TIEDOTE 8.1.2020

Hyvät ICON konsernin velkojat ja muut sidosryhmät, 
Helsingin käräjäoikeus on asettanut konkurssiin ICON konsernin emoyhtiönä toimivan ICON Corporation Oy:n sekä osan sen tytäryhtiöistä 20.12.2019. Kaikkien konkurssiin asetettujen yhtiöiden konkurssipesien pesänhoitajaksi määrättiin asianajaja, YTM Lassi Nyyssönen Asianajotoimisto Fenno Oy:stä. Yritykset asetettiin konkurssiin yhtiöiden omien hakemusten perusteella. Yhtiöiden hallitukset olivat tehneet itsenäisesti päätökset konkurssiin hakeutumisesta maksukyvyttömyyden johdosta.
Seuraavat ICON konserniin kuuluvat yhtiöt on asetettu konkurssiin:
 • ICON Corporatin Oy,
y-tunnus:2536186-5 , 
käräjäoikeuden diaarinumero: K19/66869
 • ICON Brokers Oy,
y-tunnus: 2684369-8,
käräjäoikeuden diaarinumero K19/6670
 • ICON General Partner III Oy,
y-tunnus: 2657071-4, 
käräjäoikeuden diaarinumero K19(/66872
 • ICON North Plaza Bond Oy,
y-tunnus:2817736-9, 
käräjäoikeuden diaarinumero K19/66873
 • ICON Real Estate Fund III-Suurpelto Ky,
y-tunnus: 2675075-7, 
käräjäoikeuden diaarinumero: K19/66931
 • ICON South Plaza Bond Oy,
y-tunnus: 2799393-8 ,
käräjäoikeuden diaarinumero K19/66874
 • ICON Suurpelto Bond Oy,
y-tunnus: 2700616-2,
käräjäoikeuden diaarinumero K19/66876
 • ICON West Plaza Bond Oy,
y-tunnus: 2863012-7, 
käräjäoikeuden diaarinumero K19/66877
Konkurssipesien selvittäminen tulee etenemään normaalisti Konkurssilain mukaisesti ja laadittavat luettelot yritysten varoista ja veloista (pesäluettelot) tulevat valmistumaan määräaikojen puitteissa eli 20.2.2020 mennessä. Tämän jälkeen konkurssihallinnot tulevat tekemään päätökset konkurssimenettelyiden jatkumisesta, velkojainkokousten koolle kutsumisesta sekä velkojien saatavien ilmoittamispäivän (valvontapäivä) toimittamisesta. Konkurssiin asetetuissa yhtiöissä tullaan aikanaan toteuttamaan normaaliin konkurssimenettelyyn oleellisena osana kuuluva riippumattoman tilintarkastajan suorittama erityistarkastus. Tarkastuksen tekijää ei ole vielä valittu.
Mikäli teillä on saatavaa konkurssiin asetetuilta yhtiöltä, pyydämme lähettämään saatavailmoituksenne osoitteeseen valvonta@fennolaw.fi. Saatavailmoitus tulee sisältää seuraavat tiedot:
 • Velkojan nimi ja yhteystiedot
 • Miltä yhtiöltä saatava on
 • Saatavan määrä ja peruste
 • Ennen konkurssia kertynyt korko.