ICON Crown Hotel bond Oy

KORKO 7 % / VUOSI
MINIMISIJOITUS 1000€

AVAINTIEDOT

Sijoitettava pääoma kohdistetaan Helsingin Kruunuhaassa sijaitsevien arvokiinteistöjen hankintaan ja kiinteistökehityssuunnitelman rahoittamiseen. Osoitteissa Mariankatu 23 ja Maneesikatu 7 sijaitseviin rakennuksiin tehdään rakennusprojektin myötä korkeatasoinen hotelli.

Hotellirakennusten lisäksi samalla tontilla sijaitsee kaksi muuta rakennusta. Osoitteissa Liisankatu 8 A ja 8 G sijaitseviin rakennuksiin tehdään yhteensä 50—60 korkeatasoista asuinhuoneistoa. Taloyhtiöön tullaan rakentamaan oma kuntosali, sauna ja kylpyläosasto. Selvyyden vuoksi mainittakoon, etteivät nämä asuinhuoneistokäyttöön tarkoitetut rakennukset kuulu vielä projektin alkuvaiheessa hankittaviin rakennuksiin.

 • Lainamuoto: Vaihtovelkakirja
 • Minimisijoitus: 1000 €
 • Korko: 7 % kiinteä vuosikorko (p.a.)
 • Sijoitusaika: 3,5 vuotta
 • Kulut: 1 % merkintäpalkkio
 • Vaihto-oikeus: ICON Crown Hotel Bond Oy:n osakkeet

Koron maksu:

Korkotuotto maksetaan sijoittajalle kahdesti vuodessa. Korkoa maksetaan joulukuun ja kesäkuun viimeisenä päivänä, 3,5 % kunakin.

 

MITEN VAIHTO-OIKEUS TOIMII ?

Tilanteessa, jossa ICON Crown Hotel Bond Oy ei pysty noudattamaan velkakirjan takaisinmaksuehtoja, voi sijoittaja muuttaa velkakirjaomistuksen ICON Crown Hotel Bond Oy:n osakkeiksi.

ICON Crown Hotel Bond Oy tulee omistamaan osan (enintään 33%) KOY ICON Crown Hotel osakkeista. Pääoman ja korkojen maksu vaihto-oikeuden realisoituessa tapahtuu hotellikiinteistön myymisellä kohteen valmistuttua.

Syksyn 2018 markkinahinnoilla hotellikiinteistön arvo on 1,5 kertaa suurempi sijoitettavaan summaan nähden kehitystyön valmistuttua.

MITEN VELKA­KIRJASIJOITUS­ TOIMII?

SIJOITUSKOHDE

Kohde on vuonna 1885 rakennettu kortteli, johon kuuluu yhteensä neljä rakennusta: Mariankatu 23, Maneesikatu 7 sekä Liisankatu 8 A ja 8 G. Rakennuskokonaisuuden kerrospinta-ala on yhteensä 11 063 neliömetriä.

Kolme ensimmäistä kohteeseen kuuluvaa historiallisesti arvokasta rakennusta on valmistunut vuonna 1885. Rakennukset on suunnitellut arkkitehti Evert Lagerspetz. Liisankatu 8 G on korttelin uusin rakennus, joka on valmistunut vuonna 1930. Tämän rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Armas Siitonen.

Alkujaan rakennukset olivat Uudenmaan tarkk’ampujapataljoonan upseerikäytössä, minkä jälkeen ne ovat toimineet muun muassa erilaisina kasarmi- ja esikuntarakennuksina. Rakennusten viimeisimpänä käyttäjänä on ollut maa- ja metsätalousministeriö, jonka käytössä kiinteistö on ollut aina siihen saakka, kunnes valtio myi kohteen ICONille vuoden 2017 lopulla.

RAKENNUSHANKE

Kohteen voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1983. Voimassa olevan kaavan mukaan kortteli on merkitty hallinto- ja virastokäyttöön.

Korttelille ollaan hakemassa asemakaavan muutosta, jonka odotetaan vahvistuvan vuoden 2019 toisella vuosineljänneksellä. ICONin tavoitteena on, että asemakaavan muutoksen myötä kortteli voidaan elävöittää sallimalla rakennusten käyttötarkoituksen muutos hotelli- ja asuinkäyttöön.

Tavoitteena on, että osoitteissa Mariankatu 23 ja Maneesikatu 7 sijaitsevat rakennukset muutettaisiin hotellikäyttöön ja osoitteissa Liisankatu 8 A ja G asuinkäyttöön.

Rakennuslupasuunnittelu on käynnistetty elokuussa 2018 ja lupahakemus asetetaan heti kun kaavamuutos on vahvistettu. Rakennusprojekti aloitetaan näillä näkymin Q1/2020 ja rakennusten arvioidaan valmistuvan Q4/2021.

ICON perustaa asunto-osakeyhtiön asuinrakennusten hallinnointia ja kiinteistöosakeyhtiön hotellirakennusten hallinnointia varten. Nämä osakeyhtiöt tulevat vastaamaan tarpeellisten korjausrakentamisprojektien teettämisestä hallinnoimiinsa rakennuksiin. Kohteissa tulee olemaan yhteensä 50—60 asuinhuoneistoa ja noin 120 hotellihuonetta.

HOTELLI

Kohteessa tulee olemaan noin 120 hotellihuonetta. Rakennuslupasuunnittelu on käynnistetty elokuussa 2018 ja lupahakemus asetetaan heti kun kaavamuutos on vahvistettu. Rakennusprojekti aloitetaan näillä näkymin Q1/2020 ja rakennusten arvioidaan valmistuvan Q4/2021.

ICON perustaa kiinteistöosakeyhtiön hotellirakennusten hallinnointia varten. Kiinteistöosakeyhtiö tulee vastaamaan tarpeellisten korjausrakentamisprojektien teettämisestä hallinnoimiinsa rakennuksiin.

ICON tulee perustamaan kiinteistöosakeyhtiön hallinnoimaan hotellirakennuksia. Tämä KOy tulee teettämään tarvittavat korjausrakentamiset rakennuksiinsa. 

RAKENTAMINEN

ICON Kruunu -hotelli saneerataan 1800-luvun hengessä kohteen alkuperää kunnioittaen. Kiinteistöjen runkorakenne on erittäin vankka – jopa kestävämpi kuin nykyrakennuksissa.

Kohteen tekniset ratkaisut tullaan rakentamaan ICONin arvojen mukaisesti mahdollisimman itseohjautuviksi, jotta kohteen historiallinen arvokkuus voidaan yhdistää moderniin tehokkuuteen ja älykkyyteen.

TIETOJA SIJOITUKSEN RISKEISTÄ

Kiinteistöt mielletään tyypillisesti hyvin arvonsa säilyttäviksi sijoituskohteiksi. Kiinteistösijoitusten riskiprofiili on tyypillisesti ollut matalahko verrattuna esimerkiksi osakemarkkinasijoituksiin, erityisesti silloin, kun sijoituskohteena ovat asuinkiinteistöt. Historiallisten riskien ja tuottojen perusteella ei kuitenkaan voida muodostaa luotettavia odotuksia tulevaisuudesta. Sijoittajan on ennen sijoituspäätöksen tekemistä huomioitava, että kaikkeen sijoitustoimintaan sisältyy riskejä, eikä mikään sijoitus ole täysin riskitön.

Sijoitusta harkitsevaa pyydetään ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustumaan huolellisesti tätä sijoituskohdetta varten laadittuun riskikuvaukseen, jossa kohdespesifit riskit on kuvattu yksityiskohtaisesti.

Sijoittajan tulee huomioida erityisesti seuraavat liikkeeseenlaskijaan, liikkeeseenlaskettavaan arvopaperiin ja sijoituskohteeseen liittyvät keskeiset riskit:

 • Riski negatiivista muutoksista taloustilanteessa, yhtiön operatiivisessa ympäristössä tai rakennusalan kilpailutilanteessa.
 • Yhteistyökumppaneihin ja näiden suorituskykyyn liittyvät riskit.
 • Hankkeen rahoitukseen liittyvät riskit.
 • Pääomalainaan, takaisinmaksuun, likviditeettiin ja koronmaksuun liittyvät riskit.
 • Projektin aikatauluihin, kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvät riskit.

Näin teet sijoituksen

1

Rekisteröidy täyttämällä lomake
Rekisteröidy täyttämällä henkilötietosi rekisteröintilomakeeseen.

2

Tunnistaudu seuraavasti
Tunnistaudu omilla verkkopankki- tunnuksillasi.

3

Lopuksi sijoittamaan
Valitse sijoitettava summa ja maksa sijoitus verkkopankkitunnuksillasi tai tilisiirtolomakkeella.

Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

ICON uutiskirje ja asiantuntijapalsta ilmestyy noin kerran kuukaudessa. Asiantuntijapalstalla kerromme omasta toiminnastamme, annamme hyödyllisiä työkaluja käyttöön sekä haastattelemme eri kiinteistöalan asiantuntijoita.

Uutiskirjeessä julkaisemme uudet tuotteet sekä aloitamme asuntojen ennakkomarkkinoinnin ennen julkisen ennakkomarkkinoinnin aloittamista.