Viiden viime vuoden aikana Helsinki on kasvanut keskimäärin 7 860 ihmisellä vuodessa. Se on nopeammin kuin kertaakaan 1960-luvun alun jälkeen.

Kasvu jatkuu, Helsinki ennakoi tuoreessa väestöennusteessaan. Sen mukaan helsinkiläisten joukko kasvaa joka vuosi 7000–8000 ihmisellä 2030-luvulle asti. Sen jälkeen kasvu hidastuu, kun kuolleiden määrä kasvaa.

Niin sanotun perusennusteen mukaan 700 000 ihmisen raja menee rikki vuonna 2025. Vuosisadan puolivälissä kaupunginkanslia ennakoi väkeä olevan 822 000. Se on jo tuntuva lisäys tämänvuotiseen 650 000 asukkaaseen.

Tuoreen väestöennusteen perusvaihtoehto on korkeampi kuin aiemmin. Tämä johtuu siitä, että kaupungin rakentamismahdollisuuksia pidetään hyvinä ja kaupunkimaisten alueiden uskotaan vetävän ihmisiä yhä puoleensa.

Minkä ikäisten joukko sitten kasvaa?

Työikäisten määrän kasvun arvioidaan pysyvän nykyisellään 2030-luvulle asti. Suuri osa kasvusta tulee maahanmuutosta.

Noin kymmenen vuotta sitten alkaneen varhaiskasvatusikäisten määrän kasvun taas uskotaan kasvavan 2030-luvun alkupuoleen asti. Syntyvyys alenee, ja siksi varhaiskasvatukseen tuleva lapsijoukko kasvaa aiempaa hitaammin. Silti varhaiskasvatusikäisten määrän ennakoidaan kasvavan miltei 500 vuodessa 2020-luvulla.

Peruskoululaisten määrä kasvaa pidempään, 2030-luvun loppupuolelle. Heitä tullee lähivuosina jopa 1 500 lisää vuodessa.

Yli 65-vuotiaita kaupungissa ennakoidaan olevan joka vuosi noin 2 000 ihmistä edellisvuotta enemmän. Tämä jatkuu 2030-luvun alkuun asti. 75-vuotiaiden määrä taas voi nousta ensi vuosikymmenen alkupuolella jopa 3 000 ihmisellä vuodessa.

Väestöennusteen mukaan Helsingin ruotsinkielisen väestön uskotaan kasvavan määrä vuoteen 2030 mennessä lähes 40 000:een. Tällä hetkellä heitä on 36 200. Joukko on kasvanut tällä vuosikymmenellä 1 160 ihmisellä.

Entä missä kaupunki kasvaa?

Tärkeimmät kasvualueet ovat Jätkäsaari, Kalasataman ja Sompasaaren alue, Pasila, Kruunuvuorenranta ja muu Laajasalo.

“Näille alueille tulee yli puolet Helsingin 90 000 asukkaan kasvusta seuraavan 12 vuoden aikana”, Helsinki viestittää.

Lue tästä alkuperäinen uutinen Kauppalehden sivuilta.