Kiinteistöjen arvot eivät nouse itsestään, vai nousevatko?

Kun päätät lähteä sijoittamaan rahojasi, mietit varmaankin ensimmäisenä, missä saat parhaan tuoton rahoillesi. Yhtä tärkeää sijoituskohdetta valitessa saattaa olla se, että tuottoa syntyy ilman merkittäviä riskejä.

Monien kiinteistörahastojen kohdalla on ongelmana, että sijoittamisen jälkeen tuoton syntyminen jätetään sattuman varaan. Kiinteistörahastoyhtiöt eivät siis aktiivisesti pyri vaikuttamaan kiinteistön arvoon kehittämällä kiinteistöä, vaan luottavat suotuisiin markkinoihin. Tällöin hyvän tuoton syntymistä ei voida taata sijoittajille.

ICONin rahastojen hyvä tuotto perustuu sen ainutlaatuiseen sijoitusstrategiaan. Jatkuvaa rahavirtaa kaipaaville olemme valinneet kohteiksi kiinteistöjä, joista saadaan jatkuvasti tuottoa vuokratuloina. Todelliset tuotot syntyvät kuitenkin kehityskohteissa, joihin keskitymme erityisesti. Valitsemme sijoituskohteiksi kiinteistöjä, jotka kunnostamme tai puramme ja rakennamme uuden tilalle sekä tontteja, joihin rakennamme kokonaan uuden kiinteistön. Rakennamme siis itse kiinteistölle lisäarvoa kehittämällä kohdetta. Sijoittajien on sitouduttava rahastoon tietyksi määräajaksi, ja rahat on saatavissa tuottoineen kohteen valmistuttua. Tavoitteemme on maksaa sijoittajille 13 prosentin vuotuista korkoa.

Otetaan esimerkiksi Vaasan Käsityöläiskadulla sijaitseva kiinteistö. Ostimme kiinteistön, joka toimi ennen Kuurojen talona. Kiinteistöä lähdettiin kunnostamaan tilanteesta, jossa asunnosta oli jäljellä vain runko. ICONin kilpailuttaman urakoitsijan voimin tilalle nousi vuoden 2014 syksyllä 12 uutta asuntoa. Remontin ansiosta kiinteistön pääoma lähes tuplattiin vuoden sisällä, ja lopullinen myyntihinta oli 1,5 miljoonaa euroa.

Oleellista on oikeiden, kehityskelpoisten kiinteistöjen valitseminen, josta meiltä löytyy osaamista. Energiatehokkuus on lähellä sydäntämme, ja se korostuu tulevaisuudessa entisestään. Meillä on suuria suunnitelmia panostaa eko- ja energiatehokkaisiin sekä mahdollisimman omavaraisiin kiinteistöihin.

KÄSINKOSKETELTAVAA TUOTTOA™