Parhaat kiinteistömarkkinat sijaitsevat kasvukeskuksissa

Kasvukeskusten suuren muuttoliikkeen vuoksi asuntojen kysyntä kasvaa nopeasti. Mikäli asuntojen tarjonta on pienempi kuin kysyntä, nousevat muuttovoittoisten alueiden asuntojen hinnat samalla kun muuttotappioisten laskevat. Kun kiinteistön arvo on sidottu kysyntään, on sijainti elintärkeässä asemassa niin rakentamisen, sijoittamisen kuin myymisenkin kannalta.

Tällä hetkellä Suomessa muuttoliikenne kohdistuu pääkaupunkiseudulle, mikä johtaa voimakkaaseen kaupungistumiseen Uudellamaalla ja lisää luonnollisesti myös asuntojen tarvetta. Suuresta asuntotarpeesta huolimatta sopivia asuntoja, jotka vastaisivat kuluttajien tarpeisiin, rakennetaan pääkaupunkiseudulle tällä hetkellä liian vähän.

Ylen mukaan (21.5.2015) Pääkaupunkiseudulle (Helsinki, Espoo ja Vantaa) muuttaa vuosittain noin 15 000 ihmistä ja asuntoja rakennetaan pääkaupunkiseudulle noin 7 500 vuodessa, mikä on noin 2 000 asuntoa liian vähän. Asuntojen määrän lisäksi nykyinen asuntokantakaan ei vastaa tämän hetkistä kysyntää. Puolet Uudellemaalle muuttavista ja Helsingissä tällä hetkellä asuvista on yhden hengen talouksia samalla kun vain 37 % Helsingin asuinkiinteistöistä on alle 49 neliötä ja 11 % alle 30 neliötä.

Ilman suurta pääomaa ja tarvittavaa tietotaitoa yksittäisen sijoittajan on kuitenkin haastavaa hyötyä kaupungistumisesta ja löytää maltillisen riskin kohteita. ICONin rahastot sijoittavat kiinteistökehitykseen kasvukeskuksiin, joissa on varma jalustusarvo ja tuottotavoite noin 13 %. Rahoitetut hankkeet sijoittuvat pääasiassa Uudellemaalle, missä sekä rakentamisen että sijoittamisen potentiaalit ovat tällä hetkellä suurimmat. Kova kysyntä ja kaupungistumisen trendi edesauttavat sitä, että uudet kiinteistöt ja kehityskohteet menevät kaupaksi ja hyödyttävät näin sijoittajia.

KÄSINKOSKETELTAVAA TUOTTOA™