Invesdorin blogissa; Markus Havulehto kertoo mm. miksi ICON on valinnut lainapohjaisen joukkorahoituksen?

Tutustu avointen rahoituskierrosten taustalla oleviin yrityksiin – tällä kertaa haastattelussa ICON Kiinteistörahastojen Markus Havulehto. 

Millainen yrittäjä olet?

Olen omasta mielestäni yrittäjänä ja toimitusjohtajana hyvin myyntihenkinen. Myös tuttuni kuvailevat minua myyntihenkiseksi ja sanovat, että vahvuutenani on lisäksi yrityksen hallinnointi.

Esittelisitkö yrityksenne?

ICON Kiinteistörahastot on kiinteistökehitysrahasto, mikä tarkoittaa sitä että arvonnousua luodaan jatkokehittämällä kiinteistöjä. Tämä tapahtuu konvertoimalla vanhoja toimistokiinteistöjä uusiksi asuinkiinteistöiksi sekä ostamalla tontteja ja rakennuttamalla näihin täysin uusia asuinkiinteistöjä. Keskitymme kasvukeskuksiin (etenkin PK-seutuun) rakentamalla kiinteistöihin pieniä asuntoja, johtuen olemassaolevasta trendistä jossa yksinasuminen ja pienemmät perhekoot lisääntyvät… lue lisää tästä

KÄSINKOSKETELTAVAA TUOTTOA™