ICON-TEAMET

ICON-TEAMET

Versio 2

TEEMU NUUTINEN

CMO
Nuutinen är försäljnings- och marknadsföringschef för ICON:s fastighetsfonder. Han har arbetat i flera tillväxtföretag, där han har haft ansvaret för tillväxtstrategier, försäljning och att bygga upp ett framgångsrikt team. Han är en mycket erfaren affärscoach från fabriksgolvet till ledningsnivån i börsnoterade bolag. Han har arbetat som placerare inom många branscher, och alltid med djup förståelse för hur placerare tänker och hur man bäst hjälper människor att fatta placeringsbeslut som leder till framgång. Nuutinen har ekonomie kandidatexamen och han har även avlagt en specialiserad yrkesutbildning inom bland annat ledning.
Sami-mv

SAMI SAARNISTO

CIO
Saarnisto leder fastigheterna i ICON:s fastighetsfonder under hela deras livscykel. Han har en placerarinriktad attityd och ett starkt grepp om fastighetsförvaltning. Innan Saarnisto kom till ICON arbetade han som verkställande direktör på ett fastighetsförvaltningsbolag. Han har även erfarenhet från OP Gruppen, där han arbetade med såväl bank- som fastighetsaffärer. Saarnisto har en ekonomie kandidatexamen och en ITS-yrkesexamen inom fastighetsförvaltning.
PastedGraphic-1

SUSANNE VATANEN

CPO
Vatanen har ansvaret för ledning, genomförande och övervakning av utvecklingsfunktionerna. Hon är med i projekten ända från planeringsfasen, då projektets lönsamhet gås igenom. Hon har erfarenhet av internationella byggföretag och har haft en mängd ansvarsfyllda ställningar och projektledningsroller i projekt som arbetat med urbanisering i huvudstadsregionen och Ryssland. Före ICON arbetade Vatanen på SRV Rakennus Oy i tolv år.
Manninen_400x400px_MV

KIMMO MANNINEN

CPO
Manninen deltar i anskaffningen av utvecklingsobjekten och svarar för projektgenomförande, -ledning och -övervakning. Manninen har erfarenhet av att leda stora byggprojekt i huvudstadsregionen och han har skött byggherrens uppgifter utomlands. Av sina 18 år inom byggbranschen har Manninen under de fem senaste åren lett olika byggprojekt i Sydostasien. Manninen är utbildad byggnadsingenjör YH.
Versio 2

GIIA LINDSTRÖM

EKONOMICHEF
Lindström svarar för ekonomiadministrationen och backoffice på ICON:s fastighetsfonder. Hon har tidigare arbetat på EPV Energia Oy i uppgifter inom administration och på PricewaterhouseCoopers Finland inom revision. Med sin magisterexamen inom företagsekonomi och sina arbetsuppgifter inom revision har Lindström samlat en omfattande förståelse för företags ekonomiadministration och hon behärskar ekonomiska administrationssystem galant.
IMG_6721-150×150

JARI KOSKINEN

STYRELSEORDFÖRANDE
Koskinen är styrelseordförande för ICON:s fastighetsfonder. Han var med och grundade Vacon Abp och har arbetat som produktionschef samt suttit i Vacons ledningsgrupp i 18 år. Dessutom arbetade han som VD för Vacon China och satt med i styrelserna för Vacon Italy och Vacon USA samt i styrelsen för Vacon Abp-koncernen. Koskinen har en ekonomie magistersexamen och en magisterexamen i företagsekonomi. Han är även ekonomie doktor med specialisering på dynamiska strategier.

SAMARBETSPARTNER

Partnerna är strategiskt viktiga för ICON. Genom att välja våra partner rätt kan vi växa i önskad takt. Därför väljer vi partnerna baserat på en noggrann valideringsprocess. Här vill vi presentera några partner och vad vi har gjort tillsammans med dem.

Främmande kapital: Vi förhandlar alltid om finansieringen separat för varje projekt. I förhandlingarna har alla kända finansinstitut i Finland deltagit. De genomförda projekten har finansierats av bland annat Nordea, Danske Bank, Aktia och Sparbanken.

Redovisningsbyrå: ICON Coproration Oy och dess dotterbolag använder sig av PriceWaterhouseCoopers Ab som revisionssammanslutning och rådgivare.

Experter: Våra projekt har värderats och analyserats av bland annat Newsec, Catella och Realia Management. Vi använder auktoriserade aktörer.

Entreprenörer: Vi konkurrensutsätter alltid entreprenaderna separat för varje projekt i den omfattning som genomförandet förutsätter.

Arkitekter och övriga projektörer: Vi använder projektörer som är bäst lämpade för projektet och dess olika faser. Projekteringslösningar har vi beställt från bland annat Arkkitehdit Tommila, Arkkitehtitoimisto Ruuskanen, Avarc och Arkkitehtitoimisto Turtiainen.

CONTACT US

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

The ICON newsletter and expert column are published approximately once a month. In the expert column we describe our own operations, give useful tools to readers, and interview various experts on the real estate sector.

In the newsletter we publish new products and launch pre-marketing of dwellings before public advance marketing begins.