Triologian kolmas blogi / Rakentaminen

Rakentaminen on yksi yhteiskunnan tukipylväistä. Kaupungistumisen yhteydessä rakentamisen merkitys korostuu, sillä työpaikkojen perässä tulevien muuttonopeus on kasvukaupungeissa kiinni kaavoituksesta ja rakentamisesta. Ihmiset haluavat asua hyvien yhteyksien äärellä ja miellyttävissä kiinteistöissä. Rakentamiseen on hiipimässä myös laajalti muutoksia. Elinkaariajatteluun on herätty vahvemmin, sillä rakentamisen jälkeen suurin kustannus aiheutuu kiinteistön ylläpidosta. Suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa tehtävät päätökset ja ratkaisut voivat säästää elinkaarimallissa moninkertaisesti loppukäyttäjän lompakkoa. Kaikessa rakentamisessa tulisi pyrkiä omavaraisuutta ja ennakoivaa elinkaarimallia suosivaksi. Ei ole lainkaan yhdentekevää onko kiinni kallistuvassa ja muiden päätettävissä olevassa energiaverkossa vai ottaako energian suoraan maan alta, auringosta tai vastaavista luonnon hyödykkeistä.

Rakentaminen tehdasymäristöissä lisääntyy

Rakentaminen on teollisuuden viimeisiä aloja joka kokoonpanoa ei olla onnistuttu siirtämään tehtaisiin. Rakennuksen kokoaminen tapahtuu lähes poikkeuksetta kohteen lopullisella sijoituspaikalla, joka ei ole kokonaisuuden kannalta tehokkain tapa toimia.

Markkinoille on ilmestynyt ja ilmestyy edelleen ns. kokonaisjärjestelmätuottajia. Näissä järjestelmissä on yhdistetty monta eri rakennuksen osaa kokonaisuudeksi, mitkä voidaan valmistaa kontrolloidussa ympäristössä. Lopputuote kuljetetaan kohteelle ja asennetaan sille määrättyyn paikkaan ”asennussarjoin”. Esimerkiksi se, että eri betonituotteet tehdään tehtaalla ja kuljetetaan valmiina elementteinä kohteelle asennettavaksi, teki muotti- ja valukulttuurista vanhanaikaisen.
Tämän jälkeen markkinoille tuotiin erilaiset tilaelementti-ratkaisut, missä tietty tila (esim. kylpyhuone) valmistetaan kokonaisuudessaan tehtaalla ja kuljetetaan kohteelle asennettavaksi. Tästa ajatuksesta on jalostettu myös moduulirakentamisen toiminta-ajatus. Tällä hetkellä kuumin uutuus markkinoilla on ns. suurtilaelementti. Tällaisissa tilaelementeissä yhdistetään kokonaisjärjestelmiä ja eri käyttötarkoituksen tiloja yhdeksi määrämittaiseksi kokonaisuudeksi. Kylpyhuone ja keittiö voivat olla yksi kokonaisuus. Makuuhuone ja eteinen sekä olohuone ja makuuhuone muodostavat yhdistettynä kolme huonetta ja keittiökokonaisuuden. Rakennusmateriaali on näissä ratkaisuissa lähes poikkeuksetta puu tai jalostettu puutuote, kuten CLT (Cross Laminated Timber). Tässä tuotteessa määrämittaista puuta ristiliimataan ja käsitellään siten, että siitä saadaan palo-, ja kosteusturvallinen levy. Näistä levyistä voidaan tehdä rakennuksen kaikki osat — lattiasta kattoon.
Koska nämä tilaelementit valmistetaan tehtaalla kontrolloidussa ympäristössä — voidaan niihin asentaa kaikki tarvittavat kiinteistötekniset järjestelmät. Valmiit kokonaisuudet kuljetetaan rekoilla kohteeseen ja nostetaan kevyellä nosturilla (autonosturi) päällekkäin ja näin kohde rakentuu lähes kuin LEGO-palikoilla rakennettu talo. Näin rakennettu kohde tehostaa sen rakentamista ja ennaltaehkäisee virheiden syntymistä, kun vaikein vaihe — kokoaminen — suoritetaan kontrolloidussa ympäristössä hyvin opituilla ja tehostettuja toimenpiteitä noudattaen. Näin pystytään kiinteistön elinkaaren eri vaiheita suunnittelemaan ennen kuin tilaelementeistä valmistetut osat edes viedään tuotantoon. Lisäksi nykyisiä työkustannuksia ajatellen, merkittävä lisäarvo syntyy myös nopeammasta rakentamisesta.

Elinkaarisuunnittelu tehdään ennen perustuksia

Kiinteistöillä on erimittaiset elinkaaret. Mitä paremmin rakennus suunnitellaan käyttötarpeen mukaisesti, sekä mitä laadukkaammin se rakennetaan – sitä pidempi on sen elinkaari. Nykyrakennuskannassa on kohtalaisen huonosti huomioitu vuosikymmenten aikana eteen tulevat remontit ja usein niistä aiheutuukin kohtuuttoman pitkiä asumiskatkoksia asukkaille ja kohtuuttomia kuluja yhtiölle (mm.putkisaneeraus).
Parempaan elinkaariajatteluun päästään kun pohditaan suunnitteluvaiheessa asukaslähtöisesti vuosikymmenten kulku – mitä enemmän asukas voi huoltojen ja katkojen aikaan asua asunnossaan, sitä miellyttävämpi kiinteistössä on asua. Putkitukset, joita voidaan viedä rakenteiden pinnalla ja huoltaa luukuista ovat huomattavasti järkevämpiä kuin rakenteet, joissa joudutaan poraamaan auki seiniä huoltojen/peruskorjausten takia.  Näihin valintoihin voidaan vaikuttaa ja niiden vaikutuksia arvioida huomattavasti helpommin aina siinä vaiheessa kun lähes valmis tuote tehdään kontrolloidussa olosuhteessa tehdasympäristössä. Mahdolliset virheet ja toimimattomuusongelmat voidaan tarkistaa yhden yksikön osalta ja kopioida korjaukset kaikkiin seuraaviin yksiköihin.

Materiaalit on syytä valita kestävinä, jotta ennakoidaan tulevien huoltojen maksimivälit. Avaamme ICON Suurpelto Plazan, jossa koetaan jo valmistuessaan 2030 luvun asumista.

Kokonaisvaltaisia esivalmistettuja rakenne- ja tekniikkaratkaisuja kuten UPONOR FlowWall. Tässä ratkaisussa kiinteistön tekniikka kulkee esivalmistetuissa kanavissa, jotka pystytään asennuttamaan rakennukseen rakennusvaiheessa huomattavista nopeammin kuin perinteisellä tavalla.

Teknisissä ratkaisuissa voidaan myös hyödyntää digitalisaation tuomia ratkaisuja, kuten Envera Fiksuvesi-etäseurantapalvelua. Palvelu seuraa kiinteistön kokonaisvedenkulutusta ja järjestelmä analysoi kulutuksessa tapahtuvia muutoksia sekä raportoi niistä käyttäjille. Mikäli järjestelmä havaitsee kulutuksessa poikkeamia, saadaan niistä ilmoitus välittömästi ohjattua oikealle henkilölle. Näin säästytään turhilta kustannuksilta ja voidaan ennakoida suuria vahinkoja aiheuttavat haitat, kuten asuntoon poissaolon ajaksi päälle jäänyt vesi, josta syntyisi muuten ikävä ja kallis vesivahinko.

Teknisissä ratkaisuissa pyritään hyödyntämään myös kiinteistön ostoenergia niin tehokkaasti kuin mahdollista. Esimerkiksi kiinteistöllä sijaitsevat ulko-alueiden käytävät voidaan lämmittää hukkalämmöllä, mikä säästää kustannuksia ja poistaa ulko-alueiden talvikunnossapidon tarvetta. Tämän lisäksi pitkän talven aikana tapahtuvat ikävät liukastumiset ja muut tapaturmat saadaan ehkäistyä kiinteistön alueella kun kulkupinnoille ei pääse kertymään jäätä.

Lue blogi triologian ensimmäinen osa, ekologisuus täältä ja toinen osa digitaalisuus täältä

KÄSINKOSKETELTAVAA TUOTTOA™