Vierailijablogi Fira, Jussi Aho: Taitava rakentaminen tuottaa arvoa sijoittajalle

Kiinteistösijoittajalle on merkitystä sillä, kuinka rakentaminen on hoidettu. Sijoittaja hyötyy huolellisesti suunnitellusta rakentamisesta. Nykypäivänä suunnittelu on kätevintä tehdä tietokonemallintamisella. Tietokoneella suunnittelu on halpaa, ja kun ensin rakentaa virtuaalisesti, rakentaminen käytännössä helpottuu. Mallintaessa voidaan simuloida erilaisia oikeita tilanteita ja pohtia ratkaisuja niihin. Hyvä ja huono rakentaminen eroavatkin juuri siinä, että hyvää rakentamista on valmisteltu huolella. Ennakointi antaa mahdollisuuden tuottaa hyötyä kiinteistösijoittajille, oli hyöty sitten esimerkiksi ekologisuuden kehittämistä, tuottojen lisäämistä tai kustannustehokkuutta.

Fira on nuori rakennusalan kasvuyritys. Haastamme toimintatavallamme alan vallitsevia tapoja ajatella ja tehdä asioita. Firassa rakentamista ajatellaan palveluliiketoimintana. Olemme panostaneet tietokonemallintamiseen ja yhdessä tekemisen kehittämiseen. Yhdessä tekeminen näkyy muun muassa big room -suunnittelussa: kerran viikossa kaikki työskentelevät samassa tilassa. Näin kaikki pysyvät perillä siitä, mitä kukakin tekee, ja asioiden ratkaisuaika pystytään pitämään lyhyenä. Huomio on asiakkaan ongelmassa, ja siihen pyritään tekemään läpinäkyviä ratkaisuja.

Kiinteistöliiketoiminnassa täytyy ymmärtää tilojen käyttäjää ja tehdä häntä tukevia ratkaisuja. Käyttäjälähtöisyys on suuri muutos, sillä ennen käyttäjiä jopa kiellettiin kuuntelemasta. Käyttäjien kuuntelemisen lisäksi täytyy kuitenkin pystyä myös kuuntelemaan maailmaa ja rakentaa tulevaisuuden trendejä ajatellen. Kaupungistuminen on trendi, joka jatkuu tulevaisuudessakin. Vaikka esimerkiksi Helsinkiä moititaan välillä ruuhkaiseksi, ei se maailmanlaajuisesti ajateltuna sitä ole. Keskustoihin on yhä rakennettava aiempaa enemmän ja tiiviimmin.

Yhteistyö on hyvän kiinteistörakentamisen kulmakivi. Enää asioita ei tehdä yksin, vaan yhdessä asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Uusi sukupolvi on tottunut yhdessä tekemiseen. Tuskin nuoret tulevaisuudessa edes suostuisivat tekemään töitä ilman tiivistä yhteistyötä muiden kanssa.

Jussi Aho
Toimitusjohtaja
Fira

KÄSINKOSKETELTAVAA TUOTTOA™