ICON-TEAMET

ICON-TEAMET

Manninen_400x400px_MV

KIMMO MANNINEN

CPO
Manninen deltar i anskaffningen av utvecklingsobjekten och svarar för projektgenomförande, -ledning och -övervakning. Manninen har erfarenhet av att leda stora byggprojekt i huvudstadsregionen och han har skött byggherrens uppgifter utomlands. Av sina 18 år inom byggbranschen har Manninen under de fem senaste åren lett olika byggprojekt i Sydostasien. Manninen är utbildad byggnadsingenjör YH.
PastedGraphic-1

SUSANNE VATANEN

CPO
Vatanen har ansvaret för ledning, genomförande och övervakning av utvecklingsfunktionerna. Hon är med i projekten ända från planeringsfasen, då projektets lönsamhet gås igenom. Hon har erfarenhet av internationella byggföretag och har haft en mängd ansvarsfyllda ställningar och projektledningsroller i projekt som arbetat med urbanisering i huvudstadsregionen och Ryssland. Före ICON arbetade Vatanen på SRV Rakennus Oy i tolv år.

SAMARBETSPARTNER

Partnerna är strategiskt viktiga för ICON. Genom att välja våra partner rätt kan vi växa i önskad takt. Därför väljer vi partnerna baserat på en noggrann valideringsprocess. Här vill vi presentera några partner och vad vi har gjort tillsammans med dem.

Främmande kapital: Vi förhandlar alltid om finansieringen separat för varje projekt. I förhandlingarna har alla kända finansinstitut i Finland deltagit. De genomförda projekten har finansierats av bland annat Nordea, Danske Bank, Aktia och Sparbanken.

Redovisningsbyrå: ICON Coproration Oy och dess dotterbolag använder sig av PriceWaterhouseCoopers Ab som revisionssammanslutning och rådgivare.

Experter: Våra projekt har värderats och analyserats av bland annat Newsec, Catella och Realia Management. Vi använder auktoriserade aktörer.

Entreprenörer: Vi konkurrensutsätter alltid entreprenaderna separat för varje projekt i den omfattning som genomförandet förutsätter.

Arkitekter och övriga projektörer: Vi använder projektörer som är bäst lämpade för projektet och dess olika faser. Projekteringslösningar har vi beställt från bland annat Arkkitehdit Tommila, Arkkitehtitoimisto Ruuskanen, Avarc och Arkkitehtitoimisto Turtiainen.

CONTACT US

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

The ICON newsletter and expert column are published approximately once a month. In the expert column we describe our own operations, give useful tools to readers, and interview various experts on the real estate sector.

In the newsletter we publish new products and launch pre-marketing of dwellings before public advance marketing begins.