sijoitustuotteet​

Tarjoamme yksityis- ja ammattisijoittajille erilaisia sijoitustuotteita, joiden avulla rahoitamme rakenushankkeitamme.

RAHASTOT​

Yhtenä osana rakennushankkeiden rahoitusta toimii omistusrahastot. Rahastosijoittajat omistavat osan rakennushankkeesta. Omistusrahastot ovat suunnattu ammattisijoittajille ja varakkaille yksityishenkilöille.

VELKAKIRJAT​

Yhtenä osana rakennushankkeiden rahoitusta toimii velkakirjalainat. Velkakirjalainoille maksetaan kiinteää 6-8 % korkoa ja ne ovat pituudeltaan 1-4 vuotta. Velkakirjalainat ovat suunnattu yksityissijoittajille.

ASUNNOT​

Myymme sijoittajille asuntoja uusista kohteistamme ennen julkisen ennakkomarkkinoinnin alkamista sekä myöskin rakennusaikana.

CONTACT US

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

The ICON newsletter and expert column are published approximately once a month. In the expert column we describe our own operations, give useful tools to readers, and interview various experts on the real estate sector.

In the newsletter we publish new products and launch pre-marketing of dwellings before public advance marketing begins.