ICON KL:n johtajuus liitteessä – Avaimet menestykseen: hyvä johtaminen ja dynaaminen kyvykkyys

Yrityksen menestys ei tule sattumalta vaan määrätietoisen johtamisen tuloksena. ICON Kiinteistörahastot Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jari Koskinen kehitti väitöstutkimuksessaan dynaamista liiketoimintamallia.

– Dynaaminen kyvykkyys on sitä, että tanssitaan tangoa asiakkaan kanssa ja hengitetään samaa ilmaa asiakkaan hengityksen tahtiin, kuvailee kauppatieteiden tohtori Jari Koskinen. Koskinen on yksi Vacon Oyj:n perustajaosakkaista.

Dynaaminen liiketoimintamalli koostuu neljästä pääelementistä: yksilöllisestä ja rohkeasta yrityksen strategiasta, yrityksen kyvykkyydestä tuoda uusia tuotteita markkinoille, toimintojen tehokkuudesta sekä osaamisesta.

– On kyettävä rakentamaan, organisoimaan ja integroimaan sellainen ympäristö, että se pystyy vastaamaan nopeasti muuttuvan maailman haasteisiin. Yrityksellä on oltava selkeät päämäärät ja tavoitteet johon ihmisiä johdetaan. Henkilöstön on tunnettava tavoitteet, jotta se osaa tehdä oikeita toimenpiteitä, Koskinen jatkaa.

ICON rakennuttaa arkkitehtonisesti kauniita, energiaomavaraisia kiinteistöjä, joissa on miellyttävä asua sekä tarjoaa turvallista tuottoa kiinteistörahastosijoittamisen avulla. ICON:n arvoja ovat sijoittajalähtöisyys, rehellisyys, avoimuus ja tuloshakuisuus.

– Menestys lähtee henkilöstön sitoutumisesta: tehdään yhdessä töitä yhteisten tavoitteiden eteen, digitalisaatio ei yksin riitä menestykseen. Pitää olla nostetta siipien alla, positiivisuutta, motivaatiota, joka toimii moottorina ja draiverina parempiin tuloksiin. Yhdessä tekemistä ja samaan hiileen puhaltamista tarvitaan myös oman organisaation ulkopuolella. Verkostoituminen ja verkoston hyödyntäminen ovat tärkeitä, Koskinen sanoo… jatka lukemista tältä.

KÄSINKOSKETELTAVAA TUOTTOA™