ICON – MIPIM 2017, Mitä maailmalla tapahtuu?

Maaliskuun 14. päivä. Ulkona +17 astetta ja aurinko paistaa. Paikka on Ranskan riviera ja elokuvafestivaaleistaan tunnettu Cannesin kaupunki. Kaupungin rantabulevardia pitkin kävelee suuri määrä pukuihin pukeutuneita miehiä ja naisia. On maailman suurimpien kiinteistöalan messujen MIPIM (ranska: Le marché international des professionnels de l’immobilier) avajaispäivä.

Messut järjestetään vuosittain keväällä Ranskan Cannesissa, mihin kokoontuvat kiinteistöalan suurimmat pelurit. Yhteensä he edustavat noin 550 miljardin euron pääomaa, mikä on noin 10 x Suomen valtion budjetti. Sijoittajien lisäksi paikalla on edustettuina useita maailman suurkaupunkeja. Edustajat esittelivät kaupungeissa suunnitteilla olevia kehityshankkeita ”Urban (re)development”-nimikkeen alla.

Rakennushankkeiden suuruusluokkaa on vaikea kuvailla, mutta tässä osviittaa antava vertailu: Göteborin kaupungissa tullaan seuraavan 10 vuoden aikana jakamaan yhteensä noin 3 miljoonaa neliötä rakennusoikeutta. Espoon suurpellon alueella, missä ICON:llä on 25000 neliötä rakennusoikeus on kokonaisuudessaan noin 1 miljoonan neliötä alue, johon mahtuu noin 15000 asukasta. Dubaissa aloitetun kaupunginosahankkeen esittelyssä, kuvailtiin hanketta seuraavasti: ”kun saimme kaupunginosahankkeen vision tietoomme, aloitimme suunnittelun. Kahdeksantoista kuukautta kestäneen suunnittelujakson jälkeen aloitimme kaupunginosan rakentamisen.” 

Dubain pienoismalli uudesta kaupunginosasta.

Sijoittajien ja kaupunkien lisäksi paikalla oli edustajia kaikista kiinteistöalan sidosryhmistä — suunnittelijoista urakoitsijoihin ja konsulteista kiinteistöjen käyttäjiin.

Messujen aikana esiteltiin mitä mielenkiintoisimpia hankkeita, suunnitelmia ja konsepteja – niin käynnissä olevia kuin tulevia. Maailmalla nousevana trendinä on niin sanotut ”mixed-use” kiinteistöt. Näissä yhdistetään eri toimia saman katon alle – kuten asumista ja eri palveluita. Kyse ei kuitenkaan ole esim. kauppakeskuksesta, josssa on samassa rakennuksessa asuntoja, vaan paljon monimuotoisemmasta ratkaisusta. Aikaisemmin viitatussa Dubain kaupunginosahankkeessa olisi mietitty miten kevyt-, joukko-, ajoneuvoliikenne saadaan mahdollisimman tehokkaasti toimimaan kyseisessä kaupunginosassa sekä miten kaupunginosa liitetään toisiin olemassa oleviin kaupunginosiin sen toimiessa osana suurempaa Dubain metropolia. Tällaisille hankkeille on suurta kysyntää maailmalla.

Tulevaisuudessa tullaan kasvavissa määrin näkemään hankkeita missä monimuotoisuudella ratkotaan useampi ongelma. Digitalisoitumisen tuomien mahdollisuuksien kautta, tullaan näkemään rakennuksia jotka ”tietävät” ja ”tuntevat” käyttäjänsä. Älyllä voidaan ohjata rakennuksen eri osia lähes täydellisesti. Eri käyttäjien kautta tapahtuva ohjaus jää tulevaisuudessa kokonaan pois ja kaikki tehdään eri järjestelmien kautta. Me ICONilla uskomme vahvasti aiheeseen ja kehitämme tähän ratkaisuja aktiivisesti.

Monimuotoiset kiinteistöt tuovat myös eri palvelut paljon lähemmäksi niiden käyttäjiä. Eri kaupunginosiin voidaan sijoittaa lähes kaikki kyseisen kaupunginosan asukkaiden vaatimat palvelut.  Toimistorakennusten tarve tulee myös pienenemään teknologian kehityksen myötä. Yhä useampi toimistotyöntekijä tulee tulevaisuudessa tekemään etätyötä niin sanotuissa ”yhteisissä olohuoneissa” ja/tai ”jaetuissa toimistotiloissa/toimistohotelleissa”. Perinteinen ”working from home” tulee myöskin olemaan merkittävä osa tulevaisuutta. Tämä trendi on havaittu myös meillä ICONilla ja Suurpelto-hankkeemme etsii ratkaisuja tähän muutokseen. Suurpeltoa suunnitellaan monimuotokäytteiseksi sekä alueena, että kohteemme kautta.

Päätään nostavat myös kiinteistön eri vaiheissa hyödynnettävät digitaliset ratkaisut. Suunnittelun avuksi on tullut erilaisia mallinnussovelluksia joilla voidaan mallintaa esim kiinteistön ”wifi” kuuluvuutta, valaistuksen vaikutusta ympäristöön, uusiutuvien energioiden hyödyntämistä, lämpökuormaa ja niin edelleen. Kiinteistöt voidaan istuttaa realistisen näköisesti olemassa olevaan ympäristöön hyödyntämällä lennokkeja (drone) ympäristön mallinnuksessa. Kaupunkikuvamalleja voidaan toteuttaa niin, että kiinteistöjen vaikutukset ympäristöön saadaan yhdestä mallista. Käytön ajaksi on olemassa ratkaisuja joilla valvotaan kiinteistön eri osia ja niissä tapahtuvaa liikehdintää. Tämän avulla voidaan maksimoida kiinteistön eri osien tehokas käyttö sekä energiatehokas toiminta. Käyttäjät ohjataan tiloihin jossa olosuhteet vastaavat parhaiten käyttäjien tarpeita jne.

Hiukan kauemmaksi tulevaisuuteen viedyissä visioissa esitettiin esimerkkinä sellaista ratkaisua, jossa erilaisia suuria rakennuslevy-elementtejä ja pilareita käytetään hyödyksi ottaen olemassa olevien rakennusten väliin jäävä tyhjä tila hyötykäyttöön. Kun tämä idea kehittyy – voidaan tulevaisuudessa rakennuslevyteniikkaa hyväksikäyttäen, rakentaa esim nanohiilestä roikkuvia pilvenpiirtäjiä. Tässä olemassa olevaa ympäristöä ja luontoa pyritään  häiritsemään mahdollisimman vähän kun pilarit  — mihin rakennuslevyt kiinnitetään ja mistä pilvenpiirtäjät rakennetaan levyn alaosaan katosta kiinni — vievät vain pienen määrän maa-alaa verrattuna siihen, että kaikki rakennukset rakennettaisiin maasta ylöspäin. Tätä samaa ratkaisua hyödyntäen voidaan rakentaa myös ns. ”käänteisiä pyramidejä”. Eli rakennuksia mitkä seisovat pyramidin kärki maahan päin.

Schindlerin visio roikkuvista pilvenpiirtäjistä

Me ICONilla uskomme vahvasti siihen, että tulevaisuuden kiinteistöt ovat monimuotoisia ja älykkäitä. Kiinteistön ja sen käyttäjien tarvitsemat hyödykkeet tuotetaan paikan päällä tai ne tuodaan sinne hyvin läheltä. Käyttäjät voivat asua, tehdä töitä, järjestää juhlia ja käydä salilla yhdessä ja samassa paikassa. Lisäksi, uskomme älykkääseen joukkoliikenteeseen liikuttamaan käyttäjiä paikasta toiseen kun liikkumista tarvitaan. Tällä voimme vähentää autopaikkojen rakentamista ja käyttää senkin tilan mulla tavalla hyödyksi. Kestävä kehitys on maailmalla kiinteistöalalla nouseva trendi ja me ICONilla haluamme olla Suomessa tämän trendin aallon harjalla.

KÄSINKOSKETELTAVAA TUOTTOA™