Trilogian ensimmäinen blogi / Ekologisuus

Trilogian ensimmäinen blogi / Ekologisuus

ICON tuottaa kesän aikana blogisarjan trilogian, joka käsittelee ekologisuutta, digitalisaatiota ja rakentamista sekä miten nämä toteutuvat ja näkyvät ICON Plazassa, Espoon Suurpellossa? Ensimmäisessä osassa pureudumme ekologisuuteen.

Ekologisuudesta on paljon puhetta, mutta mitä laaja termi käytännössä sisältää?

Ekologisuus linkitetään usein vihreisiin arvoihin. Sitä se onkin, mutta rakentamisessa sitä voidaan myös käsitellä sekä vihreiden arvojen, että kustannustekniikan osalta. Vihreät arvot ja säästöt kulkevat onnistuneesti hyvin suunnittelemalla käsi kädessä. Me miellämme ekologisuuden lisäämisen rakentamisessa myös entistäkin parempaan etukäteissuunnitteluun.

Meiltä usein kysytään tarkoitammeko ekologisella rakentamisella passiivitaloja. Vastaus on ei. Passiivitaloissa on kaksi haastetta, ensinnäkin siihen liittyy useita vaikeita rakenteita / riskirakenteita ja lisäksi nämä ovat kalliita rakentaa. Me ICONilla uskomme omavaraisiin kiinteistöihin. Tällä tarkoitamme sitä, että kiinteistö tuottaa kaiken lämmön ja sähkön siinä paikassa missä rakennus sijaitsee uusiutuvia energialähteitä käyttäen. Jotta kiinteistöstä saadaan omavarainen on käytettävä hybridiratkaisuja eli useampaa energialähdettä. Nämä voivat esimerkiksi olla aurinko(paneelit), maa-, vesi tai ilmalämpö(pumput) sekä tietenkin tuuli(voimalat). Tulevaisuudessa omavaraisiin kerrostaloihin voisi myös lisätä juomavesiomavaraisuuden, edellyttäen että kiinteistö sijaitsee lähellä vesilähdettä kuten merta, järveä tai jokea. Juomavesipuhdistamot ovat viime vuosina kehittyneet valtavasti ja se onkin haja-asutusalueella monessa tilanteessa huomattavasti halvempi ratkaisu kuin kunnallisverkostoon liittyminen. Niinpä tänäkin kesänä tullaan monelle suomalaiselle kesämökille asentamaan oma juomavesipuhdistamo.

Omavaraiset kiinteistöt nostavat päätään sitä mukaa kun sähkön ja lämmön hinta nousee vuosi vuodelta mm. verotuksen kiristymisen vuoksi. Mikäli kiinteistöt ovat omavaraisia, säästämme rahaa ja autamme koko yhteiskuntaa ja luontoa!


Tarkastellaan asiaa kahden vertaisesimerkin kautta. 
Esimerkissä on kuvattu 150 m2 omakotitalo Espoossa, sen alkukustannukset ja tuleva käyttö:

Case omavarainen (4 hlö talous):    

Investointi    kustannus / vuosi
Aurinkopaneelit 9,36 kwh:     15.000 €      50€ / vuosi
Ilmalämpöpumppu:                7.500 €       300€ / vuosi
Lämpötalteenotto:                  1.500€        50€ / vuosi
Vesipuhdistamo + viemäri:    8.500 €       200€  /vuosi
Yhteensä:                             32.500€      600€ / vuosi

Hinta 5 vuoden aikana:         35.500€
Hinta 10 vuoden aikana:       38.250€

Case perinteinen (4 hlö talous):    

Investointi    kustannus / vuosi
Sähköliittymät:                          1.500€         850€ / vuosi
Kaukolämpöliittymä + vaihdin:  10.300€       1.600€ / vuosi
Lämpötalteenotto:                     1.500€         50€ / vuosi
Vesiliittymä + viemäri:               5.800€         1.000€ / vuosi
Yhteensä:                                19.100€       3.500€ / vuosi

Hinta 5 vuoden aikana:            36.600€
Hinta 10 vuoden aikana:          54.100€

Tässä vertailussa huomataan että jo viiden vuoden jälkeen omavarainen omakotitalo on edullisempi kokonaiskustannuksiltaan vaikkakin alkuinvestointi on huomattavasti suurempi. ICONin hallituksen jäsenen omassa, parasta aikaa rakennettavassa, okt:ssä alkuinvestointi oli yhtä kallis molemmissa vaihtoehdoissa, joten päätös täysin omavaraisesta okt:stä oli helppo tehdä. Kyseisessä talossa on myös oma vesipuhdistamo, joten talo on täysin omavarainen sähköstä, lämmöstä ja vedestä.


Kuinka ekologisuus toteutuu konkreettisesti ICON Plazassa?

Espoon Suurpelto on alueena edelläkävijä koko Suomessa mitä tulee ekologisuuteen ja digitalisaation hyödyntämiseen kiinteistössä. Tämä näkyy mm. keskitetyllä jätteenkeräyksellä,joka toimii maan alla kulkevissa putkissa, jossa alipaine vie koko kaupunginosan jätteet yhteen jätekeräysasemaan, josta jätteet kuljetetaan poltettavaksi. Luonto on myös vahvasti läsnä Suurpellossa, tästä kertoo Suurpellon lävitse poreileva puro sekä hyvät ulkoilu- / urheilualueet. Lisäksi Suurpellon kaavassa vaaditaan poikkeuksellisen paljon vehreyttä puiden ja ulkoalueiden muodossa. Kaikki tämä, jotta ihmiset viihtyisivät paremmin!

ICON Plaza tornitaloon on suunniteltu laaja aurinkopaneelikatto joka tuottaa osan massiivisen korttelialueen energiantarpeista. Lisäksi koko korttelialueen energiatehokkuuteen on panostettu mm. paremmilla ikkunoilla, ja lämmöntalteenotolla. Täysin uudenlainen toimintamalli on, että kaikki hyödykkeet tullaan mittaamaan ja laskuttamaan huoneistokohtaisesti. Tällä tavoitellaan sitä, että itse hoitovastike olisi alle 2 € / m2. Tästä kerromme lisää blogi trilogian toisessa osassa Digitalisaatio!

KÄSINKOSKETELTAVAA TUOTTOA™