Tulevaisuuden energiaratkaisut kiinteistössä osa 2 (2) – haastattelussa Teemu Rovio Virte Solar Oy:stä

MITÄ OVAT HYBRIDIENERGIARATKAISUT?

ICONin tavoitteena on rakentaa arkkitehtuurisesti kauniita, ympäristöystävällisiä, helppokäyttöisiäja energiatehokkaita kiinteistöjä joissa on mukavaa asua. Nämä arvot ovat kytköksissä toisiinsa. 

Kylmä tai kuuma huoneisto, vedon tunne tai muu yleisesti asumista haittaava ”ominaisuus” ovat asioita joihin etsimme aktiivisesti ratkaisuja. Pitkän tähtäimen tavoite on saavuttaa erittäin korkelaatuinen asumisen kokemus energiatehokkaassa kiinteistössä. Meidän näkemyksemme on, että todellinen energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys rakentuvat omavaraisuuskäsitteen ympärille. 

Me ICONilla halusimme selvittää, mitä toimenpiteitä voimme tehdä niin, että pääsemme askeleen lähemmäksi omavaraisuutta. Selvityksen alkupäässä nousi esille kaksi termiä tai käsitettä; uusiutuvat energialähteet ja hybridienergiaratkaisut — mitä nämä ovat? Lähdimme selvittämään asiaan ottamalla yhteyttä kahteen eri tahoon.

Blogin ensimmäisessä osassa keskustelimme Touko Sikalan Smart Heating Oy:stä kanssa hybridienergiaratkaisuista ja niiden luomista mahdollisuuksista. Toukon kanssa käydyssä keskustelussa sivuttiin aurinkoenergian hyödyntämistä osana hybridienergiatuotantoa. Halusimme porautua syvemmin tähän energiatuotantomuotoon.

Aurinkoenergian hyödyntämisestä ja sen tuomista mahdollisuuksista haastattelimme tekniikan tohtori Teemu Roviota Virte Solar Oy:stä. Virte Solar on tuonut Suomen markkinoille Virte Aurinkokaton. Virte Aurinkokatto on täysin uudenlainen aurinkosähköratkaisu. Katto pinnoitetaan sähköä tuottavilla ohuilla ja kevyillä aurinkopaneeleilla. Ratkaisu on elegantti, tehokas ja kattoystävällinen. Virte Solar toimittaa järjestelmät kokonaisuutena valmiiksi asennettuna. Toimita-alueena on koko Suomi.

ONKO AURINKOENERGIA KANNATTAVAA SUOMESSA?

Toisille on, toisille ei.

Koska Suomessa aurinko nousee kesäksi ja laskee talveksi, aurinkosähkövoimala on paras investointi sille, joka tarvitsee paljon sähköä kesäisin. Arvokkainta on omaan kulutukseen tuotettu sähkö, koska silloin säästää verot, siirtomaksut ja energian hinnan. Verkkoon tuotetusta ylijäämäsähköstä saa vain energian hinnan, joka juuri nyt on vain kolmannes sähkön kokonaiskustannuksista.

Isompi voimala on aina kustannustehokkaampi kuin pieni. Lisäksi pitää olla aurinkoinen paikka, jonne voimalan saa sijoittaa.

Yritykset saavat aurinkosähköinvestointiin Tekesiltä 25 % energiatuen, mikä tekee aurinkovoimalasta välittömästi mielenkiintoisen yrityksille, jotka kuluttavat runsaasti sähköä.

MITKÄ OVAT AURINKOENERGIAN RAJOITUKSET?

Kaikkia uusiutuvia energianlähteitä kiusaa lievä arvaamattomuus. Vaikka sääennusteesta näkee, millainen sähköntuotanto on seuraavana päivänä, ensi kuun tuotantoa ei näe mistään. Vuositasolla vaihtelu on kuitenkin maltillista.

Koska aurinko laskee talveksi, kaikkea tarvitsemaansa sähköenergiaa ei voi saada aurinkovoimalasta. Hyvänä mitoituksena pidetään nykyään sitä, että 25—30 % kiinteistön sähköenergian kulutuksesta voidaan tuottaa omalla aurinkovoimalalla.

ONKO AURINKOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN TALOYHTIÖSSÄ / SUURISSA KIINTEISTÖISSÄ KUSTANNUSTEHOKASTA?

On, mutta se ei ole helppoa. Taloyhtiön on saatava aurinkoenergia kannattamaan ilman yhteiskunnan tukia. Tällöin kannattavuus vaatii runsasta sähkönkulutusta, mieluummin yli 30 000 kWh vuodessa, jotta isonkin voimalan tuotto saadaan omaan käyttöön. Omakulutuksen yli tuotettu sähkö kannattaa yleensä käyttää syrjäyttämään kaukolämpöä, koska kaukolämpö on tyypillisesti kalliimpaa kuin sähköenergia ilman siirtomaksuja ja veroja.

Toisaalta taloyhtiön on helppo saada pitkäaikaista lainaa edullisella korolla, mikä auttaa jyvittämään aurinkovoimalan 30-vuotisen investoinnin mahdollisimman pitkälle ajalle.

MITÄ VAADITAAN, ETTÄ AURINKOENERGIAA PYSTYTÄÄN PAREMMIN HYÖDYNTÄMÄÄN?

Avainasemassa ovat sähköä kuluttavat laitteet, joita voidaan käyttää silloin, kun aurinkovoimalan tuotto on suurimmillaan. Jäähdytys ja ilmanvaihto käyvät täydellä teholla nimen omaan aurinkoiseen päiväsaikaan. Myös lämmin käyttövesi on hyvä käyttökohde aurinkosähkölle. Erilaiset lämpöpumput ja suurikokoiset kerrostavat lämminvesivaraajat helpottavat aurinkosähkön hyödyntämistä kiinteistön omaan käyttöön.

MITEN NÄET AURINKOENERGIAN YHTENÄ OSANA HYBRIDIENERGIAJÄRJESTELMIÄ KIINTEISTÖISSÄ?

Aurinkosähkö on erinomainen lisä kiinteistön omavaraisenergiapalettiin. Sähkö on kalleinta ostoenergiaa, samoin kuin sähköä tuottava voimala on kallein voimala wattia kohden. Hybridijärjestelmillä on mahdollista saavuttaa synergiaetuja lämpöpumppujen, varaajien ja voimaloiden kesken, jolloin kaikista investoinneista saatava hyöty kasvaa.

Me ICONilla uskomme siihen, että energiatehokas ja ympäristöystävällinen kiinteistö on helppo käyttää ja mukava asua. Pyrimme projektiemme kautta selvittämään ja toteuttamaan erilaisia näihin arvoihin pohjautuvia ratkaisuja niin, että askel askeleelta pääsemme lähemmäksi omavaraisia kiinteistöjä. Hyvänä muistutuksena myös se, että omavaraisuus pienentää tarvittavan ostoenergian määrää ja ostoenergia vastaa noin 40-50 % kiinteistön ylläpitokustannuksista. Omavaraisessa kiinteistössä on halvempi asua.

KÄSINKOSKETELTAVAA TUOTTOA™