Vierailijablogi, Arkkitehti Mauri Tommila; Ekologisuus ja digitaalisuus ovat rakentamisen megatrerendejä

Ekologisuus ja digitaalisuus ovat megatrendejä, jotka mullistavat rakentamisen. Rakentaminen on suurin yksittäinen ympäristöön vaikuttava tekijä, kun taas digitaalisuus puolestaan auttaa ekologisessa rakentamisessa.

Ekologisesta rakentamisesta puhuttaessa mainitaan usein niin sanotut ekokaupungit tai -kaupunginosat. Ne tuottavat sen verran energiaa kuin itse käyttävät – tai jopa enemmän ja ovat lisäksi nollapäästöisiä. Ennen kaupungit rakennettiin siten, että teollisuusalue, asunnot ja palvelut olivat erillään. Ekokaupungeista pyritään rakentamaan kokonaisuuksia, joissa työteko, asuminen ja palvelut limittyvät toisiinsa.

Ekologisuuden lisäksi digitaalisuus muuttaa rakentamista. Digitaalisuus mahdollistaa esimerkiksi sen, että työtä voidaan tehdä ajasta ja paikasta riippumatta silloin, kun työntekijälle ja -antajalle parhaiten sopii. Tämä vaikuttaa myös siihen, millaisiksi työpaikat suunnitellaan. Digitaalisuus muuttaa myös sen, millaista rakentamista tarvitaan. Esimerkiksi pankkeja voi olla tulevaisuudessa turha rakentaa, kun pankkitoiminta digitalisoituu.

Ihmisen hyvinvointi kietoutuu yhteen ekologisuuden ja digitaalisuuden kanssa. Esimerkiksi luonnonvalo on hyvinvoinnin kannalta ylivoimainen valonlähde, jota tulisi hyödyntää mahdollisimman paljon. Samalla voidaan minimoida keinovalon käyttö. Ilmanvaihdossa puolestaan täytyy pyrkiä luonnon omien lainalaisuuksien, kuten painovoimaan hyödyntämiseen. Perinteiseen paine-eroilla toimivaan ilmanvaihtoon ei kuitenkaan tarvitse tyytyä. Kun paine-eroja ei ole, pitää olla teknologiaa, joka käynnistää ilmanvaihdon.

Rakennusmateriaaleja valittaessa täytyy ottaa huomioon materiaalien elinkaari ja niiden vaikutukset luontoon. Pitää miettiä esimerkiksi sitä, mitä materiaalille tapahtuu, kun se poistetaan käytöstä. Rakentamisen lähtökohtana ei pitäsi olla se, kuinka halvalla tuotteen voi ostaa, vaan ennemminkin se, kuinka kauan se kestää. Rakentaessa on muistettava myös, että rakennus on vain kuori, jonka pitää tukea alati muuttuvaa sisältöä. Pitää pyrkiä joustaviin, niin sanottuihin hybridiratkaisuihin.

Ekologisuudessa täytyy pyrkiä vaikuttamaan myös muualle kuin Suomeen. Vaikka omat tekomme ovat tärkeitä, suurta maailmanlaajuista merkitystä on esimerkiksi Kiinan toiminnalla. Tommila arkkitehdit on ollut mukana muun muassa rakentamassa Kiinan ekologisia kaupunkeja.

Vaikka ekologisuus ja digitaalisuus muuttavat arkkitehtuuria, tietyt asiat ovat pysyviä. Mittasuhteilla ja kauneudella on edelleen merkitystä. Ihminen ilmaisee itseään rakentamalla. Kaunis arkkitehtuuri antaa tukea ihmisen identiteetille ja mahdollisuuden olla ylpeä ympäristöstään.

KÄSINKOSKETELTAVAA TUOTTOA™