Suomen suurin puukerrostalohanke – ICON Kristalli

ICON rakentaa Suomen suurimman puukerrostalohankkeen Riihimäelle. Hanke sai rakennusluvan 19.12.2018. 

Havainnekuva Suomen suurimasta puukerrostalohankkeesta (taiteilijan näkemys)

Miten tämä hyöty näkyy asukkaalle?

Ekologisuus

Rakennusten pääsääntöinen rakennusmateriaali on puu. Kasvaessaan puu toimii luonnollisena hiilinieluna ja näin ilmasta varastoituu hiiltä puuhun ja edelleen rakennuksiin, missä sitä on käytetty raaka-aineena. Puun käytön ansioista voidaan rakennukset valmistaa kontrolloiduissa tehdasolosuhteissa, moduulivalmisteisina tilaelementteinä. Tämä tarkoittaa sitä, että asunto valmistuu tehtaalla valmiiksi asti, ja se kuljetetaan kohteelle suojattuna.

Ekologisuutta hankkeeseen tuo lisäksi sen lämmitysjärjestelmä. Lämmitys toteutetaan ilmavesi-hybridinä, mikä tarkoittaa sitä, että sen käyttökustannukset ovat huomattavasti perinteistä lämmitysmuotoa halvemmat samoin kuin sen tuottamat päästöt ovat huomattavasti pienemmät.


Havainnekuva 1h+kk asunnon olohuoneesta (taiteilijan näkemys)

Digitaalisuus

Asuntojen olosuhteita ohjataan älykkään sisäilmapalvelun avustuksella. Palvelu mittaa asuntojen olosuhteita jatkuvasti, ja analysoi niitä palveluntarjoajan palvelussa. Olosuhteita hyödynnetään myös lämmitysjärjestelmän ohjauksessa ja optimoinnissa.

Olosuhteiden mittaukseen tarvittavat mittarit asennetaan asuntoihin jo tehtaalla. Näin saadaan asuntojen olosuhteista tietoa jo siinä vaiheessa kun ne on valmistettu, kuljetettu tontille ja pystytetty rakennukseksi.

Lämmitysjärjestelmää ohjataan älykkäällä ohjausjärjestelmällä, joka on kytketty asuntojen sisäilmapalveluun. Järjestelmä hyödyntää lämmityksen ohjauksessa kaikkia asunnoista saatavia tietoja, ulko-olosuhteita, ennusteita ja hyperlokaalin sääaseman tuottamaa dataa. Tämä tarkoittaa sitä, että järjestelmän optimointi on viety erittäin pitkälle ja se on yksi älykkäimmistä järjestelmistä, mitä Suomeen on rakennettu. Järjestelmän ohjauksen perusasetuksena on tuottaa aina mahdollisimman hyvät olosuhteet asuntoihin mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Havainnekuva 3h+k asunnon keittiöstä ja olohuoneesta (taiteilijan näkemys)

Tehokkuus

Asunnot valmistetaan tehtaassa tehokkaasti, valvotusti ja turvallisesti. Ne kuljetetaan tontille pystytystä varten ja valmistuvat näin huomattavasti nopeammin kuin perinteisellä tavalla rakennettu vastaava rakennus. Lisäksi tehokkuutta hankkeeseen tuo sen suunnitteluprosessi, missä on kiinnitetty huomiota asuntojen pohjien toimivuuteen, tilan tunteeseen ja valoisuuteen. Asunnoista on hiottu pois hukkaneliöt niin, että ne olisivat arkisen tehokkaita.

Havainnekuva parveke näkymästä (taiteilijan näkemys)

ICONin arvolupaus

ICONin arvojen toteutumisen kautta saa jokainen asukas käsinkosketeltavaa hyötyä asuessaan ICONin kehittämissä kohteissa. Tehdasvalmisteinen puukerrostalo, tehokkaalla ja digitaalisella kiinteistötekniikalla, joka turvaa olosuhteet ja pitää kustannukset sekä päästöt hallinnassa — ovat asioita, mitkä vaikuttavat jokaisen asukkaan arkeen.

ICONin hankkeet ovat kustannustehokkaita ostajille niin hankintana kuin omistuskohteenakin.

ICON Kiinteistörahastot rakennuttaa ekologisia, digitaalisia ja tehokkaita rakennuksia pääkaupunkiseudulle ja Pohjoismaihin sekä Baltiaan. ICON on suomalainen yritys ja sillä on suomalaiset omistajat. ICONilla on 4 valmista hanketta ja 7 hanketta rakenteilla. Hankkeiden arvo on 275 miljoonaa euroa.

ICON Kristalli – hankkeen tiedot

Hanke toteutetaan kiinteistölle, millä on 13.500 kerrosneliötä rakennusoikeutta. Tämä rakennusoikeus mukautuu ICONin prosessissa 9 kappaleeksi 4-kerroksisia puukerrostaloja. Asuinpinta-alaa taloissa tulee olemaan yhteensä 12.060 m2. Asuntojakauma tulee koostumaan pääsääntöisesti yksiöistä. Joukossa on toki kaksioita ja kolmioita.

Yhteisöllisyyttä hankkeeseen tuo kohteen keskelle rakennettava Paviljonki-rakennus. Paviljonki tulee sisältämään yhteiskäyttöiset saunat ja oleskelutilat.

KÄSINKOSKETELTAVAA TUOTTOA™