Kuinka kiinteistökehittäminen eroaa perinteisestä asuntosijoittamisesta?

Usein asuntosijoittaminen mielletään toimintaan, jossa asuntoja- tai toimistohuoneistoja ostetaan ja laitetaan vuokralle. Tämä strategia on suhteellisen yksinkertainen, vakaa ja oikein tehtynä kannattavakin. Tänä päivänä asuntojen hintojen ollessa jo varsin korkealla (varsinkin pääkaupunkiseudulla), ainoastaan oikeita suhteita ja edistyneempää osaamista omaavat kykenevät ostamaan asuntoja riittävän edullisesti päästäkseen hyville prosenttituotoille. Kaupungeista riippuen hyviltä alueilta ostettaessa tuotot uhkaavat jäädä tänä päivänä 4 – 7 prosentin välille. Pahimmillaan kaupunkien laitamilta ostettaessa, on riski että asunto seisoo tyhjillään, jolloin tulot voivat painua jopa negatiivisiksi. ICONin taustahenkilöillä on pitkä kokemus asuntosijoittamisesta ja toteammekin sen olevan oikein tehtynä erittäin kannattavaa ja vakaata perustuottoa salkussa.

ICONin taustahenkilöt omaavat pitkän ajan takaa kokemusta myös kiinteistökehittämisestä. Se on lajina yhä pienemmän joukon pelikenttää. Tämä siksi, että se vaatii todella suuria pääomia, jotka ovat kiinni kehitysprojekteissa kolmesta viiteen vuoteen ja suuret tuotot kotiutuvat vasta kohteiden valmistuttua. Toisaalta myös siksi, että parhaita kohteita ei juurikaan tule julkiseen myyntiin vaan ne ajautuvat pelikentässä olevien luotettavien ja tunnettujen toimijoiden käsiin ensimmäisinä.

Kiinteistökehittäminen ICONissa jakautuu kahteen osa-alueeseen.

  1. Konvertointi: Keskustoista on tila loppumassa asuntojen osalta, mutta toimistotiloja on tyhjillään toimistojen keskittyessä yhä useammin parempien pysäköintipaikkojen etäisyydellä olevien kehien / ympärysalueiden sijanneilla oleviin business-keskuksiin. Näistä tiloista saadaan osaamisen, toimivan konseptin ja kokemuksen avulla konvertoitua asuinhuoneistoja. Etenkin keskusta-alueilla on huutava pula yksiöistä ja kaksioista. Näitä ICON konvertoi parhaillaankin mm. Helsingin keskustassa Ratakadulla sijaitsevassa kohteessa.
  2. Uuden rakennuttaminen: Pääkaupunkiseudulle muuttaa 50 uutta ihmistä päivittäin vailla kotia. Näistä noin puolet ovat sinkku-talouksia. Konvertoimalla emme saavuta riittävää vauhtia taataksemme kaikille kodin. ICON rakennuttaa keskeisille alueille energiatehokkaita ja miellyttäviä kiinteistöjä jotka ovat arkkitehtuurisesti kauniita. Alueelle pyritään saamaan rakennuslupa mahdollisimman usealle pienelle asunnolle, jotta myynti olisi taattua ja tuotto mahdollisimman hyvä.

Kiinteistökehittäminen onkin oikein tehtynä erittäin tuottavaa myös haastavina talousaikoina. Yksityiselle ensikertalaiselle se voi olla turmiollista ja siinä on riskinä menettää suuret rahat. ICONin taustahenkilöt ovat toteuttaneet useita projekteja omilla pääomillaan ennen ICONin perustamista. Nykyään he keskittyvät ICONiin ja sijoittavat omia pääomiaan ICONin rahastoihin. ICONin salkussa olevien kehitysprojektien arvo on noin 130 miljoonaa euroa (lue lisää tästä) ja vuotuinen tuottotavoite esimerkiksi kehitysrahastossamme, ICON Real Estate Fund II:ssa on yli 10 prosenttia vuodessa. Kiinteistökehittäminen onkin jopa tuplasti tuottoisampaa kuin perinteinen asuntosijoittaminen.  Lisäksi rahastoon sijoittamalla vältät alalle kovin yleisen ja työlään hallinnoinnin, jota on  vääjäämättä sekä asuntosijoittamisessa että etenkin kiinteistökehittämisessä tarjolla runsaasti.

KÄSINKOSKETELTAVAA TUOTTOA™