Vierailijablogi: Lasse Mäkelä, Invesdor: Joukkorahoituksesta uusia sijoitusmahdollisuuksia

Joukkorahoitus on eittämättä suurimpia rahoitusalalla viime vuosina nähtyjä muutoksia. Ydinajatukseltaan joukkorahoitus on simppeli: Finanssivalvonnan mukaan käsitteellä viitataan tapaan, jolla yhteisö tai muu projektinomistaja hakee netin välityksellä rahallisia kontribuutioita suurelta yleisöltä.

Puheet joukkorahoituksen tuomista mullistuksista eivät ole liioiteltuja, sillä rahaa joukkorahoituksessa liikkuu jo paljon ja markkinat kasvavat nopeasti. Maailmalla joukkorahoitus, etenkin lainapohjainen sellainen, on kasvanut huimaa vauhtia. Globaalisti joukkorahoitus saavutti Massolutionin 2015 tekemän tutkimuksen mukaan yli 16,2 miljardin USD volyymin vuonna 2014. Tästä peräti 11,08 miljardia oli lainapohjaista joukkorahoitusta, eli yritys- ja vertaislainoja, ja 1,11 miljardia osakepohjaista joukkorahoitusta eli osakeanteja. Vuoteen 2013 verrattuna globaali joukkorahoitusvolyymi kasvoi 167 %, ja markkinoiden odotetaan jälleen kaksinkertaistuvan vuonna 2015. (Massolution 2015.)

Euroopassa yli kolme neljäsosaa joukkorahoitusvolyymistä on keskittynyt Isoon-Britanniaan, joka vastasi 2014 n. 2,3 miljardia koko Euroopan reilun 2,9 miljardin euron joukkorahoitusmarkkinoista. Euroopassa kasvua oli n. 146 %. (EY & Uni Cambridge 2015.)

Sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen kasvua on hidastanut epävarmuus sääntely-ympäristössä. Invesdorilla käänsimme sääntelyn kilpailueduksi ja haimme Euroopan ensimmäisenä joukkorahoituspalveluna Mifid-tason sijoituspalvelutoimiluvan, mikä mahdollistaa meille laajentumisen koko ETA-alueelle. Mm. Suomessa ja Isossa-Britanniassa osakemuotoinen joukkorahoitus on toimiluvanvaraista liiketoimintaa.

Miksi joukkosijoittaa?

Sijoittajille joukkorahoitus on kustannustehokas kanava listaamattomien sijoituskohteiden löytämiseen. Se on myös muihin rahoitusmuotoihin, kuten perinteisiin listautumisanteihin, verrattuna erittäin läpinäkyvä kanava, sillä sijoittaja näkee annin kehityksen reaaliajassa, minkä lisäksi hänellä on tarvittaessa suora keskusteluyhteys kohdeyhtiön johtotasolle.

Listaamattomat osakkeet ja joukkolainat ovat aina korkean riskin sijoituksia, jotka sopivissa määrissä ovat hyvä lisä tasapainoiseen sijoitussalkkuun. Etenkin heikko likviditeetti on listaamattomissa sijoituksissa suuri riskin lähde, minkä vuoksi olemme avanneet Privanetin kanssa joukkorahoitettujen osakkeiden jälkimarkkinat. Myös palvelumme kautta merkittävät joukkolainat ovat siirtokelpoisia arvopapereita, ja niille tullaan luomaan jälkimarkkinat.

Periaatteessa kuka tahansa sijoittaja – oli tämä yksityinen piensijoittaja tai instituutionalinen ammattisijoittaja – voi osallistua joukkorahoituskierroksiin. Historiallisesti Invesdorin kautta tehty pienin merkintä on 20 euroa ja suurin 200 000 euroa.

Mitä yritys hyötyy joukkorahoituksesta?

Yksinkertaisimmillaan yritys voi mieltää joukkorahoituksen työkaluksi rahoituksen hakemiseen. Joukkorahoitusalustat, kuten Invesdor, ovat käytännössä digitalisoineet perinteisessä rahoitusmaailmassa hyväksi havaitut prosessit ja tehneet niistä läpinäkyvämpiä ja tehokkaampia. Tämän seurauksena rahoituksen hakemisen kustannukset ovat tippuneet, prosessit nopeutuneet ja yleisöantien järjestäminen on tullut järkeväksi vaihtoehdoksi pienille ja keskisuurille yrityksille.

Rahoitusta hakevan yrityksen näkökulmasta joukkorahoituksen arvolupaus on kaksiosainen: siinä yhdistyvät rahoitus ja markkinointi. Näistä jälkimmäinen onkin kenties tärkein differoiva tekijä, kun verrataan joukkorahoitusta muihin rahoituskanaviin. Joukkorahoituksen avoimesta perusluonteesta johtuen se on oiva tapa haalia kansainvälistä näkyvyyttä ja sitouttaa jo olemassa olevia sidosryhmiä sekä hakea samalla rahoitusta.

Vähintäänkin joukkorahoituksen kautta tavoitettuja sijoittajia kannattaa hyödyntää sitoutuneena markkinointiresurssina; sijoittajat haluavat sijoituskohteensa menestyvän ja auttavat mielellään, kunhan yritys osaa aktivoida näitä.

Invesdor on vuonna 2012 Helsingissä perustettu osake- ja lainapohjaisen joukkorahoituksen palvelu, joka saattaa yhteen ETA-alueella rahoitusta hakevat yritykset ja sijoittajat kaikkialta maailmasta. Invesdorin kautta on sijoitettu yhteensä yli 8,8 miljoonaa euroa yli 42 kasvuyrityksen toteutuneeseen rahoituskierrokseen. Invesdor on Finanssivalvonnan valvoma sijoituspalveluyhtiö (toimilupa FIVA 39/02.02.00/2014).

Lue lisää:

Invesdorista (www.invesdor.com) ja
ICON joukkorahoituksesta (www.invesdor.com/icon)

 

KÄSINKOSKETELTAVAA TUOTTOA™