ICON Real Estate Fund V

Ilves Ky Omistusrahasto

RIIHIMÄKI
ILVESKATU 3

9 rakennusta
13.500 m2
300 asuntoa

Sijoituskohde

 • ICON Kristalli Ilves omistusrahaston sijoituskohteena on 5 kerrostalotonttia Riihimäellä vanhan lasitehtaan alueella.

 • Tontit sijaitsevat noin kaksi kilometriä rautatieasemalta länteen. Kohteeseen tullaan rakentamaan 9 kerrostaloa. Talot rakennetaan tehtaassa ja toimitetaan moduleina rakennuspaikalle.

 • Hanke rahoitetaan rahastosijoituksilla, velkakirja-lainoilla, sekä pankkilainalla.

Rahaston avaintiedot

 • Minimisijoitus 100.000
 • Kerättävä pääoma 5,0 MEUR
 • Merkintäpalkkio 2,0 %
 • Hallinnointipalkkio 0,9 % p.a. (GAV)
 • Menestyspalkkio 20 %
 • Sijoitusaika 3 vuotta
 • Rahasto Pääomarahasto (Ky)
 • Rahaston hoitaja ICON Corporation Oy

SIJOITTAJANA OMISTUSRAHASTOSSA

TUOTON MUODOSTUMINEN

Tuotto muodostuu kohteen kehittämisen aikaansaamana arvonnousuna ostetulle kohteelle.

Rakennusluvan jälkeen tontille rakennetaan kahdessa vaiheessa yhteensä yhdeksän kerrostaloa. Tuotto syntyy aikaansaadusta myyntivoitosta. Valmistumisen ja myynnin jälkeen tuotot kotiutetaan sijoittajille ja pääomat palautetaan.

 • KUSTANNUS ENNEN RAKENTAMISTA 5,0 MEUR
 • RAKENTAMISEN KUSTANNUKSET 29,5 MEUR
  • Rakennuskustannukset noin 2.500 €/m2
 • MYYNTITULOT 40,0 MEUR
  • Keskihinta noin 3.400 €/m2
  • Vastike noin 2,00 €/m2
  • Tuotto noin 5,0 % (velaton hinta)
 • PROJEKTIN VOITTO 5,5 MEUR
  • ICON menestyspalkkio 20 % 1,0 MEUR
  • Rahaston muut kulut 0,65 MEUR (juoksuajalle)
 • RAHASTON TUOTTO 3,98 MEUR
  • Rahaston ROI 79,65 % tai 26,55 % p.a. (laskettu 3 vuodelle)
 • Rahasto omistaa hankkeesta 100%

VEROTUS, SIJOITUSMUOTO JA RISKISKENAARIOT

Rahaston tuotot ovat yksityissijoittajalle pääomatulon alaista tuloa. ICON ei suorita ennakonpidätystä maksetuista tuotoista. Pääomat palautetaan kun kohde on rakennettu ja myyty.

Sijoitusmuoto on Ky-pohjainen vaihtoehtorahasto, johon sijoittaja liittyy äänettömänä yhtiömiehenä. Sijoituksesta tehdään sijoitussitoumus ja pääoma kutsutaan rahastoon kesäkuussa 2018.

Kohde on kehityskohde, minkä kokoluokka on suuri. Kiinteistökehittämisessä suurimmat riskiskenaariot liittyvät aikatauluihin, sillä prosessissa on aina mukana viranomaistahoja, joiden toimintaan ei voida vaikuttaa. Tästä syystä voi hankkeissa tapahtuva suunnitelmista poikkeavia viivästyksiä. Viivästymisen vaikutus usein kokonaistuottoon on melkoisen pieni, sillä hanke sijaitsee markkina-arvonsa pitävällä alueella, eikä ole kovinkaan todennäköistä, että myyntihinnat alueella laskisivat radikaalisti projektin aikana. Huomioitavaa on se, että vuosituotto heikkenee jos hanke viivästyy.

Urakoitsijariski on aina olemassa, kun rakennetaan. Tähän olemme tehneet teollisuudesta tutun hankintajärjestelmän, joka karsii pois riskeiltään isompia tekijöitä jo alkuvaiheessa. Lisäksi projektit pilkotaan aina sellaisiin kokonaisuuksiin, että urakoitsijariskin kohdatessa voidaan hanke saattaa loppuun toisen toimijan kanssa. Riskin realisoituminen aiheuttaa kuitenkin ylimääräisiä kuluja ja pääsääntöisesti siirtää kohteen valmistumista jonkun verran.

Riskeistä voit lukea enemmän rahaston dokumentista ”olennaiset ja riittävät tiedot”

RAKENNUSHANKE

Maa-alueella olevilla kiinteistöillä on voimassa oleva asemakaava. Maa-alue on merkitty AK – Asuinkerrostalojen korttelialueeksi.

Kaavassa on alueelle osoitettu 9 rakennuspaikkaa, joista kukin mahdollistaa 1500 kem2 rakennuksen rakentamisen. Asemakaavan määräyksissä otetaan myös kantaa mm. autopaikkoihin, niiden laatuun ja sijaintiin. Asemakaavan tavoitteena on luoda alueelle viihtyisä ja yhtenäinen korttelikokonaisuus.

Asemakaava sellaisenaan soveltuu ja mahdollistaa moduulirakentamisen.

Asunnot

Kristalli Ilvekseen valmistuu kaikkiaan n. 300 asuntoa. Asunnot huokuvat nykyaikaista ja ekologista rakennustapaa. Talot on rakennettu puumoduuleista, joten asukkaat tietävät asuvansa puhtaassa ja laadukkaassa asuinympäristössä.

Asunnoista yli 60 prosenttia on yksiöitä ja loput kaksioita sekä kolmioita. Kaikissa asunnoissa on tehokkaat ja käytännölliset pohjaratkaisut.

Autopakkoja tulee olemaan piha- ja katospaikkoina. Piha-alueella toteutetaan leikkipaikat lapsille.

Tavoitteet

Kristalli Ilves on ensimmäinen kohde, missä yhdistyvät ICONin tavoitteet eko, digi ja rakentaminen. Kohde tullaan rakentamaan moduleista (tilaelementeistä) lähes kokonaisuudessaan tehdasolosuhteissa. Asunnot saavat lämmön poistoilmalämpöpumpuista tai maalämmöstä mikä vähentää ostoenergian tarvetta. Ilmanvaihto on on älykäs ja itseohjautuva.

Kristalli Ilves rakennetaan kahdessa vaiheessa niin, että ensimmäiset neljä taloa valmistuvat vuonna 2019 ja loput viisi taloa vuonna 2020.

LATAA ESITtEet JA EHDOT

Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

ICON uutiskirje ja asiantuntijapalsta ilmestyy noin kerran kuukaudessa. Asiantuntijapalstalla kerromme omasta toiminnastamme, annamme hyödyllisiä työkaluja käyttöön sekä haastattelemme eri kiinteistöalan asiantuntijoita.

Uutiskirjeessä julkaisemme uudet tuotteet sekä aloitamme asuntojen ennakkomarkkinoinnin ennen julkisen ennakkomarkkinoinnin aloittamista.