ICON CORPORATION OY:N HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JARI KOSKINEN EROAA TEHTÄVÄSTÄÄN

ICON Corporation Oy:n ja ICON:in usean konserniyhtiön hallituksessa pitkään toiminut hallituksen puheenjohtaja Jari Koskinen on eronnut tehtävästään perjantaina 28.6.2019. Ero tuli täytenä yllätyksenä ja ennalta ilmoittamatta yhtiön hallituksen muille jäsenille, vastuuhenkilöille, henkilöstölle sekä kaikille yhteistyökumppaneille. 

Koskinen on toiminut hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2014 ja samanaikaisesti hänen kanssaan hallituksen jäsenenä on toiminut perustajaosakas Markus Havulehto. Koskinen ja Havulehto omistavat yhteensä 53,5% yhtiön osakekannasta ja ovat olleet päävastuussa yhtiön päätöksistä, sijoittajasuojan toteutumisesta, hankkeiden valinnasta ja valvonnasta sekä hyvän hallintotavan toteutumisesta.  Yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä toimineen yhtiön perustajaosakkaan Markus Havulehdon toimista on tehty tutkintapyyntö konsernin emoyhtiön toimesta. 

Koskisen yllättävä ja ennalta valmistelematon ero pitkäaikaisesta hallituksen puheenjohtajuudesta on saattanut yrityksen tilaan, jossa nykyisiä vastuita ei ole siirretty vastuullisuuden, huolellisuuden ja toiminnan jatkuvuuden edellyttämällä tavalla. Yllättävän tilanteen johdosta yrityksen nykyinen johto tekee kaikkensa turvatakseen sijoittajansuojan toteutumisen sekä yhtiöiden toiminnan jatkuvuuden. Yhtiön toimiva johto on tiedottanut Finanssivalvontaa ja muita kumppaneita asiasta.

Yhtiö tulee tiedottamaan jatkotoimenpiteistä mahdollisimman nopeasti. 

Yhteystiedot:

backoffice@iconfund.fi tai 010 321 2424

Sami Saarnisto, sami.saarnisto@iconfund.fi 050 5277 854

 

KÄSINKOSKETELTAVAA TUOTTOA™