ICON Kiinteistörahastot

ICON – Tuottoisten kiinteistörahastojen tekijä


Vuonna 2010 perustettu ICON Kiinteistörahastot Oy on yksi Suomen viime vuosien tuottavimmista kiinteistösijoitusrahastoista. ICON hallinnoi tällä hetkellä kolmea vaihtoehtorahastoa, jotka ovat ICON Real I, ICON Real Estate Fund II ja ICON Real Estate Fund III – Suurpelto. Ensimmäinen ja toinen rahasto ovat maksaneet sijoittajilleen noin 6–7 prosentin vuotuista tuottoa, kun taas kolmas rahasto on vasta perustettu. Näiden lisäksi olemme perustamassa uutta rahastoa, joka on ICON Kiinteistökehitys Erikoissijoitusrahasto.

Hallinnoimamme rahastot ovat arvoltaan noin 23 miljoonan euron arvoisia (GAV) ja projektimme yli 100 miljoonan euron arvoisia. Rahastomme ovat keränneet satoja sijoittajia, ja myös säätiöt ja instituutiot ovat löytäneet rahastomme. Toimipaikkamme sijaitsevat Vaasassa ja Helsingissä.

Entä mihin olemme suuntaamassa tulevaisuudessa? Lue suunnitelmistamme täältä.

ICONin ensiaskeleet


ICON syntyi, kun kiinteistökehittäjä ja sijoitusasiantuntija löivät viisaat päänsä yhteen vuonna 2009. Tämä kaksikko tiesi, että nopea kaupungistuminen pääkaupunkiseudulla kasvatti miellyttävien kiinteistöjen tarvetta. Silti tällaisten kiinteistörahastojen todellinen kysyntä yllätti. Hyvin nopeasti sijoittajien määrä rikkoi satasen rajan ja kohteiden määrä kasvoi kaksinumeroiseksi. Seuraavat rahastot perustettiin jo vuosina 2013, 2014 ja 2015.

ICONin organisaatio vahvistui merkittävästi vuonna 2014, kun silloisen Vacon Oyj:n hallituksen jäsen ja perustajaosakas Jari Koskinen valittiin ICONin hallituksen puheenjohtajaksi, ja hänestä tuli ICONin merkittävä osakas.

Ainutlaatuinen sijoitusstrategia


Sijoitusstrategiamme mukaisesti suurin osa kohteistamme on kehityskohteita ja loput kassavirtakohteita. Keskitymme kehityskohteisiin, koska kiinteistöjen hinnat eivät ole nousseet enää vuoden 2011 jälkeen. Siksi kiinteistöjen arvoa on nostettava itse jalostamalla ja kehittämällä niitä aktiivisesti.

Kohteemme sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa, kuten Tampereella, Jyväskylässä ja Vaasassa. Kasvukeskusten hyvä palvelutaso houkuttelee uusia asukkaita kaupunkeihin, mikä taas luo tarvetta uusille ja hyville kiinteistöille.

Tehokasta projektijohtamista


Meille on tärkeää, että kiinteistösijoittamiseen kuuluvia projekteja hallinnoidaan tehokkaasti. Hyödynnämme projektijohtamisessa teollisuudesta tutuksi tullutta tapaa, jossa kaikki projektiin osallistuvat yhteistyökumppanit tuodaan saman pöydän ääreen sopimaan asioiden käytännön toteutuksesta. Tällöin kaikki tietävät yhteisen tavoitteen ja projekti sujuu jouhevasti. Samalla vältytään myöhemmin mahdollisilta väärinkäsityksiltä.

Ammattimaisille sijoittajille


ICON Kiinteistörahastot Oy on joustava yhteistyökumppani kaikissa kiinteistösijoituksissa. Räätälöimme yhdessä instituutio- ja säätiöasiakkaan kanssa heille sopivan kiinteistösijoituksen.

ICONin kanssa voitte sijoittaa valmiin, hyvin allokoituun ICON kiinteistökehitys vaihtoehtorahastoon. Olemme myös avoimia keskustelemaan erilaisista kiinteistö-apporteista ja rahoitusjärjestelyistä (esim. velkakirjoista), jotka voivat liittyä kehityskohteisiin tai perinteiseen vuokratuottokohteisiin. Lisäksi kauttamme voitte sijoittaa suoraan uuteen vuokra-asuntokohteeseen.