia ja Vantaalla 4,4 prosenttia.

Vuokraovi.comin keräämässä aineistossa verrataan vuokrien kehitystä tammi-kesäkuun 2016 ja vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon välillä.

Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva selittää vuokratasojen nousua koko Suomen osalta ennen kaikkea yritystoimijoilla. Lue koko artikkeli KL sivuilta.

ICON lehdistötiedote: Espoon Suurpelto saa maamerkikseen 20 kerroksisen tornitalon

18
toukokuu
2017

Suomen yksi suurimmista kaupunginosa hankkeista löytyy Espoon Suurpellon alueelta. Alue on 325 hehtaaria ja kun kaikki kaavat ovat vahvoja, tullaan tälle alueelle rakentamaan yhteensä 1.000.000 kerrosneliötä. Valmiissa Suurpellossa tulee asumaan noin 15.000 asukasta.

 

ICON Kiinteistörahastojen keskustakortteli tulee olemaan vehreä ja digitaalinen kertoo toimitusjohtaja Markus Havulehto. Juuri lainvoiman saanut kaavamuutos (10.5.2017) mahdollistaa 25.000 kerrosneliön rakentamisen keskustakortteliin. Tämän hetkisten suunnitelmien mukaan tämä rakennusoikeus jakautuu 4 asuinkerrostalon ja parkkihallin kesken. Asuintaloista kolme ovat kahdeksankerroksisia ja Suurpellon maamerkkinä toimii neljäs rakennus — 20 kerroksinen tornitalo. Kokonaisuuteen tulee noin 440 asuntoa ja näiden lisäksi pysäköintitilat 220 autolle sekä liiketilaa.

Vehreys on ollut alueen suunnitelmissa alusta asti. Keskustakorttelin kaavamuutosvaiheessa keskusteltiin tästä ja tämän pohjalta suunniteltiin korttelin keskelle oma puistomainen viherpiha korttelin asukkaiden käyttöön. Alueesta pyritään tekemään mahdollisimman viihtyisä ja mielekäs asua kertoo Havulehto. Korttelin kivijalkaan tulee noin 2000 neliötä liiketilaa, joka jakautuu eri palveluiden — kuten; päivittäistavarakauppa, ravintoloita ja muita pienmyy- mälöitä. Keskustakorttelista noin 500 metriä pohjoiseen löytyy kansainvälinen koulu, josta löytyy luokat 1-9.

Digitaalisuus tuo uusia ratkaisuja asumiseen

ICONin Suurpellon keskustakorttelihankkeessa digitaalisuus on vahvasti läsnä. Tähän mennessä ”älyä” on hyö- dynnetty kiinteistöissä hyvin vähän ja vain rajallisesti. ICON:in ajatus on, että lämmitystä ja ilmanvaihtoa tullaan valvomaan etäyhteyksiä hyödyntäen ja järjestelmän havaitessa poikkeamia, puuttuu ihminen asiaan tekemällä tar- vittavat toimenpiteet optimaalisien olosuhteiden ylläpitämiseksi. Ratkaisussamme eri järjestelmät kommunikoivat keskenään. Antureita hyödyntäen voidaan huoneiston olosuhteita mitata ja esimerkiksi henkilömäärän kasvaessa huoneistossa — anturit havaitsevat muutoksen ja säätävät ilmanvaihtoa sekä lämmitystä vastaamaan tarvetta. Tällä ratkaisulla saavutetaan hyvät ja mukavat olosuhteet sekä saadaan säästöjä aikaan kun tiloja ei ylilämmitetä eikä ylituuleteta.

Havulehto lisää, että digitaalisuus ja lean-ajattelu näkyy myös kohteen isännöinnissä, kiinteistönhuollossa sekä ylläpitotehtävissä. Mikäli käytävässä ei toimi valaistus, hana vuotaa, avain on unohtunut tai kadonnut — lähettää asukas ilmoituksen mobiilisovelluksen välityksellä ja se ohjautuu välittömästi oikealle taholle. Kaikki yhtiötä koske- vat tiedot ja ohjeet löytyvät kätevästi applikaatiosta joka tulee jokaisen asukkaan käyttöön.

Muita teknisiä ratkaisuja viihtyvyyden ja mukavuuden lisäämiseksi on jäteputkijärjestelmä jonka avulla asukkaiden jätteet kuljetetaan pois maan alle sijoitettavia putkia pitkin. Yhtiön ja viherpihan käytävät pidetään sulana ja lumesta vapaana kiinteistön hukkalämmöllä. Nurmialueet toteutetaan maksaruohoa ja keinonurmea hyödyntäen jolloin säästytään nurmikon leikkaukselta.

Tavoitteena on, että taloyhtiöiden ei tarvitse palkata erillistä kiinteistönhuoltoa eikä perinteistä isännöintitoimistoa koska applikaatiota ja sen taustalla olevaa järjestelmää hyödyntäen saadaan suurin osa näistä tehtävistä suoritet- tua tai ohjattua eri alojen asiantuntijoiden hoidettavaksi. Haluamme rakentaa miellyttäviä asuntoja joita on helppo käyttää. Teknisiä ratkaisuja ja digitaalisia järjestelmiä hyödyntäen voidaan taloyhtiöiden käyttökustannuksia laskea huomattavasti, joka tulee näkymään alueen edullisimman hoitovastikkeen muodossa.

ICONin Suurpellon asuntojen ennakkomarkkinointi alkaa syksyllä.

Rakennuslehti: EKE urakoi Espoon Suurpellon keskustakorttelin ICON KL:n johtajuus liitteessä - Avaimet menestykseen: hyvä johtaminen ja dynaaminen kyvykkyys Rakennuslehti: Yritykset tekivät radikaalin ehdotuksen Helsingin keskustan alittavasta väylästä KL: Vuokrapyynnit laskussa pk-seudulla, "Vuokratulojen veronkevennystä kannattaisi kokeilla" ICON lehdistötiedote: Espoon Suurpelto saa maamerkikseen 20 kerroksisen tornitalon Pohjalainen kolumni: Vaconin jälkeenkin löytyy sijoituskohteita Kutsu: ICON After-Work 11.5 klo 17.00 - Hotel Kämp ICON: Miten Ruotisin asuntomarkkinoiden käy? KL: Asuntojen hinnat nousivat pääkaupunkiseudulla, laskivat muualla Suomessa ICON vahvasti mukana kevään sijoitustapahtumissa Talouselämä / Business Insight: Kiinteistökehittäjä ei jää odottelemaan arvonnousua Rakennuslehti: Toimistojen muuttaminen asunnoiksi herättää intohimoja Helsingissä ICON South Plaza Bond myytiin loppuun! ICON: Vuonna 2016 aloitettiin Suomessa rakentamaan tarpeeksi uusia asuntoja ensimmäistä kertaa 2000-luvulla. Rakentaja Lehto: Asuntojen kalleus SAFA-mafian syytä - ”Sadan tonnin kaksiot mahdollisia” Business FM:n Aamuvieraana ICON Kiinteistörahastot Oy:n Myynti ja markkinointijohtaja Teemu Nuutinen Uusi 7 % korkoa maksava velkakirja nyt merkittävissä! ICON Suurpelto Bond loppuunmyyty! PwC: Emerging Trends in Real Estate: Europe 2017 KL: Täältä lihavimmat vuokratuotot - asuntosijoittajat yllättyvät YLE: Näin verotus muuttuu 2017: asuntolainan korkovähennys, kotitalousvähennys ja perintövero
ICON tiedottaa Hyvää joulua ja tuottoisaa uutta vuotta 2017. ICONin Tallinnan Rannapargi projekti etenee ICON Taloustaidossa: Uudenlaista ajattelua rakentamiseen T&T: Asuntorakentaminen droppaa, kun sijoittajien ostointo hyytyy – "Kaikkiin ei löydy heti vuokralaisia" KL: Asuntojen hinnat nousivat euroalueella "Isännöinti jumittunut faksien aikakaudelle" Hypo samoilla linjoilla ICONin kanssa - Hypo KL:ssä: Kasvukeskuksissa asuntojen hintojen nousu vasta alkanut - syrjäseuduilla pahin ohi KL:n & MTV:n Markkinaraati: Asuntojen hintojen nousulle pääkaupunkiseudulla ei näy loppua T&T: Ostoskeskuksen rakentaminen Espoon Suurpeltoon käynnistyi KL / Tilastokeskus: Yli 90 % Suomen väestönlisäyksestä kohdistuu suurimpiin kaupunkeihin KL: Helsinki rakentaa - tavoite 6000 asuntoa vuodessa KL: Asuntoluototus elpyy - isotkin asunnot käyvät kaupaksi Länsiväylä: Suurpelto saa tornitalon maamerkikseen KL: Asunnot sijoittajalle rahasampo - kauppa kaikkien aikojen huippulukemiin RL: Asuntojen hinnat roimaan laskuun Helsingissä - näin se tehdään KL: Asuntorakentaminen piristyy selvästi: rakennusala perävaunusta talouden veturiksi Bonnier kiinteistöuutiset: ICON tuo markkinoille vakuudellisen joukkolainan Suurpelto-projektiinsa Joukkolainalle jatkoa! ICONin uusi vaihtovelkakirja nyt merkittävissä. Coastline: ICON Real Estate Funds builds and develops real estate that generates return Länsiväylä: Suurpellon asukkaat saavat oman supermarketin 2017 – ravintolakin luvassa Yle: Näin asunnon arvo moninkertaistuu tunnissa – katso, missä päin Etelä-Suomea sinun kannattaa asua ICON KL:ssä: Asuntosijoitus kasvaa rahastossa YLE: Suomen elinvoimaisimmat seudut ovat Helsinki-Vaasa-kasvukäytävällä ja Lounais-Suomessa ICONiin uusia avainhenkilöitä ICON Kiinteistörahastot Oy:n joukkolaina kierros oli menestys! KL: Asiantuntijat: Kiinteistöjen hinnat nousevat lisää vuonna 2016. KL: Miksi meillä on kiinteistöbuumi? ICON muuttaa Helsingissä uusiin tiloihin ja järjestää kierto-ajelun 17.2 ICON toteutti yritysoston
5 kysymystä ICONin joukkorahoituksesta KL: Asumisen nouseva trendi: 20,5 neliön yksiöt ja 33 neliön kaksiot KL: Kasvukeskuksiin rakennetaan jopa 600 000 asuntoa. ICON toivottaa kaikille oikein hyvää ja rauhallista joulua sekä hyvää uutta vuotta 2016! ICON on päättänyt jatkaa Joukkolainan merkintää Sijoittajat.fi: ICON mahdollistaa kiinteistösijoittamisen hajautetusti useaan kiinteistöön Invesdorin blogissa; Markus Havulehto kertoo mm. miksi ICON on valinnut lainapohjaisen joukkorahoituksen? Osallistu arvontaan ja voita Tesla-sähköauto viikonlopuksi käyttöösi! Hyödynnä joukkorahoituksen tuomat uudet sijoitusmahdollisuudet yhdessä ICONin ja Invesdorin kanssa. ICON ja Privanet teki yhteistyösopimuksen ICON on kiinteistökehittämisellä, mukana ratkaisemassa tätä ongelmaa! Nyt etsimme business-orientoitunutta MYYNTIJOHTAJAA, KIINTEISTÖ-PROJEKTIJOHTAJAA JA BUSINESS CONTROLLERIA MTV 3: Erot kasvavat; Rakentaminen keskittyy etelään – muu Suomi näivettyy Fira: Sadas Verstas tehdään ICON Kiinteistörahastot Oy:lle. ICON on julkaissut uudet kotisivut Tule tapaamaan meitä messuille ICON Real Estate Fund II on tulouttanut kokonaisuudessaan + 11,80% toiminnan alusta (27.2.2013) ICON Real I kokonaistuotto on toiminnan alusta (22.10.2010) + 26,88% josta on tuloutettu 15,76% YLE: Muutto kasvukeskuksiin kiihtyy ICON Kiinteistörahastot siirtää pääkonttorin Vaasaan Helsingin toimisto on muuttanut, uusi toimisto sijaitsee osoitteessa Lönnrotinkatu 38b (1.krs), 00180 HELSINKI ICON Real Estate Fund III - Suurpelto rahaston markkinointilupahakemus jätetty FIVA:n Jätetty rakennuslupahakemus Ratakatu 9 kehitystyöstä ICON mukana Tampereen 2015 Sijoitusmessuilla