ICON Suurpelto Bond

Tarinamme


ICON Suurpelto Bond on jatkumoa ICON Kiinteistörahastot Oy:n menestyksekkäälle joukkolaina-annille. Kerätyllä rahoituksella rahoitimme talous- ja halinnointitoimiston oston sekä tiimimme vahvistamisen kahdella uudella avainhenkilöllä. Näillä voimin jatkamme nykyisen 130 miljoonan euron projektisalkkumme sekä uusien kiinteistöjen kehittämistä entistäkin tuottavammin. Ensimmäisen joukkolainamme funktio oli tuoda ICONin henkilöstövahvuus nykyisen 130 miljoonan arvoisten projektien vaatimalle tasolle ja kasvattaa emoyhtiö ICON Kiinteistörahastojen toimintaa viime vuosien ripeän kasvuvauhdin kestäväksi.

Uusi joukkolainamme, ICON Suurpelto Bond, haetaan suoraan kiinteistökehityskohteelle, joka nousee Espoon Suurpellon alueelle. Joukkolainaa hakeva yhtiö on ICON Suurpelto Bond Oy.

Kiinteistöt mielletään yleensä hyvin arvonsa säilyttäviksi ja matalariskisemmiksi sijoituskohteiksi. Tavallisesti Invesdorin kautta merkittävät joukkolainat ovat vakuudettomia; me kuitenkin tarjoamme lainan vakuudeksi konversiomahdollisuuden ICON Suurpelto Bond Oy:n osakkeisiin. ICON Suurpelto Bond Oy tulee omistamaan enintään 50% asunto-osakeyhtiöstä, joka omistaa Suurpellossa nykyarvoltaan 6,5 miljoonan euron kiinteistön.

ICON Suurpelto Bond on piensijoittajan mahdollisuus sijoittaa vakuudelliseen kiinteistökehityskohteen lainaan pienillä minimisijoituksilla. Joukkolainaamme pääsee mukaan 1000 euron minimisijoituksella, kun rahastoissamme minimisijoitukset ovat tavallisesti kymmeniätuhansia euroja. Yksi joukkolainan päätarkoituksista on mahdollistaa kenelle tahansa pääsy tuottoisaan kiinteistökehitykseen, koska monet eivät kykene sijoittamaan suoraan rahastoihimme suuren minimisijoituksen johdosta.

ICON-www-kohteet_0007_Suurpelto

Tietoa Suurpellosta

Suurpelto (ruots. Storåkern) on Espoossa sijaitseva uusi ja kehittyvä asuinalue. Kokoa alueella on yhteensä 325 hehtaaria, ja sille on määrä rakentaa omistus-, vuokra- ja asumisoikeusasuntoja noin 10 000–15 000 asukkaalle. Lisäksi alueelle on tarkoitus saada jopa 5 000 työpaikkaa. Ensimmäisen alueen valmistumisaste on tällä hetkellä yli 50 % ja ICONin rakennuttama kiinteistöhanke on jäljelle jäävän osuuden suurin projekti.

Kyseinen hanke tulee olemaan koko Suurpellon keskuskortteli jossa ensimmäisen kerroksen liiketilan päällä on idässä seitsemän asuinkerrosta. Kaavamuutoksen jälkeen länteen tulee koko Suurpellon maamerkiksi kohoava 20 kerroksen tornirakennus.

Suurpellon alueen kaupunkikonsepti pyrkii ekologisesti kestäviin ratkaisuihin, jotka lisäävät niin rakentamisen kuin yhteiskunnankin energiatehokkuutta.

ICONin Suurpellon tontilta on tulevan länsimetron Niittykummun asemalle matkaa kolme kilometriä. Länsimetron aukeaminen tulee todennäköisesti kasvattamaan lähialueiden asuntojen kysyntää ja näemme sen kasvattavan myös Suurpellon arvoa sijaintina. Alueelta on suunniteltu tehokas syöttöliikenne metron varrelle.

Rahojen käyttötarkoitus

ICON Suurpelto Bondin joukkolainalla kerätään 500 000–2 499 900 euroa Suurpellolle rakennettavan kiinteistön ostamiseen. Joukkolainalla kerätyn pääoman määrä vaikuttaa siihen, miten suuren osan ICON Suurpelto Bond Oy ostaa ko. kiinteistöstä. ICON Suurpelto Bond Oy tulee omistamaan enintään 50 % kiinteistöstä.

Lainan juoksuaika on 3,5 vuotta. Lainalle maksetaan vuotuista 8 % korkoa. Maksut ajoittuvat kuitenkin niin, että puolet kertyneestä vuosikorosta maksetaan puolivuosittain ja puolet kertyneestä korosta koko lainan juoksuajalta takaisinmaksupäivänä. Korkomaksut suoritetaan puolen vuoden välein merkintäajan päättymispäivästä lähtien. Korot maksetaan suoraan joukkolainaosuuden haltijan tilille ICON Suurpelto Bond Oy:n toimesta. Lainan korot maksetaan asuntojen ja autopaikkojen myynnistä saaduista tuloista.

Kuten ICONin muutkin hankkeet, kerätään hankkeen rahoitus kasaan useammalla rahoitusinstrumentillä. Joukkolaina on yksi osa kokonaisuutta ja sen kautta hankkeeseen on mahdollista päästä mukaan myös pienillä minimisijoituksilla. Suurpellon kiinteistö on myös ns. RS-kohde. Pankki velvoittaa, että kiinteistö on velaton tai lähes velaton ennen kuin se myöntää rakentamiseen RS-lainan. RS-kohteissa rakennuttaja, pankki ja vakuutusyhtiö vastaavat viimekädessä siitä, että kiinteistö rakennetaan valmiiksi.Lainan vakuutena on mahdollisuus vaihtaa laina osakkeiksi ICON Suurpelto Bond Oy:ssä, joka hallinnoi enintään puolta valmiin As. Oy:n osakkeista. Vaihtomahdollisuus on lainan vakuutena eli se tulee mahdolliseksi, jos lainaa ei voida maksaa takaisin.

Talous- & markkinatilanteemme


Mitä rakennamme Suurpeltoon?

ICON Kiinteistörahastot Oy hallinnoi Suurpellon keskuskorttelihanketta, jossa on yhteensä noin 20 000 kerrosalaneliön rakennusoikeus ja kaavamuutoksen jälkeen 25 000 kerrosalaneliötä. Keskuskorttelikohteessa on sen valmistuttua liiketila, parkkihalli ja neljä asuinkerrostaloa.

ICON Suurpelto Bond Oy:n joukkolainalla haetaan pääomaa, jolla ostetaan yksi näistä neljästä kerrostalosta. Kerrostalo sijaitsee uuden asuinalueen, Lukutorin, vieressä.

Tila                  Koko hanke      Ostettava kohde

Asuintilaa          18 750 m2                  5880 m2

Liiketilaa              2500 m2                     700 m2

Muut tilat              3750 m2                         0 m2

Autopaikkoja          250 kpl                       70 kpl

Ostettava kiinteistö tulee ulottumaan kahdeksaan kerrokseen. Ensimmäisen kerroksen liiketila, noin 700 m2, on varattu päivittäistavarakaupalle. 2.–8. kerrokseen sijoitetaan reilut 130 asuntoa. Huomionarvoista on, että kiinteistön kaikki asunnot ovat yksiöitä tai kaksioita. Autopaikat ovat sisäpihan kannen alla, ja niitä on varattu kyseiselle kiinteistölle noin 70 kappaletta. Jokaiseen autopaikkaan on tulevaisuudessa mahdollista asentaa sähköautojen latauspiste.

 

Seuraamme kaikissa projekteissamme, myös Suurpellon projektissa, kolmea ohjenuoraamme:

Rakennamme pieniä asuntoja, koska näillä vastataan parhaiten asuntopulaan ja kysyntä yksiöille on suurta.
Optimoimme asuntojen neliöt ja yhtiövastikkeet tarjoamalla ylimääräiset tilat, kuten saunat ja kuntosalit, lisäpalveluina;
Pyrimme energiatehokkuuteen ja omavaraisuuteen, koska energia on suurin kiinteistöille koituva kustannus.
Suunnittelussa huomioon otettujen energiatehokkuuden ja digitaalisten ratkaisujen ansiosta rakennuksesta tulee huippumoderni asuinkohde, jossa tehdyt optimointiratkaisut hyödyttävät suoraan asukkaita. Kaikissa kiinteistön ratkaisuissa otetaan huomioon koko kiinteistön elinkaari eli käytännössä mietitään jo nyt miten kiinteistö kannattaa rakentaa, jotta tuleva huolto ja kiinteistöremontit ovat mahdollisimman helppoja ja kustannustehokkaita toteuttaa.

Hyödykkeiden, kuten lämmityksen ja käyttöveden, kulutus pystytään mittaamaan reaaliaikaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että ne pystytään myös laskuttamaan toteutuneen kulutuksen mukaan huoneistokohtaisesti, minkä ansiosta hoitovastikkeen kiinteä osa pystytään pitämään matalana.

Asuntokohtaisia saunoja ei myöskään rakenneta, vaan kiinteistöön tehdään yhteinen saunaosasto, johon tulee suunnitelmien mukaan erityyppisiä saunoja. Saunat tarjotaan asukkaille lisäpalveluina ja saunavuoron varaaminen hoituu kätevästi netissä. Näin asukkaat voivat optimoida omia asuinkustannuksiaan ja keskittyä siihen, mikä heille on tärkeää.

 

Haluatko tehdä merkinnän?

Ota meihin yhteyttä!

Lähetämme merkintäsitoumuslomakkeen ja vaihtovelkakirjalainan ehdot sähköpostitse.