KL / Tilastokeskus: Yli 90 % Suomen väestönlisäyksestä kohdistuu suurimpiin kaupunkeihin

2016064714117

Tilastokeskuksen Tieto & Trendit -lehti kertoo, että viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana kaupunkialueiden väkiluku on kasvanut lähes 100 000 henkilöllä.

Yli 90 prosenttia väestönlisäyksestä kohdistui kuuteen suurimpaan kaupunkiin eli Helsinkiin, Espooseen, Vantaalle, Tampereelle, Turkuun ja Ouluun.

Kaupunkien väkimäärän kehitys ei ole yksin maan sisäisen muuttoliikkeen ja syntyvyyden varassa. Ulkomailta maahan muuttavat päätyvät useimmiten suurimpiin kaupunkeihin, ja jopa puolet suurimpien kaupunkien väestönkasvusta on peräisin ulkomailta muuttaneista.

Vuodesta 1990 väestö on kaupunkialueilla lisääntynyt yli puolella miljoonalla. Samalla ajanjaksolla maaseutualueiden väestö on vähentynyt 200 000 henkilöllä.

KÄSINKOSKETELTAVAA TUOTTOA™