Kärkenä kehityskohteet

Toimintamme keskiössä ovat erityisesti kehityskohteet, sillä kiinteistöjen hinnat eivät ole enää nousseet vuosiin. Siksi kiinteistöjen arvoa on nostettava itse jalostamalla ja kehittämällä niitä aktiivisesti. Rahoja ei kannata laittaa kohteeseen, jonka arvonnousu on sattumasta kiinni. Meidän tavoitteemme on löytää rakennuksia, jotka voidaan muuttaa mahdollisimman tuottaviksi sijoituskohteiksi. Siksi valitsemme rahastoihimme vain markkinoiden parhaita kehityskohteita.

Merkittäviä kriteerejä kehityskohteen valinnassa ovat kohteen sijainti, kiinteistön hinta, maakiinteistön kaava sekä kohteen kehityskelpoisuus. Kohteen kehityskelpoisuuteen vaikuttavat esimerkiksi riskit, joiden muodostumisessa kiinteistön sijainti, työllisyystilanne, ostovoima, lainan saatavuus ja korkotaso ovat keskeisiä tekijöitä. Mahdollisia tekijöitä ovat myös urakoitsijan tai rakennuttajan konkurssi. Kattavan riskianalyysin avulla pyrimme minimoimaan riskit ja maksimoimaan kohteen tuotto-odotukset. Toimimme tavalla, joka tekee kiinteistösijoittamisesta mahdollisimman vakaata ja turvallista.

Kehityskohteemme sijaitsevat menestyvissä kasvu-keskuksissa, kuten pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Jyväskylässä ja Vaasassa. Etenkin pääkaupunkiseudulla on havaittavissa vallitseva kaupungistumisen trendi, joka saa ihmiset muuttamaan maalta kasvukeskuksiin. Tämä johtaa kasvukeskusten suureen muuttoliikkeeseen, jolloin asuntojen kysyntä niissä kasvaa. Jos myytäviä asuntoja ei ole markkinoilla riittävästi, hinnat nousevat. Samalla muuttotappioisten alueiden asuntojen hinnat vastaavasti laskevat. Kiinteistön arvo on siis sidottu kysyntään, joten kohteen sijainti on tärkeässä asemassa niin rakentamisen, sijoittamisen kuin myymisenkin kannalta. Hyvä työllisyystilanne ja palvelutaso houkuttelee uusia asukkaita kaupunkeihin, mikä luo tarvetta uusille, laadukkaille kiinteistöille.

Vahva osaamisemme kiinteistöalan ja sijoittamisen asiantuntijoina säästää sijoittajiltamme aikaa, vaivaa ja turhia hallintokiemuroita. Aiemmin kiinteistösijoittaminen on ollut lähinnä ammattilaisten heiniä, mutta olemme tehneet sen mahdolliseksi myös yksityishenkilöille.

Lisäksi ICON Kiinteistörahastojen oma tiimi sijoittaa jokaiseen rahastoon. Sijoittajiamme yhdistää halu hyödyntää kaupungistumistrendiä.

Yhteistöllä saavutetaan parhaat tulokset

Kiinteistöjen kehittäminen sekä kohteiden ja rahaston hallinnointi on pitkä ja monisyinen projekti, johon osallistuu useita eri alojen ammattilaisia. Lopputulos on kuitenkin aina hyvin palkitseva. Monesti tekijöiden määrän kasvaessa myös haasteita tulee vastaan helpommin, mutta kun heti alusta lähtien panostetaan sujuvaan projektinhallintaan ja hyviin yhteistyökuvioihin, hommat etenevät hyvin jouhevasti. Siksi tuomme heti ensimetreillä kaikki yhteistyökumppanit saman pöydän ääreen, jotta voimme yhdessä sopia asioiden käytännön toteutuksesta.

Kun kriteerimme täyttävä kehityskohde on löytynyt, itse kohteelle räätälöity kehitysprosessi alkaa. Kohteelle laaditaan kiinteistösuunnitelma, jossa määritellään kiinteistön arvon nostamiseksi vaadittavat toimenpiteet. Näitä ovat esimerkiksi kohteen käyttötarkoituksen muuttaminen tai kokonaan uuden rakennuksen rakentaminen tontille. Samalla hoidamme kuntoon kaikki tarvittavat viranomaisluvat. Voimme siis esimerkiksi ostaa vanhan toimistokiinteistön, hakea luvat kiinteistön käyttötarkoituksen muuttamiseksi ja kunnostaa sen sitten uudenveroiseksi asuntokiinteistöksi. Voimme myös purkaa vanhan kiinteistön ja rakentaa tilalle aivan uuden, mikäli se on kannattavampaa, tai rakentaa tyhjälle tontille kokonaan uuden kiinteistön.

Urakka- ja rahoituskilpailutuksen jälkeen alkavat rakennustyöt, joista huolehtivat valtakunnallisesti tutut rakennusliikkeet. Kohteet rakennetaan yleensä ns. RS – kohteina, mikä on tae kohteen loppuunsaattamisesta ja siitä, että kaupat syntyvät lain säädösten mukaan. Asunnot myydään usein jo rakennusaikana, mutta viimeistään niiden valmistuttua. Meille on tärkeää, että kiinteistöt ovat projektin jälkeen sellaisia, joissa ihmiset aidosti viihtyvät. Siksi keskitymme siihen, että kehittämämme kohteet ovat arkkitehtuurisesti kauniita, energiatehokkaita ja miellyttäviä käyttökokemuksia tarjoavia kiinteistöjä.

Rakennamme siis itse kiinteistölle lisäarvoa kehittämällä kohdetta. Kun kohde on valmis ja asunnot on myyty, jaetaan tuotto sijoittajille. Kun kaikki ovat saaneet osuutensa ja paperihommat ovat kunnossa, alkaa taas uuden kohteen haku!

 

Seuraavissa blogikirjoituksissa kerromme energiatehokkaasta rakentamisesta ja siitä miten rakentaminen tulee tulevaisuudessa muuttumaan!

KÄSINKOSKETELTAVAA TUOTTOA™