ICONIMAISIA KIINTEISTÖJÄ

MISSIO

”TOTEUTAMME MIELLYTTÄVIÄ KIINTEISTÖJÄ”

Energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys ovat lähellä sydäntämme ja ne tulevat korostumaan tulevaisuudessa entisestään. Tavoitteemme on tulevaisuudessa rakentaa jopa täysin energiaomavaraisia kiinteistöjä. Tämä tarkoittaa, että kaikki energia mitä kiinteistö tarvitsee, tuotetaan paikanpäällä kiinteistössä. Oikein suunniteltuna tähän pystytään jo tänäpäivänä erilaisilla hybridiratkaisuilla, jolloin kiinteistön ylläpito ja käyttö on edullisempaa – eli rahaa säästyy!

Älykkäät kiinteistöt tarkoittavat kahta asiaa. Ensinnäkin talotekniikka on itseohjautuvaa, esimerkiksi. ilmanvaihto tunnistaa kun asunnossa on enemmän ihmisiä ja säätyy automaattisesti kovemmalle. Toisekseen älykkyys tarkoittaa kiinteistöhallinnoinnin kehittämistä niin, että digitalisaatiota hyödynnetään eri valvontatehtävissä ja robotteja suoritustehtävissä kuten nurmikkojen leikauksessa. Lisäksi eri järjestelmien on luonnollisestikin keskusteltava toistensa kanssa.

Rakentamisessa ei ole vielä kyetty tekemään tuottavuusloikkia kuten esimerkiksi autoteollisuudessa. Tämä kuitenkin on muuttumassa yhä kasvavien osuuksien sirtyessä kiinteistön rakentamisesta tehdasolosuhteisiin. Tällöin tehokkuus lisääntyy sekä laatu on parempaa ja tasalaatuisempaa. Rakentaminen on tällöin myös nopeampaa, joka luonnollisesti säästää rakennuskustannuksissa. Hyvällä suunnittelulla on myös mahdollisuus huomioida koko rakennuksen elinkaari; esimerkiksi siirtämällä käyttövesi- ja viemärikuilut huoneistoista porraskäytävän puolelle, voidaan ne tulevaisuudessa huoltaa nopeammin ja edullisemmin..

Visio

AINUTLAATUISELLA TOIMINTATAVALLA JA VERKOSTOITUMALLA TAKAAMME KUMPPANEILLEMME “KÄSIN KOSKETELTAVAA TUOTTOA”

TEHOKASTA PROJEKTIJOHTAMISTA

ICONille on tärkeää, että kehityskohteiksi valikoituneita projekteja hallinnoidaan tehokkaasti. Hyödynnämme projektijohtamisessa teollisuudesta tuttua mallia, jossa kaikki projektin osapuolet kootaan saman pöydän ääreen sopimaan projektiin liittyvistä asioista aina suunnittelusta käytännön toteuttamiseen. Tällä tavalla saadaan projektin osapuolet sitoutumaan yhteisesti luotuun tavoitteeseen ja näin projektille on annettu avaimet menestyksekkääseen läpivientiin.

TAVOITTEET

NOPEAN KASVUN KAUTTA MERKITTÄVÄMMÄKSI SIJOITUSRAHASTOKSI SKANDINAVIASSA JA BALTIASSA

PÄÄMÄÄRÄNÄ TUOTTAVIN KIINTEISTÖRAHASTO

ICONin tavoite on toimintamme alusta saakka ollut olla Suomen tuottavin kiinteistörahasto. Tämän lisäksi pyrimme jatkuvasti rakentamaan ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita rakennuksia, jotka ovat arkkitehtuurisesti kauniita, joissa on miellyttävää asua ja jotka ovat mukavia käyttää.

Tavoitteenamme on jakaa sijoittajillemme keskimäärin 10:n prosentin vuotuista tuottoa eri instrumenttien kautta. Lisäksi harkitsemme listautumista Nasdaq First North -listalle vuoteen 2022 mennessä. Tällöin projektien arvo ylittää miljardin, eli 1000 miljoonaa euroa.

ARVOT

Yrittäjyys

ICONin taustahenkilöiden kasvuyritystaustasta johtuen pohjimmainen arvomme on yrittäjyys. Toimimme tulosvastuullisesti ja kaikki toimintamme tehdäänkin laadultaan ”kuin itsellekin tekisimme”. Myös palkkiomallimme on rakennettu sijoittajalähtöisesti, jolloin vasta sijoittajien menestyessä, meidän palkkiomme kasvavat.

Tiimityö

Menestys vaatii paljon erilaista osaamista, jota myös rahaston kehityshankkeissa vaaditaan useassa kohtaa eri sektoreilta. Tuloksekas hankkeiden läpivienti vaatii saumatonta yhteistyötä tiimiltämme, arvostamme jokaisen osaamista ja panosta ylitse kaiken. Meillä osaajat saavat loistaa.

Sijoittajalähtöisyys

ICONia ei olisi ilman toimintamme ytimessä olevaa asiakasta. Asiakas on meille jokainen joka sijoittaa rahastoon, lainoihin tai suoraan asuntoihin. Pyrimme ymmärtämään asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla ja rakentamaan jokaisen sektorin osalta asiakkaan odotukset ylittävän asiakaskokemuksen.

Ekologisuus

Maailma ei muutu jos me emme yhdessä muuta sitä. Uskomme että tulevaisuudessa on mahdollista rakentaa energiaomavaraisia kiinteistöjä. Tulevaisuudessa kiinteistöt voivat myös puhdistaa itse tarvitsemansa veden. Ekologisuus ei vain tarkoita ”eko tekoja”, vaan myös elinkaarikustannuksien minimoimista. Elinkaarikustannuksia voidaan huomattavasti pienentää hyvällä suunnittelulla, joka onkin kehitystoiminnassamme yksi keskeisimpiä tekijöitä.

Laki

Toimimme aina rehellisesti, avoimesti ja lakien sekä asetuksien mukaisesti.

Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

ICON uutiskirje ja asiantuntijapalsta ilmestyy noin kerran kuukaudessa. Asiantuntijapalstalla kerromme omasta toiminnastamme, annamme hyödyllisiä työkaluja käyttöön sekä haastattelemme eri kiinteistöalan asiantuntijoita.

Uutiskirjeessä julkaisemme uudet tuotteet sekä aloitamme asuntojen ennakkomarkkinoinnin ennen julkisen ennakkomarkkinoinnin aloittamista.