Kiinteistöjen hintojen ja alueellisuuksien läpivalaisu

Markkinan tilanne

Taloustilanne on madellut jo hyvän aikaa ja pörssikurssienkin alamäki on ollut poikkeuksellisen jyrkkä viime päivinä. Näinä aikoina moni hakee turvasatamaa rahoilleen kiinteistöistä, sillä ne tunnetaan varsin hyvin suuremmalta arvojen heilunnalta suojatuilta. Sijoittajamme ja suuri yleisö usein tiedustelee meiltä kahta asiaa; kiinteistöjen hintojen ennustetta, ja alueellisuuksien tilannetta/ennustetta. 

Vaikka meillä on kokemusta alalta jo vuosikymmeniä, emme mekään omaa kristallipalloa, josta näkisi absoluuttisen totuuden. Seuraamme markkinoita monia muita aktiivisemmin ja syvemmältä näköalapaikalta, joten niillä tiedoilla ja valtamediankin tietojen tasolta on helppoa avata tilannetta.

Kauppalehden artikkelissa, kiinteistökonsultti JLL:n toimitusjohtaja Tapani Piri ja tutkimusjohtaja Tero Lehtonen avaa syitä tämänhetkiseen kiinteistöbuumiin. Heidän mukaan parhaisiin kiinteistöihin kohdistuu voimakas kysyntä, joten hintojen nousu on sillä sektorilla tosiasia. Tällä hetkellä suuret instituutiot ja osakesijoittajat ovat kasvattaneet allokaatioitaan kiinteistöihin maailmantalouden ja osakemarkkinoiden heilunnan johdosta. Turvallisemmaksi miellettyihin kiinteistöihin onkin puskettu kymmeniä miljardeja uutta rahaa maailmanlaajuisesti ja tästä syystä halutuimpien alueiden arvot nousevat toistaiseksi. ICON Kiinteistörahastot sijoittavat ainoastaan kaupungistumisen ydinalueille ja rakentaa itse arvon nousun näiden alueiden kehityskohteille. Kehitysrahastomme valmiiden kohteiden ostajina toimivat niin yksityiset tahot, kuin instituutiot ja kysyntä on taattua.

Lähitulevaisuus

Lähitulevaisuudessa kaupungistumisen ydinalueisiin kuuluvien alueiden riskipitoisuus kasvaa ja sijoittajien on syytä olla valppaana. Monilla pienillä vahvan muuttotappion alueilla kiinteistön omistaminen on jo muuttunut hyödykkeestä haittatekijäksi – tämä trendi tulee jatkumaan. Viime vuonna vahva sijoituskysyntä on nostanut hyvien kohteiden hintoja puolestaan jopa 10-15% ja tämä kehitys näyttäisi jatkuvan  myös lähitulevaisuudessa arvioi Newsec Advicen toimitusjohtaja Juhani Reen artikkelissaan.

Reen mukaan Suomi tulee Euroopan kiinteistömarkkinoilla jälkisyklissä ja kysyntä tulee kasvamaan myös Helsingin keskustan ulkopuolisilla alueilla. Tällä hetkellä instituutiot ja yksityissijoittajat tyytyvät 6-7% vuotuiseen tuottoon ja allokaatiota painotetaan pois osakemarkkinoilta. ICON kiinteistörahastot tavoittee kiinteistörahaston kautta yli 10% vuotuista tuottoa, jonka lisäksi lanseeraamme ensi viikolla 8% korkoa tarjoavan pääomavakuudellisen lainatuotteen. Haluamme auttaa turvaamaan asiakkaidemme pääomia ja olla tarjoamassa hyvän tuoton turvasatamaa kun kiinteistöbuumi tarjoaa siihen myötätuulta.

Alueellisuus

Kiinteistökonsultti Catellan toimitusjohtaja Erkki Hakalan mukaan viiden laihan  vuoden jakson jälkeen vuosien 2014 ja 2015 kaltaiselle nousulle on jatkumoa. Ulkomaalaiset sijoittajat ovat lisänneet omistuksiaan Suomessa ja trendi jatkuu myös tänä vuonna. Hakala mainitsee, että erityisesti Jyväskylässä, Oulussa ja Turussa kaupankäynnin volyymit ovat lisääntyneet merkittävästi.

Ylen selvittämän elinvoimaindeksin mukaan parhaiden kaupunkien joukkoon kuuluvat Helsinki, Tampere, Turku, Vaasa, Hämeenlinna sekä Rauma. Lisäksi elinvoimaisina erottautuivat Porvoo ja Maarianhamina. Heikoimpina alueina pidettiin maakuntien reuna-alueiden maaseutuvaltaisia seutuja, etenkin Varkauden ja Torniolaakson seutuja. Pelkistäen voidaan sanoa, että elinvoimaisimmat seudut keskittyvät pääasiassa Helsinki-Vaasa kasvukäytävän varrelle ja lounais-suomeen. Lue koko tutkimus tästä. ICONin kohteet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja Tallinnassa – jossa kaupungistuminen on nopeinta ja asuntojen menekki taattua.

KÄSINKOSKETELTAVAA TUOTTOA™