Helsingin hotellimarkkina kasvaa vauhdilla – Vieraspuheenvuorossa NHC:n johtaja Jan-Erik Lagerström

ICON kävi tutustumassa hotellioperaattoreihin, heidän sidosryhmiin ja pohjoismaiseen hotellimarkkinaan Nordic Hotel Consultingin järjestämässä NHC Hotel Conferencessa Kööpenhaminassa 23. – 24.5.2018. 

Halusimme antaa asiantuntijapalstamme lukijoille behind-the-scenes pääsyn tapahtumaan haastattelemalla tapahtumajärjestäjän Suomen toimintojen johtajaa Jan-Erik Lagerströmiä.

Jan-Erik; miksi NHC on olemassa ja mitä NHC tekee?

NHC on asiantuntijaorganisaatio, minkä tavoitteena on luoda yhteyspiste kaikille pohjoismaisilla hotellimarkkinoilla toimiville tahoille. Pyrimme löytämään ratkaisut kaikkiin toimialalla toimivien tarpeisiin; oli tarve sitten hotellin perustaminen, kiinteistön hankkiminen, vuokrasopimus tai oikeastaan mitä tahansa hotelliin ja/tai sen toimintaan liittyvää. Asiakkainamme toimivat niin hotellioperaattorit – kuin kiinteistönomistajat. 

Palveluiden ja kohtaamisten lisäksi tuotamme valtavan määrän ajankohtaista ja hyvää dataa alan toimijoiden hyödynnettäväksi ylipäätään markkinoista ja Pohjoismaista alueena. 

Me tunnemme hotelli liiketoiminnan hyvin syvällisellä tasolla, joten voimme avustaa jokaista liiketoiminnasta kiinnostunutta tahoa tavalla tai toisella. Olemme asiakaslähtöisiä ja kaikki tekemisemme on asiakastarvelähtöistä.

Helsingin hotellimarkkinoille povataan kovaa kasvua lähivuosina — miksi näin?

Helsingin markkinoilla on kausiluontoisia ajankohtia, jolloin tarjonta ei vastaa kysyntään. Vaikka tarjontaa onkin määrällisesti kasvatettu viime vuosina, ei se ole pystynyt tavoittamaan kysynnän määrää. Ennusteet kertovat, että tilanne jatkuu näin myös tulevina vuosina. Mahdollinen kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen tapahtuu aikaisintaan  vuonna 2022. 

Kysynnän ylläpitämiseen vaikuttaa se, että Suomi maana on houkutteleva kohde ja tänne on helppo matkustaa. Tämä vaikuttaa taas siihen, että turismi lisääntyy. Toki yhtenä yksittäisenä vaikuttajana voidaan myös pitää Venäjän markkinan elpymistä, mikä vaikuttaa lähes poikkeuksetta Suomen matkailumarkkinoihin. Turismi, globaalina vaikuttajana on edelleen kasvussa ja tulee kasvamaan jatkossa paremman saavutettavuuden ja yhteyksien ansiosta. 

Kolikon toisen puolen — eli tarjonnan kirjon näemme kasvavan molemmista ääripäistä. Tällä hetkellä suurin osa tarjonnasta edustaa ns. ”mid-class” eli keskitaso tai keskitaso+ segmenttiä. Näemme, että tarjonnan yläpäähän on tulossa innovatiivisia konsepteja, oletettavasti kansainvälisiltä toimijoilta, mutta määrällisesti suurin osa kasvusta tulee tapahtumaan muissa segmenteissä. 

Tarjonnan kirjoon vaikuttaa myös asiakkaiden muuttuneet tarpeet. Milleniaalit matkustavat aivan eri arvot repussa kuin tällä hetkellä hotelleissa määrällisesti eniten asioivat. Elämäntyyliin ja yhteisöllisyyteen liittyvät arvot korostuvat  ja toisaalta muuttuneet käytännöt sekä toimintatavat tulevat ohjaamaan tarjonnan suuntaa. Liikematkustajat – vaikkakin kohtalaisen konservatiivinen segmentti, muuttavat myös tapojaan ja käytäntöjään. Näemme, että konsepteja, jotka yhdistävät eri kohderyhmät ja toisaalta niitä, jotka selkeästi suunnataan juuri tietylle kohderyhmälle eri luokitusryhmissä tulevat lisääntymään tulevaisuudessa. 

Tarjonnan kirjon kasvu tulee vaikuttamaan yöstä maksettavaan hintahaitariin. Lisäksi innovatiiviset konseptit ja kansainväliset toimijat tulevat vaikuttamaan koko hotelliliiketoiminnan kulurakenteeseen. Tämä puolestaan kasvattaa tai pienentää operaattoreiden marginaaleja. 

Euroopan markkinoihin verrattuna Suomella ja ehkä myös muilla pohjoismailla on suurimpana haasteena kannattavuuden ja laajenemisen osalta työvoimakustannukset.

Yleisellä tasolla – miltä näyttävät hotellimarkkinat tulevaisuudessa?

Erittäin valoisilta. Turismi on kasvussa ja pääomat liikkuvat. Kehitys on ollut myönteistä ja tulee myös olemaan sitä  edelleen, koska kysyntää on enempi kuin tarjontaa. Toki markkinoilla tapahtuu häiriöitä ja liikehdintää vuosi-, kvartaali- ja kuukausitarkastelussa, mutta pitkän aikavälin trendi näyttää markkinoiden kasvavan.

Kun asiakkaiden tarpeet muuttuvat — muuttuu myös tarjonnan kirjo ja tämän seurauksena saamme kaikki nauttia paremmasta palvelusta. 

ICON haluaa kehittää Helsingin hotellimarkkinaa

ICONilla on Helsingin Kruununhaassa asemakaavan muutoshanke meneillään osoitteissa Mariankatu 23, Liisankatu 8A ja G, sekä Maneesikatu 7. Asemakaavan muutoksessa haetaan puolikkaan korttelin kattavalle kiinteistökokonaisuudelle käyttötarkoituksen muutosta. Muutoksen kohteena olevista kiinteistöistä kaksi on tarkoitus muuttaa asuinkäyttöön ja kaksi hotellikäyttöön. Lopputuloksena on tavoite saada Kruununhakaan ensimmäinen hotelli high end segmenttiin. 

Tämän lisäksi ICON toteuttaa Espoon Suurpellon rakennushankkeen yhteyteen ns ”extended stay”-hotellin, tämä kohdistuu projektin East Plaza osioon. Kyseinen rakennus on osoitettu huoneistohotelliksi tai asuntolakäyttöön rakennusluvassa. 

ICON on Kruununhaan hankkeen kehitysvaiheessa käynyt keskusteluja usean eri operaattorin kanssa ja olemme nyt ns. short-list vaiheessa. Julkaisemme valintamme operaattoriksi myöhemmin kuluvana vuonna. Kuten asuntotuotannossakin, pyrimme tuomaan EKO, DIGI ja TEHOKKUUS ajattelua myös hotellimarkkinoille ja peilaammekin operaattorin valinnassa heidän arvoja omiimme, jotta löytäisimme yhteisen tavoitteen eteen työskentelevän tahon operoimaan tätä kehittämäämme arvokasta 1885 rakennettua hotellikiinteistöä.

KÄSINKOSKETELTAVAA TUOTTOA™