ICON lehdistötiedote: Espoon Suurpelto saa maamerkikseen 20 kerroksisen tornitalon

Suomen yksi suurimmista kaupunginosa hankkeista löytyy Espoon Suurpellon alueelta. Alue on 325 hehtaaria ja kun kaikki kaavat ovat vahvoja, tullaan tälle alueelle rakentamaan yhteensä 1.000.000 kerrosneliötä. Valmiissa Suurpellossa tulee asumaan noin 15.000 asukasta.

 

ICON Kiinteistörahastojen keskustakortteli tulee olemaan vehreä ja digitaalinen kertoo toimitusjohtaja Markus Havulehto. Juuri lainvoiman saanut kaavamuutos (10.5.2017) mahdollistaa 25.000 kerrosneliön rakentamisen keskustakortteliin. Tämän hetkisten suunnitelmien mukaan tämä rakennusoikeus jakautuu 4 asuinkerrostalon ja parkkihallin kesken. Asuintaloista kolme ovat kahdeksankerroksisia ja Suurpellon maamerkkinä toimii neljäs rakennus — 20 kerroksinen tornitalo. Kokonaisuuteen tulee noin 440 asuntoa ja näiden lisäksi pysäköintitilat 220 autolle sekä liiketilaa.

Vehreys on ollut alueen suunnitelmissa alusta asti. Keskustakorttelin kaavamuutosvaiheessa keskusteltiin tästä ja tämän pohjalta suunniteltiin korttelin keskelle oma puistomainen viherpiha korttelin asukkaiden käyttöön. Alueesta pyritään tekemään mahdollisimman viihtyisä ja mielekäs asua kertoo Havulehto. Korttelin kivijalkaan tulee noin 2000 neliötä liiketilaa, joka jakautuu eri palveluiden — kuten; päivittäistavarakauppa, ravintoloita ja muita pienmyy- mälöitä. Keskustakorttelista noin 500 metriä pohjoiseen löytyy kansainvälinen koulu, josta löytyy luokat 1-9.

Digitaalisuus tuo uusia ratkaisuja asumiseen

ICONin Suurpellon keskustakorttelihankkeessa digitaalisuus on vahvasti läsnä. Tähän mennessä ”älyä” on hyö- dynnetty kiinteistöissä hyvin vähän ja vain rajallisesti. ICON:in ajatus on, että lämmitystä ja ilmanvaihtoa tullaan valvomaan etäyhteyksiä hyödyntäen ja järjestelmän havaitessa poikkeamia, puuttuu ihminen asiaan tekemällä tar- vittavat toimenpiteet optimaalisien olosuhteiden ylläpitämiseksi. Ratkaisussamme eri järjestelmät kommunikoivat keskenään. Antureita hyödyntäen voidaan huoneiston olosuhteita mitata ja esimerkiksi henkilömäärän kasvaessa huoneistossa — anturit havaitsevat muutoksen ja säätävät ilmanvaihtoa sekä lämmitystä vastaamaan tarvetta. Tällä ratkaisulla saavutetaan hyvät ja mukavat olosuhteet sekä saadaan säästöjä aikaan kun tiloja ei ylilämmitetä eikä ylituuleteta.

Havulehto lisää, että digitaalisuus ja lean-ajattelu näkyy myös kohteen isännöinnissä, kiinteistönhuollossa sekä ylläpitotehtävissä. Mikäli käytävässä ei toimi valaistus, hana vuotaa, avain on unohtunut tai kadonnut — lähettää asukas ilmoituksen mobiilisovelluksen välityksellä ja se ohjautuu välittömästi oikealle taholle. Kaikki yhtiötä koske- vat tiedot ja ohjeet löytyvät kätevästi applikaatiosta joka tulee jokaisen asukkaan käyttöön.

Muita teknisiä ratkaisuja viihtyvyyden ja mukavuuden lisäämiseksi on jäteputkijärjestelmä jonka avulla asukkaiden jätteet kuljetetaan pois maan alle sijoitettavia putkia pitkin. Yhtiön ja viherpihan käytävät pidetään sulana ja lumesta vapaana kiinteistön hukkalämmöllä. Nurmialueet toteutetaan maksaruohoa ja keinonurmea hyödyntäen jolloin säästytään nurmikon leikkaukselta.

Tavoitteena on, että taloyhtiöiden ei tarvitse palkata erillistä kiinteistönhuoltoa eikä perinteistä isännöintitoimistoa koska applikaatiota ja sen taustalla olevaa järjestelmää hyödyntäen saadaan suurin osa näistä tehtävistä suoritet- tua tai ohjattua eri alojen asiantuntijoiden hoidettavaksi. Haluamme rakentaa miellyttäviä asuntoja joita on helppo käyttää. Teknisiä ratkaisuja ja digitaalisia järjestelmiä hyödyntäen voidaan taloyhtiöiden käyttökustannuksia laskea huomattavasti, joka tulee näkymään alueen edullisimman hoitovastikkeen muodossa.

ICONin Suurpellon asuntojen ennakkomarkkinointi alkaa syksyllä.

KÄSINKOSKETELTAVAA TUOTTOA™